Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

STOLICA APOSTOLSKA

Apel, aby piątek 14 grudnia był dniem postu w intencji trwałego i sprawiedliwego pokoju skierował Jan Paweł II do chrześcijan w czasie modlitwy Anioł Pański. „Społeczność międzynarodowa jest nadal targana napięciami – mówił Jan Paweł II. – Musimy pamiętać o ciężkich cierpieniach, jakie dotknęły i w dalszym ciągu dotykają wielu naszych braci i siostry na świecie: tysiące niewinnych ofiar strasznych zamachów z 11 września; niezliczone osoby zmuszone do pozostawienia swych domostw, aby stawić czoła nieznanej przyszłości, a może i okrutnej śmierci; kobiety, starcy i dzieci narażone na ryzyko śmierci z zimna i głodu. W tej sytuacji, której dramat zwiększa od zawsze groźba terroryzmu, odczuwamy potrzebę zaniesienia naszego krzyku do Boga. Im bardziej nieprzezwyciężalne wydają się trudności i im ciemniejsze są perspektywy, tym bardziej wytrwała winna być nasza modlitwa, aby wybłagać u Boga dar wzajemnego zrozumienia, zgody i pokoju”.

„Wiemy – przekonywał dalej Jan Paweł II – że modlitwa nabiera większej siły, jeśli towarzyszą jej post i jałmużna. Tak uczy już ST, a chrześcijanie już od pierwszych wieków słuchali tego pouczenia i stosowali je, szczególnie w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Ze swej strony wyznawcy islamu rozpoczęli właśnie ramadan – miesiąc poświęcony postowi i modlitwie. My, chrześcijanie, wejdziemy niebawem w Adwent, aby przygotować się modlitewnie do obchodów Bożego Narodzenia, dnia narodzin »Księcia Pokoju«. W tym czasie proszę katolików, aby 14 grudnia przeżyli jako dzień postu, w czasie którego będą się gorąco modlić do Boga, aby dał światu trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, aby w ten sposób sprawił, że możliwe będzie znalezienie odpowiednich rozwiązań licznych konfliktów, nękających świat. To zaś, czego wyrzekniemy się w czasie postu, będzie można przekazać ubogim, zwłaszcza tym, którzy cierpią obecnie w wyniku terroryzmu i wojny.

Chciałbym ponadto zapowiedzieć, że mam zamiar zaprosić przedstawicieli religii świata do Asyżu w dniu 24 stycznia 2002 r. na modlitwę o przezwyciężenie konfliktów w celu popierania prawdziwego pokoju – mówił Papież. Chcemy się tam wspólnie spotkać, szczególnie chrześcijanie i muzułmanie, aby głosić przed światem, że religia nie powinna nigdy stawać się powodem konfliktu, nienawiści i przemocy. Ten, kto naprawdę bierze do siebie słowa Boga – dobrego i miłosiernego – musi usunąć z serca wszelką formę nienawiści i wrogości. W tej historycznej chwili ludzkość potrzebuje ujrzeć gesty pokoju i wysłuchać słów nadziei. Tak powiedziałem piętnaście lat temu, zapowiadając spotkanie modlitewne w intencji pokoju, jakie odbyło się w październiku 1986 r. w Asyżu: ,»Jest rzeczą pilną, aby chóralne wołanie wyszło z całą mocą z ziemi do Nieba, aby błagać Wszechmocnego, w którego rękach spoczywają losy świata, o wielki dar pokoju, tak bardzo koniecznego dla każdego poważnego zaangażowania w służbie prawdziwego postępu ludzkości«”.

• „Nie została jeszcze osiągnięta pełna jedność chrześcijan, ale u progu nowego tysiąclecia znaleźli się oni w nowej sytuacji, jakiej przed 50. laty nie można sobie było wyobrazić” – napisał Jan Paweł II w orędziu skierowanym do obradującego w Watykanie zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan (temat obrad: „Komunia: dar i zadanie”). „Ze słownika ekumenicznego muszą raz na zawsze zniknąć takie pojęcia, jak kryzysy, zwłoka, opieszałość, czy kompromisy – pisze Jan Paweł II. – Ich miejsce powinny zająć, takie kluczowe pojęcia, jak zaufanie, cierpliwość, wytrwałość, dialog, nadzieja”. „Dialog ekumeniczny powinien też ujmować trudne tematy, takie jak urząd papieski” – uważa Papież. Jego zdaniem „impuls do działania pozwala nam odkryć, jak wiele nowych rzeczy można uczynić w rozwijaniu wspólnych wysiłków na rzecz pełnej, widzialnej jedności wszystkich chrześcijan”.

Jan Paweł II zapewnił, że dla niego osobiście i dla jego pontyfikatu ekumenizm jest „priorytetem duszpasterskim”, a wytyczona przez Sobór droga jest nieodwracalna. Wytyczać ją powinien „dialog prawdy” oraz spotkanie w braterstwie.

• „Obrona może być w niektórych przypadkach moralnie usprawiedliwiona” – uważa prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger. W rozmowie z niemiecką sekcją Radia Watykańskiego o działaniach zbrojnych USA w Afganistanie, Kardynał przypomniał nauczanie Kościoła: „z »wojną sprawiedliwą« mamy do czynienia wówczas, gdy ingerencja militarna jest jedyną możliwością obrony życia i wartości ludzkich”. Ponadto, zgodnie z nauką Kościoła, wolno zastosować jedynie najbardziej niezbędne środki, a przede wszystkim muszą być szanowane prawa człowieka. „W takiej wojnie przeciwnik musi być zawsze traktowany po ludzku i należy szanować wszystkie podstawowe prawa” – powiedział kard. Ratzinger. Dodał, że te „zasady i kryteria tradycji chrześcijańskiej należy zaktualizować ze względu na nowe możliwości niszczenia i nowe zagrożenia”.

O pomoc międzynarodową dla ofiar powodzi w Algierii apeluje Jan Paweł II. Ofiarom i ich rodzinom przekazał także wyrazy ubolewania i zapewnił o modlitwie. Ulewne deszcze, które ostatnio nawiedziły Algierię, dotknęły boleśnie tysiące osób, wiele z nich pozbawionych zostało dachu nad głową. W wyniku kataklizmu śmierć poniosło co najmniej 579 osób. Z polecenia prezydenta Abdelaziza Butefliki, rozpoczęła się 14 listopada w tym kraju trzydniowa żałoba. Szacuje się, że żywioł pozbawił dachu nad głową co najmniej 25 tysięcy ludzi, głównie w stołecznym Algierze.

Psalm 118 jest monumentalną modlitwą – powiedział Papież podczas środowej audiencji generalnej. „Mówi się, tłumaczył Jan Paweł II, że wielki filozof i uczony, Blaise Pascal codziennie odmawiał ten najobszerniejszy z Psalmów, a teolog Dietrich Bonhoeffer, zamordowany przez nazistów w 1945 r., traktował go jako żywą i aktualną modlitwę, pisząc: »Niewątpliwie Psalm 118 jest przyciężki ze względu na swoją długość i monotonię, my jednak musimy go odmawiać słowo po słowie, zdanie po zdaniu, bardzo powoli i cierpliwie. Odkryjemy wówczas, że pozorne powtórzenia są w rzeczy samej nowymi aspektami jednej i tej samej rzeczywistości: miłości do Słowa Bożego«”.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Amerykańscy biskupi zaakceptowali interwencję w Afganistanie jako metodę walki z terroryzmem. „Aprobujemy prawo i obowiązek użycia siły zbrojnej, które ma każdy naród i społeczność międzynarodowa, by chronić dobro publiczne i niewinnych ludzi przed masowym terroryzmem” – napisali katoliccy hierarchowie w deklaracji zatytułowanej „Życie w wierze i nadziei po 11 września”. Ich zdaniem atak na Afganistan ma na celu wyłącznie wyeliminowanie zła, co jest zgodne z nauką Kościoła. Członkowie amerykańskiego Episkopatu zaapelowali do przywódców świata, aby – angażując się w walkę z terrorystami – nie zapominali o innych konfliktach i przypadkach łamania praw człowieka: w Palestynie, Iraku i Sudanie. Biskupi podkreślili też, że systematyczna walka z biedą jest najskuteczniejszą metodą walki z terroryzmem. Za przyjęciem deklaracji głosowało 167 hierarchów, 4 było przeciw.

• W Nazarecie, mimo protestów chrześcijan, rozpoczęła się budowa nowego meczetu. Muzułmańska świątynia stanie naprzeciwko Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Kustodia Ziemi Świętej wyraziła ubolewanie, że w 1999 r. rząd Izraela wydał zezwolenie na te budowę i domaga się odwołania tej decyzji. „Działania te prowadzone są w całkowitej pogardzie dla uczuć i żądań wyrażanych na całym świecie przez wspólnotę chrześcijańską” – oświadczył rzecznik Kustodii, o. David Jaeger. Jego zdaniem budowa meczetu to wynik „żądań ekstremistów islamskich, którym towarzyszyły coraz ostrzejsze pogróżki wobec sanktuarium i wspólnoty chrześcijańskiej”. Usytuowanie muzułmańskiej świątyni spowoduje, że „w tym świętym miejscu będzie panował stan permanentnego oblężenia”, dodał o. Jaeger. Według planów minaret ma być wyższy od świątyni chrześcijańskiej, a meczet ma ją całkowicie zasłonić.

• W Senegalu zamordowano katolickiego kapłana. 40-letni ks. Simeon Coly jechał taksówką do stolicy kraju, Dakaru. Samochód został ostrzelany przez bandę rabusiów. Napastnicy zabili dwóch pasażerów, trzej inni odnieśli ciężkie rany.

• Wietnamskie władze zamierzają aresztować dwóch księży katolickich – ostrzega Międzynarodowe Towarzystwo ds. Praw Człowieka (IGFM). Kapłani Phan Van Loi oraz Nguyen Huu Giai pomagali w pracy duszpasterskiej proboszczowi, ks. Nguyen Van Ly, który w październiku tego roku został skazany na 20 lat więzienia. Towarzystwo przedstawiło „testament” obu wikariuszy datowany 10 listopada. „Jeśli komuniści każą nam umrzeć śmiercią głodową, zaakceptujemy ten rodzaj śmierci, aby do końca kroczyć drogą męczenników. Jeśli nie zostaniemy przymusowo usunięci z kraju i będziemy musieli wybierać między więzieniem a wyjazdem z Wietnamu, wybierzemy więzienie, nawet gdybyśmy mieli pozostać w nim na całe życie” – zapewniają duchowni.

• Egzekucja Osamy bin Ladena byłaby moralnie usprawiedliwiona – uważa kard. Joachim Meisner. Arcybiskup Kolonii zastrzegł w wywiadzie udzielonym popularnemu magazynowi „Bunte”, że lepiej byłoby jednak schwytać terrorystę i postawić przed sądem. Kardynał porównał ewentualną egzekucję saudyjskiego milionera z zamachem na Adolfa Hitlera w lipcu 1944 r. „Ileż byłoby nam oszczędzone, gdyby zamach ten okazał się skuteczny” – powiedział koloński metropolita i dodał, że chodzi tu o kluczową kwestię: czy należy „chronić ludzkość przed takim potworem”, który „niesie tylko śmierć, nienawiść i zniszczenie”. Zdaniem kardynała Niemcy wiele zrobili, by stworzyć wśród muzułmanów złe wyobrażenie o chrześcijanach: „Kiedy nasze społeczeństwo atakuje Boga, kiedy gazety publikują zdjęcia nagich kobiet, kiedy dokonuje się zabiegów aborcji, a homoseksualistom zezwala się na małżeństwa, dla muzułmanów oznacza to: oni nie są już istotami ludzkimi, to zwierzęta”, tłumaczył hierarcha. Z drugiej strony nie ma ani jednego kraju muzułmańskiego, który byłby tolerancyjny. „Ta religia zawsze głosi tolerancję tam, gdzie jej wierni są w mniejszości” – zaznaczył Meisner.

n Kard. Louis-Marie Billé skierował do muzułmanów z jego diecezji życzenia z okazji rozpoczynającego się ramadanu, islamskiego miesiąca postu i pokuty. „Kiedy wierzący zwraca się ku Bogu, inni wierzący mogą się jedynie cieszyć” – napisał arcybiskup w przesłaniu opublikowanym przez Biuro Prasowe Archidiecezji Lyońskiej. Kardynał wspomniał też tragiczną powódź w Algierze i zapewnił mieszkańców Lyonu pochodzenia algierskiego o solidarności katolików w nieszczęściu, które spotkało ich bliskich.

• Biskup Wilton D. Gregory został pierwszym w historii czarnoskórym przewodniczącym amerykańskiego Episkopatu. Jego kandydaturę poparło 186 z 249 hierarchów. Bp Gregory będzie kierować Konferencją Biskupów USA przez najbliższe trzy lata. W Stanach Zjednoczonych mieszkają trzy miliony czarnoskórych katolików.


 

 

 

 

... I W POLSCE

• Za „historyczną konieczność” uznał kard. Józef Glemp wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Prymas rozmawiał z polskimi dziennikarzami w Brukseli, gdzie przebywał na zaproszenie metropolity tego miasta kard. Godfrieda Danneelsa. 17 listopada kard. Glemp spotkał się z miejscową Polonią, dla której wygłosił wykład o Prymasie Tysiąclecia kard. Stefanie Wyszyńskim. Następnego dnia odprawił Mszę św. dla Polaków i spotkał się z komisarzem UE ds. jej rozszerzenia Günterem Verheugenem.

• „Naszej Ojczyźnie potrzebny jest dziś świadomy swojej misji laikat” –- napisał kard. Józef Glemp w liście do członków Akcji Katolickiej. Od 23 do 25 listopada w Poznaniu odbędzie się I Krajowy Kongres AK. Zdaniem Prymasa w Polsce „potrzebni są ludzie świeccy, rozumiejący konieczność stałej formacji wiary dla działalności społecznej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej”. „Wierzę – napisał kard. Glemp – że owocem kongresowej modlitwy i refleksji stanie się upowszechnienie wizji nowego człowieka – duchowego, bardziej myślącego kategoriami ewangelicznymi. Taki człowiek ma odważnie bronić Ewangelii wobec szerzonych błędów”.

• W marcu ukaże się nowe tłumaczenie dokumentów soborowych – zapowiedział abp Henryk Muszyński, przewodniczący Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski. Komisja spotkała się na dorocznym zebraniu 14 listopada w Warszawie. Zastanawiano się m.in. nad recepcją Katechizmu Kościoła Katolickiego w polskiej teologii.

• Wybitne osiągnięcia w budowaniu postaw etycznych w mediach oraz kultury porozumienia i dialogu promować będzie Nagroda im. bp. Jana Chrapka. W kapitule Nagrody znaleźli się przedstawiciele hierarchii Kościoła: abp. Józef Życiński, bp Tadeusz Pieronek, przedstawiciele świata kultury: m.in. Krzysztof Piesiewicz i Krzysztof Zanussi oraz dziennikarze: m.in. Jan Skórzyński z „Rzeczpospolitej”, Jarosław Szczepański z TAI, Krystyna Mokrosińska – przewodnicząca SDP, Karol Klauza – prezes KSD, Marcin Przeciszewski z KAI i Katarzyna Kolenda-Zaleska z „Wiadomości” TVP. Wręczenie nagrody – statuetki i 20 tys. zł – odbędzie się 26 stycznia 2002 r. w siedzibie Prymasa Polski. Kard. Józef Glemp, wraz z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce abp. Józefem Kowalczykiem, tworzy Komitet Honorowy Nagrody.

To nie jedyna inicjatywa upamiętniające życie i działalność bp. Chrapka. W Sieklukach, kilkanaście kilometrów przed Radomiem, w miejscu tragicznej śmierci biskupa radomskiego, stanął 2,5-metrowy metalowy krzyż, wzorowany na biskupim krzyżu noszonym przez bp. Chrapka. Ukazał się także kalendarz zawierający zdjęcia bp. Chrapka oraz teksty z jego osobistego dziennika duchowego. Dochód ze sprzedaży kalendarza przeznaczony będzie na konto Caritas Diecezji Radomskiej. Natomiast prezydent Radomia Adam Włodarczyk zapowiedział, że Rada Miejska rozważy propozycję nadania imieniem bp. Jana Chrapka jednej z ulic miasta.

• Jak pomóc drużynowemu wychowywać skautów do wiary – to temat Katolickiej Konferencji Skautingu, która od 16 do 18 listopada obradowała w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Gospodarzem konferencji był ZHP, który z konferencją wiązał nadzieje na rozpoczęcie procesu pojednania całego ruchu skautowego w Polsce. W spotkaniu gościnnie uczestniczyli polscy „Zawiszacy”, zabrakło ZHR.

Międzynarodowa Katolicka Konferencja Skautingu (ICCS) powstała w 1948 r. Afiliowana jest przy Stolicy Apostolskiej. Liczy około 15 mln członków. Skauci działają w oparciu o strukturę parafii.

• Krakowskie Wyższe Seminarium Duchowne obchodzi 400-lecie istnienia. Uroczystościom w katedrze na Wawelu przewodniczył 17 listopada metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski. Uczestniczyło w nich kilkuset księży, alumni i siostry zakonne. Z okazji jubileuszu Jan Paweł II napisał list do przełożonych i kleryków seminarium. Papież ofiarował seminarum także kielich, którego używał przy odprawianiu Eucharystii św. Jan Vianney, jedyny kanonizowany proboszcz.

Krakowskie seminarium duchowne powstało w 1601 roku. Jego fundatorem był kard. Bernard Maciejowski. Pierwsi alumni zamieszkali na Wawelu. Obecne seminarium mieści się w budynku wybudowanym dzięki kard. Janowi Puzynie w 1901 r. W ciągu stu lat jego istnienia wyświęcono 2306 kapłanów. Wśród wychowanków seminarium jest papież, dwóch kardynałów, trzech arcybiskupów i ośmiu biskupów.

• Hanna Suchocka została nowym ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej. Funkcję tę powierzył jej minister spraw zagranicznych na wniosek prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego.

• Jak promować abstynencję wśród górali? – na to pytanie odpowiadał podczas spotkania duszpasterzy trzeźwości w Katowicach ks. Władysław Zązel, proboszcz z beskidzkiej parafii Kamesznica. W 1986 roku ks. Zązel wydał „proboszczowską ustawę”: „Wesela, śluby i pogrzeby mają być bez alkoholu. Kto zdeklaruje, że na jego weselu wódki nie będzie, wpłaca kaucję. Jeśli słowa nie dotrzyma, kaucja przepada i idzie na budowę kościoła. Jeśli jednak wódki na weselu rzeczywiście nie będzie, proboszcz zwraca kaucję podwójnie. Jeśli już wódka musi na weselu być, to proboszcz za ślub pieniędzy nie chce”. W ciągu ostatnich 15 lat w Kamesznicy odbyło się aż 185 wesel bezalkoholowych.

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 47, 25 listopada 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl