Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (9 XII – 16 XII)


2. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 11,1-10; Ps 72; Rz 15,4-9; Mt 3,1-12; 
PONIEDZIAŁEK: Iz 35,1-10; Ps 85; Łk 5,17-26;
WTOREK: Iz 40,1-11; Ps 96; Mt 18,12-14;
ŚRODA: Iz 40,25-31; Ps 103; Mt 11,28-30;
CZWARTEK: Iz 41,13-20; Ps 145; Mt 11,11-15;
PIĄTEK: Iz 45,17-19; Ps 1; Mt 11,16-19;
SOBOTA: Syr 48,1-4 i 9-11; Ps 80; Mt 17,10-13;
3. NIEDZIELA ADWENTU: Iz 35,1-6a i 10; Ps 146; jk 5,7-10; Mt 11,2-11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl