Akcja Katolicka kiedyś

Pius XI powołał ją oficjalnie w grudniu 1922 encykliką „Ubi arcano”: miała być odpowiedzią Kościoła na proces laicyzacji. W Polsce Episkopat stworzył Akcję w 1930 r. Dzieliła się na cztery „filary”: organizację mężczyzn, kobiet, młodzieży męskiej i żeńskiej. Pokrywało się to z działalnością istniejących już organizacji, które Akcja zaczęła wchłaniać. Choć deklarowała, że nie jest organizacją polityczną, uważana była za formację radykalnie prawicową. Jej działalność przerwał komunizm. Przerwa trwała przeszło 50 lat.


 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl