Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (28 X – 4 XI)
30. NIEDZIELA ZWYKŁA: Syr 35,12-14 i 16-18; Ps 34; 2Tm 4,6-9 i 16-18; Łk 18,9-14;
PONIEDZIAŁEK: Rz 8,12-17; Ps 68; Łk 13,10-17;
WTOREK: Rz 8,18-25; Ps 126; Łk 13,18-21;
ŚRODA: Rz 8,26-30; Ps 13; Łk 13,22-30;
CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH: Ap 7,2-4 i 9-14; Ps 24; 1J 3,1-3; Mt 5,1-12a;
PIĄTEK – DZIEŃ MODLITW ZA ZMARŁYCH: Mdr 3,1-6 i 9; Ps 103; 2Kor 4,14 i 5,1; J14,1-6;
SOBOTA: Rz 11,102a i 11-22 i 25-29; Ps 94; Łk 14,1 i 7-11;
31. NIEDZIELA ZWYKŁA: Mdr 11,22 i 12,2; Ps 145; 2Tes 1,11 i 2,2; Łk 19,1-10..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl