Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (17 II – 24 II)1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 2,7-9 i 3,1-7; Ps 51;
Rz 5,12-19; Mt 4,1-11;
PONIEDZIAŁEK: Kpł 19,1-2 i 11-18; Ps 19; 
Mt 25,31-46;
WTOREK: Iz 55,10-11; Ps 34; Mt 6,7-15;
ŚRODA: Jon 3,1-10; Ps 51; Łk 11,29-32;
CZWARTEK: Est 4,17; Ps 138; Mt 7,7-12;
PIĄTEK: 1P 5,1-4; Ps 23; Mt 16,13-19;
SOBOTA: Pwt 26,16-19; Ps 119i; Mt 5,43-48;
2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 12,1-4a; 
Ps 33; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl