Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (10 II – 17 II)5. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 58,7-10; Ps 112; 
1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16;
PONIEDZIAŁEK: 1Krl 8,1-7 i 9-13; Ps 132; Mk 6,53-56;
WTOREK: 1Krl 8,22-23 i 27-30; Ps 84; Mk 7,1-13;
ŚRODA POPIELCOWA: Jl 2,12-18; Ps 51; 2Kor 5,20 
i 6,3; Mt 6,1-6 i 16-18; 
CZWARTEK: Pwt 30,15-20; Ps 1; Łk 9,22-25;
PIĄTEK: Iz 58,1-9; Ps 51; Mt 9,14-15;
SOBOTA: Iz 48,9b-14; Ps 86; Łk 5,27-32;
1. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 2,7-9 i 3,1-7; Ps 51;
Rz 5,12-19; Mt 4,1-11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl