Archiwum Jerzego TurowiczaW sierpniu informowaliśmy w „Tygodniku” o przeprowadzce Archiwum z mieszkania przy ul. Lenartowicza do nowej, stałej siedziby, którą zawdzięczamy firmie Herbewo i jej prezesowi p. Andrzejowi Barańskiemu. W ciągu minionych miesięcy prace w Archiwum znacznie się posunęły: jest już pełny katalog komputerowy biblioteki i trwa systematyczne segregowanie wszystkich dokumentów, nie tylko korespondencji. Wyodrębniono dotąd ponad 1500 autorów listów, przygotowano też schemat komputerowej karty katalogowej, który pozwoli na stosunkowo łatwą i wszechstronną orientację w całym materiale archiwalnym. Wyposażenie uzupełniono m. in. o specjalne metalowe szafy na archiwalia. Dzięki firmie Polcomtel, która już wcześniej wsparła Archiwum znaczną dotacją, otrzymaliśmy teraz nowoczesną kserokopiarkę i faks z telefonem.
Na listę dobroczyńców wspierających Archiwum wpisali się w ostatnich miesiącach: p. Maria CIEMIENIEWSKA (Poznań), p. Wojciech KARPIŃSKI (Paryż), p. Mariusz KOZAK (Sędziszów), p. Helena KRAIŃSKA, pp. Anna i Andrzej MALESZA (Bytom), p. Stanisław MAZEWSKI, p. Andrzej MOGILNICKI (Kraków), p. Jan PIĄTEK (Opole), p. Jadwiga PRZEWDZIK (Częstochowa), p. Marianna WIETECKA (Wrocław), p. Anna Maria WOLIŃSKA (Warszawa), p. Anna ZASADA (Częstochowa), p. Wanda ZIĘBICKA-HAS (Wrocław) oraz redakcja „Przeglądu Powszechnego”.
Wszystkim Dobroczyńcom składamy serdeczne podziękowanie; istnienie Archiwum możliwe jest tylko dzięki Państwa wsparciu, dzięki pomocy zarówno firm, jak i osób prywatnych. Darczyńcy otrzymują podziękowanie na piśmie, a ich nazwiska ogłaszane są w „Tygodniku”. 
Przypominamy, że datki na Archiwum wpłacać można na konto Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, ul. Kościuszki 37, 31-105 Kraków:
Bank BPH S.A. IV O/Kraków
nr 10601389-320000474992,
z dopiskiem „Archiwum JT” 

Archiwum Jerzego Turowicza 
Al. Słowackiego 66/7
30-004 Kraków 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl