Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (17 III – 24 III)5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Ez 37,12-14; Ps 130; Rz 8,8-11; J 11,1-45.
PONIEDZIAŁEK: Dn 13,41-62; Ps 23; J 8,1-11;
WTOREK: 2 Sm 7,4-5a i 12-14a i 16; Ps 89; Rz 4,13 i 16-18 i 22; Mt 1,16 i 18-21 i 24a lub Łk 2,41-51a;
ŚRODA: Dn 3,14-20 i 91-92 i 95; Ps: Dn 3,52 i 53-56; J 8,31-42;
CZWARTEK: Rdz 17,3-9; Ps 105; J 8,51-59;
PIĄTEK: Jr 20,10-13; Ps 18; J 10,31-42;
SOBOTA: Ez 37,21-28; Ps: Jr 31,10 i 11-12ab i 13; J 11,45-57;
NIEDZIELA PALMOWA: Iz 50,4-7; Ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl