Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (24 II – 3 III)2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 12,1-4a; Ps 33; 2Tm 1,8b-10;
Mt 17,1-9;
PONIEDZIAŁEK: Dn 9,4b-10; Ps 79; Łk 6,36-38;
WTOREK: Iz 1,10 i 16-20; Ps 50; Mt 23,1-12;
ŚRODA: Jr 18,18-20; Ps 31; Mt 20,17-28;
CZWARTEK: Jr 17,5-10; Ps 1; Łk 16,19-31;
PIĄTEK: Rdz 37,3-4 i 12-13a i 17b i 28; Ps 105; mt 21,33-34 i 46-46;
SOBOTA: Mi 7,14-15 i 18-20; Ps 103; Łk 15,1-3 i 11-32;
3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Wj 17,3-7; Ps 95; Rz 5,1-2 i 5-8; J 4,5-42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl