Historia KARTY

• Styczeń 1982 – w Warszawie powstaje „KARTA” – podziemna gazetka reagująca na stan wojenny, przekształcona
  we wrześniu w niezależny almanach, prezentujący postawy ludzi szukających wolności w świecie dyktatur.
• Listopad 1987 – powołane zostaje do życia Archiwum Wschodnie.
• Luty 1990 – zarejestrowanie Fundacji Archiwum Wschodniego oraz Fundacji „KARTA”, ściśle ze sobą współpracujących.
• Styczeń 1991 – pierwszy legalny numer „KARTY”, niezależnego pisma historycznego.
• Listopad 1991 – rozpoczyna działalność Archiwum Peerelu.
• Grudzień 1991 – powstaje Ośrodek KARTA, łączący działalność obu fundacji.
• Kwiecień 1992 – „Tydzień Sumienia w Polsce” – spotkanie z Rosjanami i Ukraińcami, członkami Stowarzyszenia
   „Memoriał”.
• Grudzień 1995 – pierwszy tom „Indeksu Represjonowanych”.
• Wrzesień 1996 – pierwsza edycja konkursu „Historia Bliska”.
• Październik 1996 – połączenie obu fundacji, powstaje Fundacja Ośrodka KARTA, której celem jest „szerzenie
  i umacnianie tolerancji i demokracji”.
• Listopad 1996 – konferencja „Czas dysydentów”, ośrodek staje się międzynarodowym koordynatorem „Słownika
  dysydentów”.
• Czerwiec 1998 – otwarcie stałej wystawy polsko-niemieckiej w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej
   „Odrzucając kłamstwo. Z dziejów oporu i opozycji antytotalitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej”, przygotowanej
   wraz z Kreisau Initiative z Berlina.
• Styczeń 2000 – wystawa „Dni Solidarności” na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl