Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (3 II – 10 II)4. NIEDZIELA ZWYKŁA: So 2,3 i 3,12 i 13; Ps 146; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12a;
PONIEDZIAŁEK: 2 Sm 15,13-14 i 30 i 16,5-13a; Ps 3; Mk 5,1-20;
WTOREK: 2Sm 18,9 i 10 i 14b i 24-25a i 31 i 19,3; Ps 86; Mk 5,21-43;
¦RODA: 2Sm 24,2 i 9 i 17; Ps 32; Mk 6,1-6;
CZWARTEK: 1Krl 2,1-4 i 10 –12; Ps 1Krn 29,10-11ab i 11cd i 12; MK 6,7-13;
PIˇTEK: Syr 47-11; Ps 18; Mk 6,14-29;
SOBOTA: 1Krl 3,4-13; Ps 119; Mk 6,30-34;
5. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 58,7-10; Ps 112; 1Kor 2,1-5; Mt 5,13-16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl