Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

STOLICA APOSTOLSKA

„Słowa św. Jana: »Aby mieli życie i mieli je w obfitości« – wskazują na głęboką perspektywę wiary chrześcijańskiej, która podczas choroby i nawet samej śmierci zawsze jest otwarta na życie” – powiedział Jan Paweł II przed modlitwą „Anioł pański”. Papież nawiązał w ten sposób do obchodzonego 11 lutego w Kościele katolickim Dnia Chorego. Przypomniał, że człowiek wierzący podczas choroby może liczyć na moc Boga Stwórcy, Chrystusa Zmartwychwstałego i Ducha Ożywiciela. „Ta perspektywa nadaje sens zaangażowaniu tym wszystkim, którzy na różne sposoby, z miłością zajmują się osobami cierpiącymi: lekarzom, pielęgniarkom, naukowcom, farmaceutom i wolontariuszom” – powiedział Papież.

Orędzie Jana Pawła II na X Światowy Dzień Chorego 2002 r. „Postawa Kościoła wobec chorych i cierpiących kształtowana jest przez ściśle określoną i wszechstronną wizję człowieka, »stworzonego na obraz Boży, obdarzonego przez Boga godnością i niezbywalnymi prawami«. Dlatego Kościół zdecydowanie głosi zasadę, że nie wszystko, co technicznie możliwe, jest moralnie dopuszczalne. Ogromny rozwój wiedzy i sztuki medycznej, jaki dokonał się w ostatnim okresie, nakłada na nas wszystkich wielką odpowiedzialność za Boży dar życia – które pozostaje darem zawsze, na każdym etapie i w każdym stanie. Musimy czujnie przeciwstawiać się wszystkiemu, co zagraża życiu i co zabija życie” – napisał Jan Paweł II.

Papież przekazał wyrazy współczucia rodzinom ofiar trzęsienia ziemi w Turcji. W opublikowanym telegramie sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano napisał, że Jan Paweł II zawierzył opiece miłosiernego Boga to „dramatyczne wydarzenie”. Jednocześnie zapewnił rodziny ofiar oraz poszkodowanych o swoim współczuciu i wyraził uznanie dla ofiarności służb ratowniczych. W trzęsieniu ziemi, które miało miejsce 3 lutego, zginęło co najmniej 45 osób, a ponad 300 odniosło rany.

Jan Paweł II przyjął na audiencji w Sali Klementyńskiej 300 osób – biskupów i kapłanów z 60 krajów – uczestniczących w konferencji duszpasterskiej zorganizowanej przez rzymską Wspólnotę św. Idziego. Spotkanie odbyło się z okazji 34. rocznicy działalności Wspólnoty. Papież przypomniał, że „Sant’Egidio” jest przede wszystkim szkołą modlitwy. „Każdego wieczora członkowie Wspólnoty gromadzą się w rzymskiej bazylice Matki Boskiej na Zatybrzu, by się modlić. To samo czynią w swoich kościołach członkowie Wspólnoty rozsiani po całym świecie” – powiedział Jan Paweł II. Nawiązując do niedawnego spotkania w Asyżu, Papież podkreślił, że od 1986 r. Wspólnota św. Idziego co roku organizuje spotkania, „które sprawiły, że »duch Asyżu« powiał na niebie wielu miast Europy”. „Tak narodził się wyjątkowy ruch mężczyzn i kobiet odmiennych religii, którzy bez żadnych oporów nie przestają prosić Boga o pokój dla wszystkich narodów” – powiedział Papież.

Stolica Apostolska zamierza w przyszłości wprowadzić test psychologiczny dla kandydatów do kapłaństwa i wzmocnić jednocześnie opiekę psychologiczną w czasie całych studiów w seminarium. Jan Paweł II, podczas audiencji dla członków Kongregacji Wychowania Katolickiego, z zadowoleniem przyjął inicjatywę sprawdzianów psychologicznych. Dodał, że będzie to „korzystnym narzędziem dla nauczycieli i wychowawców”. Te działania powinny stanowić sprawdzian kwalifikacji i powołania kandydata z korzyścią dla niego samego oraz dla dobra Kościoła. Jednocześnie Jan Paweł II uważa, że udział psychologii musi być „w wyważony sposób zintegrowany z drogą powołania”. Odwołanie się do tej dyscypliny naukowej nie usuwa oczywiście wszelkiego rodzaju problemów i napięć, pomoże jednak w kształtowaniu świadomości i w korzystaniu z wolności. Jan Paweł II podkreślił potrzebę specjalnego przygotowania psychologów, którzy będą mieli pracować w seminariach. Powinni to być fachowcy, którzy w swojej dziedzinie wnoszą jednocześnie głębokie zrozumienie dla chrześcijańskiego rozumienia powołania oraz kapłaństwa. W niektórych krajach, m.in. w Niemczech i USA, w seminariach duchownych są już zatrudnieni psycholodzy.

Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret ważności akt procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki. Kongregacja orzekła, że akta procesowe ks. Popiełuszki, liczące w sumie 900 stron nie zawierają żadnych błędów formalnych. Ks. Gabriel Bartoszewski, promotor sprawiedliwości uważa, że orzeczenie watykańskiej kongregacji to punkt wyjścia do przygotowania tzw. „Pozycji o Męczeństwie” – dokumentu, na podstawie którego watykańska kongregacja zbada, czy kandydat na ołtarze poniósł śmierć w obronie wartości religijnych.

Dekret ważności akt nie został jak dotąd wydany w sprawie procesu kard. Stefana Wyszyńskiego ze względu na to, iż objętość przedstawionego Kongregacji materiału wymaga poświęcenia znacznie więcej czasu niż w przypadku akt dostarczonych w sprawie ks. Popiełuszki.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

Władze Arabii Saudyjskiej wydaliły wraz z rodzinami 14 chrześcijan, przetrzymywanych w więzieniu pod zarzutem głoszenia ich religii. Wydaleni są obywatelami Indii, Etiopii, Erytrei, Nigerii i Filipin, którzy pracowali w saudyjskich firmach. Policja religijna wykryła, że zbierali się oni na wspólną modlitwę w prywatnych mieszkaniach. Jako pierwszego zatrzymano pochodzącego z Indii Prabhu Isaaca; w jego domu odnaleziono Biblie, śpiewniki oraz kasety z nagraniami o tematyce chrześcijańskiej. Przeciw chrześcijanom nie wniesiono formalnej skargi. W więzieniu przetrzymywano ich w niehumanitarnych warunkach oraz zakazano im kontaktów z pracownikami ich konsulatów.

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie odpowiedziała na apel Watykanu w sprawie mieszkanki Sudanu skazanej na ukamienowanie. Wyrok wydał trybunał islamski; 18-letnia chrześcijanka Abok Alfa Akok spodziewa się nieślubnego dziecka. W obronie dziewczyny wystąpił kard. Roberto Tucci. „Dzisiaj mówi się o Afganistanie i Palestynie, a zapomina się o Sudanie” – powiedział były dyrektor generalny Radia Watykańskiego i wieloletni organizator zagranicznych podróży Jana Pawła II.

Międzynarodowa organizacja praw człowieka „Amnesty International” zaapelowała do władz Chin o ułaskawienie pięciu protestantów skazanych na śmierć. Są to członkowie podziemnej wspólnoty Huanan Jiaohui (Kościół Chin Południowych), prześladowanej przez komunistyczne władze. Działacze praw człowieka podejrzewają, że skazani mogli być zmuszani do przyznania się do winy torturami. Wobec trzech oskarżonych orzeczono natychmiastowe wykonanie egzekucji, wobec dwóch pozostałych zapadły wyroki z zawieszeniem na dwa lata. Pozostałych dwunastu aresztowanych członków Kościoła otrzymało wyroki od dwóch lat więzienia do dożywocia.

Prawosławny Patriarchat Moskiewski sprzeciwia się reformie struktur rosyjskiego Kościoła katolickiego. Plany Watykanu są „naruszeniem zasad kanonicznych oraz norm stosunków międzykościelnych” – czytamy w komunikacie służby informacyjnej patriarchatu. Komunikat opublikowano po spotkaniu przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Federacji Rosyjskiej, abp Georga Zura z wiceprzewodniczącym Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, abp Klemensem. Podczas spotkania dyplomata watykański poinformował przedstawiciela strony rosyjskiej o „praktycznych krokach zmierzających do zasadniczej zmiany kanonicznego ustroju Kościoła katolickiego w Rosji”. Zdaniem prawosławnego hierachy zapowiadana reforma będzie „poważną przeszkodą dla rozwoju dialogu między Kościołami”.

O reformie struktury rosyjskiej wspólnoty katolickiej mówi się już od dawna. W tej chwili w kraju tym działają cztery administratury apostolskie: dwie w części europejskiej (dla Północy – z siedzibą w Moskwie i dla Południa – w Saratowie) oraz dwie w części azjatyckiej (dla Syberii Zachodniej – w Nowosybirsku, a dla Syberii Wschodniej – w Irkucku). Administratury miałyby zostać podniesione do rangi diecezji, a nowa struktura umożliwiłaby sprawniejsze kierowanie Kościołem w różnych częściach tego ogromnego kraju. Zdaniem kanclerza administratury dla Północy Europejskiej Części Rosji i sekretarza generalnego Konferencji Biskupów Katolickich Federacji Rosyjskiej, ks. Igora Kowalewskiego, jest jednak jeszcze za wcześnie, by spekulować na temat konkretnych decyzji papieskich oraz terminu ich ogłoszenia.

Irlandzki Episkopat zezwolił wiernym głosować za poprawką zezwalającą na aborcję, gdy ciąża zagraża życiu kobiety. Referendum w tej sprawie odbędzie się na początku marca tego roku. Przerywanie ciąży jest w Irlandii zakazane od 1983 r. Dziewięć lat później Sąd Najwyższy uznał, że aborcja jest dopuszczalna wtedy, gdy ciąża zagraża życiu matki. Przepis ten interpretowano w praktyce niezwykle szeroko; do przeprowadzenia zabiegu wystarczyło, by ciężarna kobieta zagroziła samobójstwem. Proponowana przez władze poprawka mówi o „bezpośrednim” zagrożeniu życia matki. Kościół zaakceptował tę propozycję. „Ci katolicy, którzy popierają nowe prawo, mogą mieć czyste sumienie, nawet jeśli przepis ten nie wydają się być w pełni tym, czego moglibyśmy oczekiwać” – zaznaczają w swym oświadczeniu irlandzcy biskupi.

Kard. Francis Arinze wyraził uznanie dla organizatorów Światowego Forum Gospodarczego w Nowym Jorku za zaproszenie na obrady przedstawicieli różnych religii. Obok przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Kościół katolicki reprezentowali w stolicy USA arcybiskup Waszyngtonu, kard. Theodore McCarrick oraz stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ w Genewie, abp Diarmuid Martin. Kard. Arinze w swoim wystąpieniu na Forum podkreślił prawo wszystkich ludzi do wolności religijnej, która umożliwia praktykowanie religii we wspólnocie, a nie tylko indywidualnie. Mówił też o szansach na przyszłą współpracę między religiami, opartą na sprzeciwie wobec przemocy i zaangażowaniu państw bogatych w pomoc biednym. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej stwierdził, że mimo braku natychmiastowych wyników, znaczenie udziału w Forum reprezentantów światowych religii jest ważne i obiecujące. Jego zdaniem Kościół katolicki powinien uczestniczyć w obradach, ponieważ wszystkie dziedziny życia, także gospodarka, mają wymiar religijny i etyczny.

W południowobrazylijskim mieście Porto Allegre odbyło się 2. Światowe Forum Społeczne. Spotkanie, zorganizowane pod hasłem „Inny świat jest możliwy”, traktowane jest jako „kontrinicjatywa” dla Światowego Forum Gospodarczego, które w tym samym czasie obradowało w Nowym Jorku. Do Porto Allegre przyjechało ok. 50 tys. uczestników z ponad 100 krajów; byli wśród nich laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, znani intelektualiści, politycy i przedstawiciele Kościołów. Kościół katolicki w Brazylii, jeden ze współorganizatorów spotkania, reprezentowany był przez delegację tamtejszego Episkopatu. Hierarchowie skrytykowali niekontrolowaną, neoliberalną globalizację, która pogłębia różnice między bagatymi i biednymi. Na Forum pojawiło się wiele różnych propozycji, np. powołania „Światowego Banku Socjalnego” jako przeciwwagi „Banku Światowego”. Odpowiednikiem „Światowej Organizacji Handlu” miałaby być „Światowa Organizacja Uczciwego Handlu”. 

 

 

 

... I W POLSCE

• „Prorokom zniechęcenia – odpowiedziałbym – nie przesadzajcie z potęgą zła! Jesteśmy w sytuacji Chrystusa na Górze Kuszenia” – napisał Prymas Polski w liście pasterskim na Wielki Post. W orędziu zatytułowanym „Poznać Chrystusa – pojąć chrześcijaństwo” wzywa on katolików do czynu i świadectwa wiary. Kard. Glemp przypomina, że zgodnie z wytycznymi programu duszpasterskiego w tym roku wierni mają lepiej poznać Chrystusa. Podkreśla więc, że poznanie Chrystusa w cierpieniu jest wgłębieniem się w tajemnicę zbawienia, która kończy się Zesłaniem Ducha Świętego. Aby poznać Chrystusa dzisiaj – podkreśla Prymas Glemp – trzeba przede wszystkim poznać nas, rozbitych i podzielonych chrześcijan, podzielonych, ale szczerze dążących do zbliżenia. Poznać Chrystusa na początku XXI wieku, to widzieć pracę setek tysięcy misjonarzy, katechetów i organizatorów dobroczynności, spośród których wielu oddało życia jako męczennicy – dodaje Ks. Prymas.

• Opinie. „Pod koniec stycznia doznaliśmy straszliwego upokorzenia. Wykryto zmowę na handel ludzkimi zwłokami. Zawsze wymyślano jakiś horror. Teraz, po rozprawach sądowych, ten horror może okazać się prawdą. Prośmy Boga, aby ludzie zakażeni horrorem nie rozpowszechniali go. Brońmy dobrego imienia lekarzy, których jest tak wielu wokół nas! (...) Zwracam szczególną uwagę na okazanie szacunku lekarzom i pielęgniarkom. Wiadomo, jak żądza zdobycia łatwego pieniądza demoralizuje ludzi wszystkich zawodów i służb. Media piętnują jednostkowe złe wydarzenie, a my odbieramy je jako zjawisko powszechne. Od czarnej plamy na jednym kitlu szarzeją inne fartuchy. Obok chorych także Służba Zdrowia potrzebuje miłości i miłosierdzia, potrzebuje serdecznego uznania, jako zachęty do odpowiedzialnego stania na straży życia i zdrowia” (fragmenty wypowiedzi kard. Józefa Glempa dla radia Plus-Józef z okazji X Światowego Dnia Chorego).

• 14 mln zł przyniosła akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (o 1 mln zł więcej niż ubiegłym roku). Wyniki akcji przedstawiły 6 lutego organizacje charytatywne trzech Kościołów: Caritas Polska, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Eleos Kościoła Prawosławnego. Wigilijne świece rozprowadzało 6 tys. wolontariuszy. Diakonia ewangelicka i Eleos przeznaczyły zyski na dzieła miłosierdzia w parafiach, gdzie zbierane były pieniądze. Natomiast pieniądze zebrane przez Caritas zostaną rozdysponowane w Caritas diecezjalnych. Ponad połowa środków zostanie przeznaczona na dofinansowanie zimowisk i kolonii letnich dla dzieci z ubogich rodzin. Fundusze Wigilijnego Dzieła wesprą 15 domów samotnej matki, 7 ośrodków rehabilitacyjnych, 50 świetlic środowiskowych, a także ogniska wychowawcze dla dzieci zagrożonych patologiami. W sumie na wsparcie prowadzonych placówek, które zajmują się dziećmi, zostanie przeznaczonych 15 proc. funduszy. Kolejne 10 proc. zostanie przeznaczone na dożywianie dzieci i tyle samo na pomoc rodzinom wielodzietnym. 10 gr z każdej świecy (w sumie 3 proc. zysków) zostanie przeznaczone na akcje poza granicami Polski – na pomoc „dzieciom ulicy” w Usolu Syberyjskim w Rosji, na budowę szkoły w Rwandzie, pomoc dzieciom w Mongolii i na Białorusi.

• W Galerii Jana Pawła II w Warszawie odbyła się konferencji „Polska i Litwa – wspólnota historii i wiary” (9 lutego). Uczestniczyli w niej m.in. metropolici Warszawy i Wilna, kardynałowie: Józef Glemp i Audrys Bačkis. Polacy i Litwini powinni „zrozumieć, co było złe, odciąć się od tego i budować na tym, co dobre” – powiedział kard. Glemp. „Umieć zachować sprawiedliwość i umieć przebaczać to rękojmia pokoju” – podkreślił Prymas Polski. „Jesteśmy powołani do współpracy i słuchania się nawzajem” – mówił kard. Bačkis. „Kościołów nie dzieli granica, która leży między państwami – zauważył wileński metropolita. – Kościół jest bowiem jeden i powszechny. Połączyło nas doświadczenie niewoli i nieustającej walki o wolność narodu i Kościoła”. Osiągnięta w ten sposób jedność jest szansą także dla obydwu państw: Litwy i Polski. Zdaniem litewskiego hierarchy Polacy i Litwini powinni „na nowo odbudować nadzieję”, pracować nad zachowaniem swojej tożsamości kulturalnej i narodowej.

Jako „historyczne spotkanie” określił konferencję w Warszawie ambasador Republiki Litwy w Polsce Darius Degutis. „Przez ostatnie 12 lat osiągnęliśmy bardzo wiele. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie byli wolni, a nie bylibyśmy wolni, gdyby nie Kościół i jego wiara w dobrą naturę człowieka i siłę dobra w walce ze złem” – podkreślił ambasador.

• „Jan Paweł II z bólem przyjął wiadomość o katastrofie, jaka wydarzyła się w kopalni węgla kamiennego »Jas-Mos« w Jastrzębiu” – czytamy w telegramie, który nadszedł 7 lutego z Watykanu na ręce metropolity górnośląskiego abp. Damiana Zimonia. „Ojciec Święty poleca ich dusze miłosiernemu Bogu, prosząc, by przyjął ofiarę ich trudu i życia i by wprowadził ich do swej chwały. Serdeczną modlitwą otacza Rodziny Zmarłych i wszystkich, którzy opłakują ich nagłe odejście” – napisał w imieniu Jana Pawła II Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano, wymieniając z imienia i nazwiska wszystkich 10 górników, którzy zginęli w kopalni 6 lutego.

• Spółka Producencka Plus na razie nie będzie miała swojej częstotliwości w Warszawie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 6 lutego rozpatrywała przyznanie trzech wolnych częstotliwości radiowych na Warszawę. Jedna częstotliwość przypadła w udziale spółce Spektrum, która zamierza stworzyć w Warszawie radio o profilu motoryzacyjnym, a druga – spółce Mediabank, która chce tworzyć program informujący o gospodarce i biznesie. Wniosek o przyznanie częstotliwości Spółce Producenckiej Plus, o którą – w imieniu spółki – starali się franciszkanie konwentualni, nie uzyskał podczas głosowania wymaganej większości 5 głosów. Strona kościelna będzie jednak mogła stawać do konkursu na otrzymanie trzeciej, na razie nie przyznanej nikomu częstotliwości. Przewodniczący KRRiTV Juliusz Braun poinformował, że konkurs na tę częstotliwość zostanie rozstrzygnięty najprawdopodobniej w maju.

• Praktykujący jedną z najsurowszych reguł zakonnych ojcowie kameduli z klasztoru w Bieniszewie koło Konina też obchodzą karnawał. „Nie tańczymy w tym czasie tak, jak ludzie świeccy. Możemy natomiast spędzać wspólnie czas i rozmawiać ze sobą. Gramy też w szachy lub warcaby. W niedzielę, która jest ostatnim dniem naszego karnawału, zjemy natomiast wspólny obiad z deserem, a jak będzie ładna pogoda, to wybierzemy się na spacer” – opowiadał KAI o kamedulskim karnawale przeor klasztoru w Bieniszewie, o. Korneliusz Wencel. Kamedulscy pustelnicy na co dzień mogą rozmawiać ze sobą tylko dwa lub trzy dni w tygodniu. Nie opuszczają też murów klasztoru, nie mają radia i telewizji oraz nie jadają mięsa. W okresie Wielkiego Postu zachowywać będą ścisłe milczenie oraz zrezygnują ze spożywania nabiału.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 7, 17 lutego 2002

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl