„Przeciw korupcji”

Celem prowadzonego przez Grażynę Kopińską programu jest walka z wszelkimi przejawami korupcji oraz budowanie zaufania do instytucji publicznych. W tym celu prowadzone są akcje informacyjne i edukacyjne, które dotyczą zarówno przejrzystości podejmowania decyzji przez władze, jak i społecznego uczestnictwa w tym procesie. Program przewiduje współpracę z ruchami obywatelskimi działającymi na rzecz społecznego monitorowania poczynań władzy, wspieranie działań mediów ujawniających przejawy korupcji, a także przygotowywanie ekspertyz przedstawiających braki i niejasności w polskim prawie oraz pracę nad możliwymi rozwiązaniami legislacyjnymi.
Więcej informacji:
www.przeciw-korupcji.batory.org.pl
przeciw-korupcji@batory.org.pl
tel. 0 (prefiks) 22 – 536.02.57; 58

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl