Medal św. Jerzego

 

Już dziewiąty rok redakcja „TP” wyróżnia Medalem św. Jerzego ludzi szczególnie zasłużonych w zwalczaniu zła i budowaniu dobra w życiu społecznym. W tym roku Medal otrzymują Zbigniew Gluza, współzałożyciel i prezes Ośrodka Karta, oraz ks. Jan Sikorski – w latach 1981-82 duszpasterz internowanych w Białołęce, a od 1989 naczelny kapelan więziennictwa RP. Wyryty na medalu werset psalmu 37 mówi o „świetle” i „blasku”. Obaj odznaczeni walczą z ciemnościami, które są królestwem smoka, księcia ciemności – walczą z ciemnościami niepamięci. Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta – prywatna inicjatywa garstki ludzi – przeciwstawia się głuchocie na przeszłość, głuchocie polityków i zwykłych zjadaczy chleba. Jeden z największych w Polsce ośrodków dokumentacji najnowszej historii ratuje przed bezpowrotnym zaprzepaszczeniem te karty historii, bez których nie sposób poradzić sobie z dniem dzisiejszym. Metoda „Karty” polega na tym, by badać wydarzenia tak, jak były widziane i przeżyte nie przez elity, ale przez zwykłych ludzi w momentach przesileń. Ksiądz Jan Sikorski rozprasza ciemności zapomnienia o ludziach, o których zwykle woli się nie pamiętać, o więźniach. Zanim objął „urząd”, już był duszpasterzem więźniów. Kapelanem, a raczej ich przyjacielem, bratem i opiekunem. Dla skazanych odtrącenie, zepchnięcie w niepamięć, odebranie prawa do wiarygodności jest strasznym ciężarem. Ksiądz Jan wierzy w wartość tych ludzi, jest z nimi i innym każe o nich pamiętać. Dlatego m.in. założył Bractwo Więzienne. Zna rzeczywistość, której się poświęcił, od dziecka, bowiem jako dziecko sam był więźniem obozu hitlerowskiego.
Szerzej o nagrodzonych napiszemy za tydzień.

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl