Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

STOLICA APOSTOLSKA

„Małżeństwo jest nierozerwalne i zgodne z prawem natury” – powiedział Papież 28 stycznia podczas audiencji dla pracowników Roty Rzymskiej z okazji rozpoczęcia nowego roku sądowniczego. „Ważną rzeczą dla pozytywnego obrazu nierozerwalnego związku – przekonywał Jan Paweł II – jest odkrycie jego dobra i piękna. Nade wszystko trzeba przezwyciężyć upatrywanie w nierozerwalności małżeństwa granic wolności kontrahentów, a zatem ciężaru, który czasem staje się nie do zniesienia. Nierozerwalność w tym rozumieniu postrzegana jest jako prawo obce małżeństwu, jako »narzucenie« normy sprzecznej z »uprawnionymi« oczekiwaniami dalszej realizacji osoby. Dochodzi do tego dość rozpowszechniona idea, według której małżeństwo nierozerwalne dotyczyłoby wierzących, dlatego nie mogą oni domagać się »narzucenia« go całemu społeczeństwu”. „Do tego, aby się to mogło zrealizować, mówił dalej Papież, konieczne jest, by świadectwo tej prawdzie dawał Kościół, a w szczególności indywidualne rodziny jako »kościoły domowe«... – Nie wolno poddawać się mentalności rozwodowej: nie pozwala na to ufność w przyrodzone i nadprzyrodzone dary Boże dla człowieka... Mogłoby się wydawać, że rozwód tak dalece jest zakorzeniony w niektórych środowiskach społecznych, iż właściwie nie warto dalej z nim walczyć. A przecież warto! W rzeczywistości dobro to sytuuje się u samych podstaw całego społeczeństwa, jako niezbędny warunek istnienia rodziny”.

Wśród inicjatyw, które należałoby podjąć w tym celu, Papież wymienił starania o „publiczne uznanie nierozerwalnego małżeństwa w prawodawstwie cywilnym”. Podkreślił, że „zdecydowanemu sprzeciwowi wobec wszystkich kroków prawnych i administracyjnych wprowadzających rozwód bądź zrównujących z małżeństwem wolne związki czy nawet związki homoseksualne, towarzyszyć powinna postawa pozytywna, za pośrednictwem posunięć prawnych, zmierzających do poprawy społecznego uznania prawdziwego małżeństwa w ramach prawodawstwa, które – niestety – dopuszcza rozwody”. „Z drugiej strony – tłumaczył Jan Paweł II – pracownicy wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie cywilnej powinni unikać osobistego udziału we wszystkim, co mogłoby pociągać za sobą przyczynianie się do rozwodu. Może się to okazać trudne w przypadku sędziów, albowiem prawodawstwo nie uznaje sprzeciwu sumienia jako uzasadnienia powstrzymania się od wydawania orzeczeń. Z poważnych i proporcjonalnych motywów mogą oni zatem postępować według tradycyjnych zasad materialnego współudziału w złu. Jednak i oni powinni znaleźć środki skutecznie sprzyjające związkom małżeńskim, przede wszystkim poprzez mądrze prowadzone działanie pojednawcze”. „Adwokaci zaś – zdaniem Papieża – jako ludzie wolnego zawodu, muszą zawsze odmawiać użycia swoich umiejętności zawodowych do sprzecznego ze sprawiedliwością celu, jakim jest rozwód” (zobacz także raport na temat rodziny, s. 1, 10 i 11). 

• „Uznać życie, oznacza zagwarantowanie każdemu ludzkiemu istnieniu prawa do rozwoju według jego własnych możliwości i zabezpieczenie niezbywalnych praw od poczęcia do naturalnej śmierci” – mówił Jan Paweł II podczas niedzielnej modlitwy „Anioł Pański”. „Nikt nie jest właścicielem życia, nikt nie ma prawa nim manipulować, godzić w nie, a nade wszystko pozbawiać życia siebie samego oraz innych; tym bardziej nie można tego robić w imię Boga, który jest jedynym panem i najwspanialszym miłośnikiem życia” – przekonywał Papież. Natomiast, gdy chodzi o embrion ludzki, mówił Jan Paweł II, nauka udowodniła już, że jest to istota ludzka od momentu poczęcia, posiadająca swoją tożsamość. Zgodnie więc z logiką, należy się domagać, aby ta tożsamość została uznana także prawnie, przede wszystkim w jej prawie do życia.

• „Żydzi i chrześcijanie utrzymują szczególne stosunki. Poprzez orędzie otrzymane od Boga w przymierzu mojżeszowym patriarchowie i prorocy należą do naszego wspólnego dziedzictwa i ono zaprasza nas do współpracy na rzecz życia na świecie”- napisał Papież w orędziu do uczestników sympozjum katolicko-żydowskiego w Paryżu. Tematem spotkania, które odbyło się w Paryżu były stosunki między żydami i katolikami w Europie podczas pontyfikatu Jana Pawła II. „Żydzi i chrześcijanie są z sobą związani i powinni żyć kulturą dialogu, o którym mówi filozof Martin Buber. Do nas należy przekazanie nowym pokoleniom naszych wspólnych bogactw i wartości, ażeby nigdy człowiek nie pogardzał swoim bratem w człowieczeństwie i żeby już nigdy nie prowadzono wojen lub konfliktów w imię ideologii, która nie szanuje kultury lub religii. Natomiast różne tradycje religijne wezwane są do wprzęgnięcia swoich tradycji w służenie wszystkim w perspektywie budowania razem wspólnego domu europejskiego, zjednoczonego w sprawiedliwości, pokoju, różnorodności i solidarności” – czytamy w przesłaniu.

• „Psalm 19 jest nie tylko modlitwą-hymnem o niezwykłej intensywności, ale także poetycką pieśnią zanoszoną do słońca” – mówił Papież podczas audiencji generalnej. „Można się tu dopatrzyć podobieństwa z hołdem składanym słońcu w starożytności na Bliskim Wschodzie. Ale dla człowieka Biblii istnieje jednak zasadnicza różnica: słońce nie jest bogiem, lecz stworzeniem na służbie jedynego Boga i stwórcy. Bóg rozjaśnia wszechświat blaskiem słońca i oświeca ludzkość splendorem swego Słowa zawartego w biblijnym Objawieniu. Chodzi niejako o dwojakie słońce: pierwsze jest kosmicznym objawieniem Stwórcy, drugie – historycznym i bezinteresownym wyrazem Boga Zbawiciela” – mówił Papież.

• Przekazaniem dokumentów procesowych Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych rozpoczął się w Watykanie drugi etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło-Życie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

Niemiecki parlament zezwolił na import komórek macierzystych pochodzących z ludzkich embrionów. Za wnioskiem głosowało 340 deputowanych (m.in. kanclerz Gerhard Schröder i przewodnicząca opozycyjnej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, Angela Merkel), przeciw było 265. Deputowanych nie obowiązywała dyscyplina partyjna.

Jeszcze przed głosowaniem niemieckie Kościoły (katolicki i ewangelicki) protestowały przeciwko importowi komórek macierzystych, ponieważ przy ich pozyskiwaniu zabijane są liczne embriony. Przewodniczący niemieckiego Episkopatu, kard. Karl Lehmann wraz z przewodniczącym Rady Kościołów Ewangelickich Manfredem Kockiem oświadczyli, że są głęboko rozczarowani decyzją Bundestagu.

Li Guangqiang, protestant z Honkongu skazany za przemyt Biblii, spędzi dwa lata w chińskim więzieniu. 38-letniemu biznesmenowi zarzucono „nielegalną działalność gospodarczą” (wwóz wszelkich wydawnictw zagranicznych bez zezwolenia jest w Chinach zakazany). Rzecznik chińskiego MSZ zapewnił, że proces przebiegał zgodnie z prawem i nie naruszył wolności religii.

Li został aresztowany wiosną ub. roku, gdy usiłował przemycić z Hongkongu do Chin 16 280 egz. Biblii z zamiarem sprzedania ich wiernym nielegalnego protestanckiego „Kościoła Krzyczących” (głośny krzyk poprzedza modlitwy i pieśni w czasie nabożeństw). Oprócz kary więzienia wymierzono mu również grzywnę w wysokości ok. 21 tys. euro, a dwaj współpracujący z nim obywatele Chin skazani zostali na trzy lata więzienia. Za Li, któremu początkowo groziła nawet kara śmierci, wstawił się prezydent USA George Bush.

Ekumenizm „należy dziś do normalnych realiów w życiu całego Ludu Bożego” – oświadczył przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE), bp Amedee Grab. W wywiadzie dla niemieckiej agencji katolickiej KNA szwajcarski biskup podkreślił, że nową fazę ekumenizmu w Europie zapoczątkowała „Charta Oecumenica”, podpisana w kwietniu ubiegłego roku w Strasburgu. Karta zaowocowała „całą falą spotkań i projektów”, a w jej realizację włącza się wiele wspólnot, zgromadzeń zakonnych oraz organizacji chrześcijańskich. Mimo że podpisany w Strasburgu dokument nie ma w myśl prawa kanonicznego mocy obowiązującej, jednak dysponuje „dużym autorytetem moralnym”. Bp Grab zaznaczył też, że dialog ekumeniczny zakłócają często problemy natury nie tyle teologicznej, ile historycznej, kulturalnej i prawnej. Biskup zapowiedział, że prawdopodobnie w latach 2004/2005 wypracowana zostanie bardziej wiążąca wersja Karty.

Katolickie zakony w Irlandii wypłacą ofiarom molestowania seksualnego odszkodowania w wysokości 128 mln euro. Równocześnie rząd Irlandii ze swej strony wypłaci ofiarom ok. 500 mln euro. Do takiego porozumienia doszła utworzona przed dwoma laty specjalna państwowo-kościelna komisja – poinformował tamtejszy minister edukacji Michael Woods.

We wrześniu 2000 r. rząd Irlandii zobowiązał się wypłacić odszkodowania wszystkim osobom, które w dzieciństwie były molestowane seksualnie przez pracowników instytucji państwowych i kościelnych. Rekompensaty pieniężne powinno otrzymać ok. 3,5 tys. osób. Ze strony rządu pieniądze otrzymają te osoby, na których aktu pedofilii dopuściła się osoba duchowna, zatrudniona przez państwo, a nie np. ksiądz pracujący w instytucji kościelnej. Odszkodowania otrzymają osoby molestowane seksualnie w okresie od lat 40. do końca lat 90. W 1999 r. w imieniu Kościoła katolickiego ofiary przeprosił arcybiskup Dublina, kard. Desmond Conell. Zachowanie księży i zakonników, którzy dopuścili się pedofilii, arcybiskup nazwał wtedy „skandalicznym”.

Dwaj księża katoliccy z Bostonu zostali suspendowani ze skutkiem natychmiastowym za wykorzystywanie seksualne nieletnich. Rzeczniczka archidiecezji, Donna Morrissey poinformowała, że teraz pod takim kątem analizowane są akta personalne wszystkich kapłanów archidiecezji. Nazwiska podejrzanych zostaną przekazane prokuratorowi.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Walter Kasper odwiedzi pod koniec lutego patriarchę Aleksego II, zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Będzie to rutynowe spotkanie kardynała, odpowiedzialnego w Stolicy Apostolskiej za stosunki ekumeniczne z rosyjskim prawosławiem. Zdaniem watykańskich publicystów celem wizyty kard. Kaspera w Moskwie nie są przygotowania do podróży Jana Pawła II do Rosji. Patriarcha Aleksy II powtórzył ostatnio zarzut, że katolicy uprawiają w Rosji prozelityzm.

Podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City dwa razy dziennie będą odbywać się modlitwy ekumeniczne. Organizatorzy zapraszają do przylegającej do wioski olimpijskiej kaplicy św. Katarzyny ze Sieny (rano o godz. 8 i wieczorem o godz. 18). Tematem spotkań będzie jedność, pokój i pojednanie. Ich schemat nawiązuje do modlitw ekumenicznej Wspólnoty Taizé z Francji. W Salt Lake City przygotowano teksty biblijne w kilkunastu językach. Organizatorzy liczą na udział w modlitwach nie tylko zawodników, ale także ich rodzin i kibiców. 

 

 

 

... I W POLSCE

• We wszystkich polskich diecezjach osoby konsekrowane świętowały VI Dzień Życia Konsekrowanego, obchodzony w Kościele katolickim w święto Ofiarowania Pańskiego. W katedrach biskupi diecezjalni odprawiali Mszę św., podczas których przedstawiciele instytutów życia konsekrowanego odnawiali śluby zakonne: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.

W Polsce żyje ponad 40 tys. osób konsekrowanych, skupionych w blisko 240 zakonach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. Tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego w Polsce poświęcony był instytutom świeckim – formie życia konsekrowanego zatwierdzonej przed 55 laty przez Piusa XII. Członkowie tych instytutów praktykują rady ewangeliczne w świecie, bez trwałej formy życia wspólnego i bez zewnętrznych oznak swojego powołania. W Polsce funkcjonują 34 instytuty świeckie, skupiające 1,1 tys. świeckich konsekrowanych. Do najliczniejszych należą: „Elianum” – instytut świecki o duchowości karmelitańskiej, żeński Instytut Świecki Chrystusa Króla, związany z kard. Stefanem Wyszyńskim Instytut Prymasowski, zwany popularnie „Ósemką” oraz Instytut Niepokalanej Matki Kościoła założony przez ks. Franciszka Blachnickiego. „Instytuty świeckie powstały po to, aby ich członkowie chodzili za Chrystusem i wchodzili z Nim w swoje środowisko świeckiej pracy zawodowej, we własne rodziny oraz w całą sferę życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, politycznego i towarzyskiego, nie wyłączając oczywiście parafii zamieszkania” – czytamy w liście Episkopatu Polski na VI Dzień Życia Konsekrowanego.

• Przebywająca w Brukseli grupa biskupów z Polski wyraziła swe poparcie dla przystąpienia do Unii Europejskiej, ale pod warunkiem twardych negocjacji z Komisją Europejską, szczególnie w sprawach dotyczących rolnictwa. Podczas seminarium, zorganizowanego pod patronatem Komisji Episkopatów Unii Europejskiej (ComECE) w dniach 3-4 stycznia, biskupi z Czech, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Polski spotkali się z Jose Manuelem Silvą Rodriguezem z Hiszpanii, dyrektorem generalnym Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa. W dyskusji uczestniczył nuncjusz apostolski przy UE abp Faustino Sainz Munoz oraz sekretarz ComECE Nöel Treanor. Wśród poruszonej problematyki najczęstszym pytaniem stawianym przez polskich biskupów była sprawa bezpośrednich dopłat do rolnictwa dla krajów kandydujących. Biskupi podkreślali, że propozycja 10-letniego okresu przejściowego na wprowadzenie pełnych dopłat bezpośrednich, poczynając od 25 proc. poziomu w dniu przystąpienia, jest krzywdząca dla Polski. W dyskusji wskazywano na strukturę naszego rolnictwa, gdzie np. na południu Polski większość rolników posiada gospodarstwa małorolne. Odpowiadając na pytanie, Rodriguez przypomniał, że polityka rolna UE zakłada przede wszystkim zmiany w strukturze gospodarczej kraju. Podkreślił on, że zatrudnienie w rolnictwie nie może przekraczać 5 proc. Bp Gołębiewski z Koszalina pytał o los rolników, którzy nie kryją obaw, że ostatecznie zostaną wydziedziczeni ze swoich gospodarstw. Rodriguez zwrócił uwagę, że jako Hiszpan zna bardzo dobrze ten problem, gdyż sam pochodzi z terenu, gdzie przed przystąpieniem jego kraju do UE było także wiele małych gospodarstw. Przyznał, że w tej sprawie koncepcja pomocy dla tego typu gospodarstw musi zostać na nowo przez Unię przemyślana. Przypomniał, że wspólnota europejska powinna przestrzegać obok twardej zasady konkurencyjności gospodarki, także deklarowanej od początku swojego istnienia zasady solidarności. Na zakończenie nuncjusz apostolski – abp Munoz zaapelował, aby obie strony: przedstawiciele UE i krajów kandydujących kierowały się przede wszystkim wolą wzajemnego zrozumienia.

W brukselskiej konferencji uczestniczyli biskupi: tarnowski Wiktor Skworc, pelpliński Jan Szlaga, Mieczysław Cisło z Lublina, Edward Janiak z Wrocławia i Jacek Jezierski z Olsztyna. Ponadto w delegacji polskiej znaleźli się: prof. Zofia Kawczyńska-Butrym z Uniwersytetu Olsztyńskiego, Władysław Piskorz, doradca ds. rolnictwa przy UE oraz Jerzy Plewa, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa.

• Abp Władysław Ziółek otworzył w Łodzi proces beatyfikacyjny o. Anzelma Gądka, karmelity bosego i założyciela zgromadzenia sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus (2 lutego). O. Anzelm od św. Andrzeja Corsini urodził się w 1884 r. w Marszowicach, w parafii Niegowić, w diecezji krakowskiej. Mając 17 lat wstąpił do karmelitów bosych, święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w 1907 roku. W 1921 r. założył Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Następnie przez 22 lata przebywał w Rzymie, gdzie na polecenie generała zakonu założył Międzynarodowe Kolegium Teresianum i przez 19 lat był jego rektorem. Wrócił do Polski w 1947 roku. Ostatnie 10 lat życia spędził w Łodzi, gdzie zmarł 15 października 1969 r. Obecnie jego grób znajduje się w przedsionku kościoła karmelitów bosych w Łodzi.

• Werbista o. Marian Żelazek, od 50 lat pracujący wśród trędowatych w Indiach, został oficjalnie ogłoszony polskim kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla. O. Żelazek urodził się w 1918 r. Jako dwudziestoletni kleryk, razem z innymi werbistami został wywieziony przez Niemców do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie przebywał 5 lat. Po wyzwoleniu udał się do Rzymu, gdzie ukończył studia teologiczne i w 1948 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1950 r. wyjechał na misje do Indii. Od 1975 r. pracuje w Puri nad Zatoką Bengalską w południowej części stanu Orisa. Założył kilkusetosobową kolonię trędowatych zapewniając swoim podopiecznym leczenie, mieszkania, żywność, pracę i wykształcenie.

• Stefan Wilkanowicz otrzymał nagrodę Europejskiego Kongresu Żydów dla „pionierów dialogu żydowsko-katolickiego w Europie”. Przewodniczący Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK uczestniczył w Paryżu, w dniach 28-29 stycznia, w sympozjum katolików i żydów poświęconym relacji obydwu religii w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. W sympozjum uczestniczyli z Polski: Jan Grosfeld z Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Episkopacie Polski, ks. Romuald Weksler-Waszkinel z Lublina, a ze strony Europejskiego Kongresu Żydów przewodniczący związku żydowskich gmin wyznaniowych w Polsce Jerzy Kichler.

• O. Maciej Zięba, dotychczasowy prowincjał polskich dominikanów został ponownie wybrany na ten urząd. Wyboru na czteroletnią kadencję dokonała 28 stycznia odbywająca się w Krakowie kapituła Polskiej Prowincji Dominikanów.

• Kościół katolicki w Polsce przekaże Węgrom relikwie św. Jadwigi Królowej. Zostaną one złożone w kościele franciszkanów w Egerze. Przeniesienie relikwii z Krakowa połączone będzie z uroczystą liturgią w katedrze w Egerze 24 lutego, którą sprawować będzie metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski.

• W Rudnikach k. Częstochowy ma powstać w ciągu kilku najbliższych lat port lotniczy. List intencyjny podpisali 31 stycznia w jasnogórskim sanktuarium: prezes Korporacji Rozwoju Wschód-Zachód Bahab Toi i prezydent Częstochowy Wiesław Maraz. Symboliczny podpis złożył również przeor Jasnej Góry o. Izydor Matuszewski.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  

Nr 6, 10 lutego 2002

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl