Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (3 III – 10 III)3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Wj 17,3-7; Ps 95; Rz 5,1-2 i 5-8; J 4,5-42;
PONIEDZIAŁEK: Syr 51,13-20; Ps 16; Łk 12,35-40; 
WTOREK: Dn 3,25 i 34-43; Ps 25; Mt 18,21-35;
ŚRODA: Pwt 4,1 i 5-9; Ps 147; Mt 5,17-19;
CZWARTEK: Jr 7,23-28; Ps 95; Łk 11,14-23;
PIĄTEK: Oz 14,2-10; Ps 81; Mk 12,28b-34;
SOBOTA: Oz 6,1-6; Ps 51; Łk 18,9-14;
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: 1Sm 16,1b i 6-7 i 10-13; Ps 23; Ef 5,8-14; J 9,1-41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl