Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

STOLICA APOSTOLSKA

„Na górze Tabor lepiej rozumiemy, że droga krzyżowa i droga chwały są nierozdzielne” – powiedział Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański”. Nawiązując do niedzielnej Ewangelii, mówiącego o Przemienieniu Chrystusa „na górze wysokiej, powszechnie utożsamianej z górą Tabor”, Papież podkreślił, że „wraz z Jezusem przyjmujemy to wewnętrzne światło szczególnie w modlitwie”. Dodał, że „zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu ważne jest, aby wspólnoty chrześcijańskie stawały się prawdziwymi szkołami modlitwy, których uczestnicy „dają się podbić tajemnicy światła i miłości Bożej”.
• Jan Paweł II po raz kolejny opowiedział się za przyjęciem nowych państw do Unii Europejskiej. Przyszłość Unii i jej rozszerzenie były przedmiotem papieskiego rozważania podczas audiencji dla uczestników III międzynarodowego forum, zorganizowanego przez Fundację im. Alcide De Gasperiego. „Jak wiecie, moje serce szczególnym uczuciem darzy kontynent europejski, gdzie znajduje się Rzym, stolica apostoła Piotra i miejsce jego męczeństwa – mówił Papież. – Dlatego właśnie odwiedziłem liczne kraje europejskie i dwa razy zwołałem zgromadzenie Synodu Biskupów dla Europy, by wspólnie omówić jej problemy religijne”. Jan Paweł II przypomniał, że odwiedził instytucje europejskie w Strasburgu, „chcąc w ten sposób wyrazić moje poparcie dla wysiłków zmierzających do zjednoczenia kontynentu. Dostrzegam z zadowoleniem, że wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej stara się o wejście do Unii Europejskiej, aby odegrać w niej twórczą rolę”. Życzeniem Papieża jest, aby „odpowiedzialni za Unię potrafili wyjść naprzeciw tym pragnieniom, okazując zrozumienie dla poważnych trudności z dostosowaniem się krajów kandydackich do stawianych im warunków”. Jan Paweł II przyznał też, że choć z jednej strony niewątpliwie chrześcijaństwo przyczyniło się do narodzin Europy, to z drugiej „bolesny podział religijny na Zachód, w dużej części katolicki, i na Wschód, w dużej mierze prawosławny” stanowił jeden z czynników uniemożliwiających pełną integrację niektórych narodów słowiańskich w Europie. „Dlatego zabiegałem o dialog między Kościołem katolickim i Kościołami prawosławnymi w celu pełnej jedności. Z myślą o tym ogłosiłem współpatronami Europy świętych Cyryla i Metodego” – przypomniał Papież. 
Na zakończenie Jan Paweł II życzył Unii Europejskiej, „aby potrafiła czerpać nowe soki z należącego do niej dziedzictwa chrześcijańskiego, udzielając właściwych odpowiedzi na nowe problemy, które ujawniają się przede wszystkim w dziedzinie etyki”.
• Utworzenie stałych diecezji na terenie Rosji nie było bezpośrednią przyczyną zerwania kontaktów między Watykanem a Patriarchatem Moskiewskim – twierdzi kard. Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan uważa, że już od roku, w wyniku podróży Jana Pawła II na Ukrainę, Moskwa zerwała wszelki oficjalny dialog z Rzymem. Właśnie ze względu na brak tych kontaktów – wyjaśnia kard. Kasper – abp Tadeuszowi Kondrusiewiczowi nie udało się wyjaśnić władzom patriarchatu znaczenia reorganizacji struktury Kościoła katolickiego w Rosji. To może tłumaczyć nieproporcjonalną w stosunku do wydarzenia reakcję Aleksego II. „Myślę, że zamykając drzwi Moskwa popełniła błąd” – stwierdził kardynał. Wyraził zarazem nadzieję, że wcześniej czy później możliwości dialogu otworzą się na nowo.
• Zakończyły się tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla Papieża i Kurii Rzymskiej. Od niedzieli 17 lutego nauki głosił brazylijski kard. Cláudio Hummes, arcybiskup Sao Paulo. Nawiązując do tematu rozważań: „Zawsze uczniami Chrystusa” – Jan Paweł II stwierdził, że były one „ogromnym darem Pana, za który dziękujemy przede wszystkim Jemu”. Natomiast dziękując rekolekcjoniście, Papież powiedział m.in.: „Serdeczne dzięki za prowadzenie nas po kwitnącym pastwisku Objawienia i Tradycji katolickiej z troską, mądrością i pewnością Dobrego Pasterza”. Papież prosił także kardynała, by przekazał swoim wiernym, „a w sposób szczególny dzieciom i cierpiącym, wyrazy mojej miłości i zapewnienie o mojej modlitwie”.
• Kard. Camillo Ruini odwiedził w zastępstwie Papieża wspólnotę filipińską w Rzymie. „Ufam, że wizyta jest tylko odłożona i Ojciec Święty odwiedzi nas w innym terminie” – powiedział kapelan rzymskiej wspólnoty filipińskiej, ks. Remo Bati, witając wikariusza papieskiego, kard. Ruiniego. Jan Paweł II nie mógł przyjechać z powodu „artretycznego bólu prawego kolana” – wyjaśnił rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, Joaquin Navarro-Valls. Podkreślił jednak, że stan zdrowia Papieża nie budzi żadnych obaw.
• „Ewentualny atak amerykański na Irak na pewno nie przyczyniłby się do utrzymania pokoju” – uważa sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Angelo Sodano. Nawiązując do sytuacji na Bliskim Wschodzie watykański sekretarz stanu stwierdził, że „oba państwa mają prawo do istnienia: Państwo Izrael i państwo Palestyńskie. Musimy pomóc obu tym narodom żyć razem”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Hinduscy ekstremiści napadli na kościół katolicki w Mysore na południu Indii. Ok. 50 uzbrojonych napastników obrzuciło świątynię kamieniami. Hindusi wtargnęli do wnętrza kościoła, pobili zgromadzonych w nim wiernych, potłukli okna i zniszczyli meble. Zażądali też od księdza, by natychmiast zaprzestał pracy misyjnej.
Liczba starć między hinduistami a chrześcijanami wzrosła od 1998 r., gdy do władzy w Indiach doszła Hinduska Partia Ludowa. Chrześcijanie uważają, że ugrupowanie to świadomie toleruje akta przemocy wobec Kościoła. Wyznawcy hinduizmu stanowią 82 proc. ludności Indii, a chrześcijanie – 2,3 proc. 
• Rosyjska Duma postuluje zablokowanie wydawania wiz przedstawicielom Watykanu. Wniosek, zgłoszony przez wiceprzewodniczącego parlamentu Władimira Żyrinowskiego, skierowano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Komitetu Dumy ds. Stowarzyszeń Społecznych i Organizacji Religijnych. Propozycję uzasadniono niedawną decyzją Stolicy Apostolskiej o przekształceniu administratur apostolskich w regularne diecezje oraz „aktywnym prozelityzmem Kościoła katolickiego na terytoriach, gdzie tradycyjnie wyznawane jest prawosławie”. Deputowani chcą też poprosić ministerstwo o raport dotyczący łamania prawa do wolności sumienia i wyznania ze strony Kościoła katolickiego w byłych republikach Związku Radzieckiego. Zamierzają oni ogłosić w tej sprawie specjalną uchwałę.
Abp Tadeusz Kondrusiewicz, katolicki metropolita moskiewski, oświadczył w rozmowie z chrześcijańską agencją „Błagowiest-Info”, że ostatnie działania Dumy „ukazują z całą jasnością, że nasila się ingerencja w wewnętrzne sprawy Kościoła katolickiego w Rosji”. Jednocześnie wyraził nadzieję, że „pracownicy MSZ-u będą rozsądniejsi i bardziej praworządni od parlamentarzystów”. 
• Emerytowany biskup meksykańskiej diecezji San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz Garcia otrzymał Nagrodę Pokojową Niwano. W uzasadnieniu podkreślono, że 77-letni biskup „poświęcił się niestrudzenie przede wszystkim pracy nad poprawą warunków życia rdzennych społeczności Meksyku oraz odradzaniu i ochronie ich rodzimych kultur”. Gdy na początku 1994 r. Narodowa Armia Wyzwolenia im. Emiliano Zapaty, złożona głównie z Indian, wywołała w południowomeksykańskim stanie Chiapas powstanie antyrządowe, bp Ruiz pośredniczył w negocjacjach z władzami. 
Nagrodę ustanowił w 1983 r. japoński przywódca buddyjski Nikkyo Niwano, założyciel sekty Rissho Kosei-kai. Wyróżnienie można otrzymać za działalność na rzecz współpracy między religiami. Tegorocznego laureata wybrało siedmioosobowe jury, złożone z buddystów, chrześcijan i muzułmanów.
• Prawosławny metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl nie wyklucza spotkania patriarchy moskiewskiego Aleksego II z Janem Pawłem II. Ale najpierw trzeba rozwiązać szereg problemów – zaznaczył przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego podczas konferencji prasowej w stolicy Rosji. 
Jego zdaniem w czerwcu 1997 r. w jednym z klasztorów koło Wiednia przygotowywano spotkanie głów obu Kościołów. „Ustalono już nawet, w których drzwiach oni się pojawią i opracowano projekt deklaracji, w którym proponowano potępić prozelityzm i unię jako sposoby działania nie prowadzące do jedności chrześcijan” – mówił metropolita. Tymczasem na kilka tygodni przed planowanym spotkaniem Watykan „na najwyższym szczeblu wniósł poprawki” do tego projektu i usunięto z niego wymienione wyżej zapisy. „W efekcie do spotkania nie doszło” – dodał Cyryl. Prawosławny hierarcha zaznaczył, że jeśli zostaną rozwiązane „sporne kwestie” w stosunkach między Patriarchatem Moskiewskim a Watykanem, to „nie będzie żadnych przeszkód” dla spotkania obu hierarchów i wizyty Jana Pawła II w Rosji.
• „Naród chiński jest całkowicie wolny w wyznawaniu wiary, którą sam wybrał” – powiedział prezydent tego kraju Jiang Zemin podczas konferencji prasowej w ramach wizyty prezydenta USA Georga Busha w Pekinie. Dodał, że 33 miejscowych biskupów i księży rzymskokatolickich z tzw. Kościoła podziemnego aresztowano za złamanie prawa, a nie za wiarę. Była to reakcja szefa państwa chińskiego na wypowiedź Busha, który oświadczył: „Wszystkie narody świata, łącznie z Chińczykami, winny być wolne w wyborze sposobu życia, modlenia się i pracowania”. Podczas spotkania za zamkniętymi drzwiami amerykański prezydent wezwał Chiny do nawiązania kontaktów z Watykanem i z przebywającym na emigracji duchowym przywódcą Tybetańczyków Dalajlamą. Choć Bush nie nalegał na zwolnienie zatrzymanych biskupów i duchownych katolickich, doradczyni prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Condoleezza Rice poinformowała potem dziennikarzy, że rząd w Pekinie „musi ich zwolnić”. „Powiedzieliśmy to z całą jasnością” – podkreśliła. Spotkanie prezydentów nazwała „przyjacielską rozmową nt. wolności religijnej”. 

 

 

 

... I W POLSCE


• W opublikowanym 23 lutego artykule „Grzech w Pałacu Arcybiskupim” dziennik „Rzeczpospolita” oskarżył metropolitę poznańskiego abp. Juliusza Paetza o molestowanie księży i kleryków. Gazeta opisała także działania osób świeckich i duchownych, które od dłuższego czasu interweniowały u samego arcybiskupa i w Stolicy Apostolskiej. W ten sam dzień z metropolitą poznańskim rozmawiał przez trzy godziny nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Treść rozmowy nie została ujawniona.
Rzecznik Episkopatu ks. Adam Schulz przekazał KAI „informację” Biura Prasowego Episkopatu Polski na ten temat. „Pragniemy zauważyć – czytamy w dokumencie – że skoro sprawa o której mówi się w artykule została przedłożona Stolicy Apostolskiej, to znajdzie ona zapewne właściwe wyjaśnienie i rozwiązanie. Jakiekolwiek medialne naciski wywierane w tym czasie rodzą pytanie, co do intencji takich poczynań”. Wypowiedział się także rzecznik Watykanu Joaquin Navarro-Valls: „Stolica Apostolska została poinformowana o tej sprawie. Mogę zapewnić, że również w tym przypadku będzie postępować z wielką rozwagą i odpowiedzialnością, w trosce o prawa wszystkich”.
„Nigdy nie molestowałem, powtarzam: nie molestowałem naszych kleryków i księży” – powiedział abp Juliusz Paetz 23 lutego podczas Kongregacji Dziekańskiej w Poznaniu. Zdaniem metropolity doszło do nadinterpretacji jego słów i zachowań. „Bardzo proszę o modlitwę w mojej intencji i w intencji Kościoła Poznańskiego” – prosił metropolita poznański. (Zob. artykuły na str. 4 i 5.)
• Prymas Polski kard. Józef Glemp wystosował w imieniu Konferencji Episkopatu zaproszenie do Jana Pawła II do złożenia w tym roku wizyty w Polsce (20 lutego). Podczas wizyty w Watykanie 28 lutego Papieża do Polski zaprosi także prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Wśród miejsc wymienianych nieoficjalnie jako cel papieskiej pielgrzymki do Polski jest sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, Łódź, Kalwaria Zebrzydowska, która w tym roku obchodzi 400-lecie istnienia oraz grób bp Jana Chrapka w radomskiej katedrze.
• Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście tymczasowo aresztował salezjanina ks. Ryszarda M. (21 lutego). Zakonnik podejrzany jest o współudział w wyłudzeniu ponad 130 mln zł z Kredyt Banku. Jak podała KAI, obecnie trwa procedura wydalenia ks. Ryszarda M. z zakonu. Do wrocławskiej prokuratury ks. Ryszard M. zgłosił się dobrowolnie. Do jesieni ub.r. był on prezesem salezjańskiej Fundacji Pomocy dla Młodzieży im. św. Jana Bosco. Przed kilkoma tygodniami aresztowano innych podejrzanych: Tadeusza H. dyrektora oddziału Kredyt Banku w Legnicy, maklera giełdowego Ryszarda Cz. oraz jego współpracownika Mirosława M. Prokuratura zarzuca im, że na podstawie sfałszowanych pełnomocnictw Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, wyłudzali z Banku pożyczki.
Jak mówi pełnomocnik salezjanów mec. Krzysztof Wyrwa, Bank chcąc odzyskać pieniądze wymusił na ks. Franciszku Krasoniu, przełożonym wrocławskiego Inspektoratu Salezjanów, podpisanie weksla, który miał gwarantować spłatę długu. „Nie poinformowano nas, że dokumenty, na podstawie których udzielano kredytów, były sfałszowane” – mówi.
Kredyt Bank zabezpieczył swoje roszczenia na szkołach, kościołach i domach będących w posiadaniu salezjanów. Sąd odrzucił wnioski mec. Wyrwy o zlikwidowanie zabezpieczeń oraz o zawieszenie sprawy cywilnej do zakończenia postępowania karnego. „Fundacja Pomocy dla Młodzieży nie podlega bezpośrednio władzom zakonnym i jak każda inna fundacja w Polsce działa zgodnie z przyjętym statutem i prawem – powiedział mec. Wyrwa. – W całej sprawie szokuje fakt, że żaden z banków nie wykazał nawet minimalnego zainteresowania rzetelnością i prawdziwością oświadczeń kredytobiorców. Teraz cierpią parafie, a to nie one, lecz konkretne osoby zaciągały kredyty”.
• Ta sytuacja wymaga mobilizacji całego narodu: bezrobotnych, pracodawców, wolontariuszy, państwa i zdecydowanych działań – powiedział bp Piotr Jarecki, komentują dane GUS-u, według których w styczniu 18 procent Polaków było bezrobotnych. Jest to największe bezrobocie od początku przemian w 1990 r. Zdaniem bp. Jareckiego postępujące bezrobocie pokazuje, że za mało patrzymy na sytuację społeczną przez pryzmat dobra wspólnego. Biskup zaapelował do związków zawodowych, aby przyspieszyły konsultacje nad propozycjami rządowymi, aby można było skierować je do Sejmu. Według mediów związki zapowiedziały, że dadzą odpowiedź w marcu, albo jeszcze później. „Nie ma czasu na tak długie konsultacje” – mówi bp Jarecki.
• Sąd Okręgowy w Kielcach skazał na karę dożywotniego więzienia 22-letniego Grzegorza Drążka, zabójcę ks. Stefana Chamerskiego z Czarnocina w diecezji kieleckiej. W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że zabójstwo było zaplanowane, a oskarżony jest osobą, dla której życie ludzkie nie ma żadnej wartości. Do brutalnego zabójstwa 71-letniego kapłana doszło 20 stycznia 2001 roku. Obrońca oskarżonego zapowiedział apelację.
• Fragment relikwii św. Jadwigi królowej Polski i córki Ludwika Węgierskiego trafił do Egeru na Węgrzech. 24 lutego kard. Franciszek Macharski przekazał Węgrom relikwię, która została złożona w kościele franciszkanów pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Jednocześnie odbyła się uroczystość nadania imienia św. Jadwigi Królowej Kolegium Żeńskiemu, którym opiekują się oo. franciszkanie.
• Abp Józef Życiński uczestniczył w międzynarodowej konferencji ekumenicznej Światowej Rady Kościołów na temat „Osoba ludzka stworzona na obraz Boga”. Zorganizowała ją w Jerozolimie w dniach od 19 do 23 lutego komisja „Wiara i Ustrój”, działająca w ramach Rady. Uczestniczyli w niej teologowie i antropolodzy, należący do tej komisji i przedstawiciele różnych Kościołów członkowskich ŚRK oraz delegacja Kościoła rzymskokatolickiego. Metropolita lubelski od dwóch lat jest członkiem Wspólnej Grupy Roboczej ŚRK i Kościoła katolickiego.
• O jedność chrześcijan modlili się katolicy i ewangelicy w dwunastowiecznym klasztorze na Świętym Krzyżu w Górach Świętokrzyskich (23 lutego). Modlitwom w murach dawnego klasztoru oo. benedyktynów, którymi obecnie opiekują się ojcowie oblaci, przewodniczył pastor metodystów z Kielc Janusz Daszuta. Po modlitwach dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Barbara Encholz-Narzyńska przedstawiła wydaną ostatnio pierwszą część Biblii Ekumenicznej.
n Wyróżnienia. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski niemieckiego biskupa Josefa Homeyera, przewodniczącego Komisji Biskupów Wspólnoty Europejskiej (ComECE).
• Gimnazjaliści z całej Polski orzekli, że Jan Paweł II i matka Teresa z Kalkuty są ich największymi autorytetami. Gimnazjaliści z 497 szkół tworzyli „Złotą Listę Autorytetów”. Organizatorem akcji są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Trzecie miejsce w rankingu zajęli członkowie rodziny: mama, tata, rodzeństwo lub dziadkowie. Na czwartym miejscu uplasowała się księżna Diana, a na piątym Adam Małysz. 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 9, 3 marca 2002

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl