Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (21 X – 28 X)


29. NIEDZIELA ZWYKŁA: Wj 17, 8-13; Ps 121; 2 Tm 3, 14-4,2; Łk 18, 1-8;
PONIEDZIAŁEK: Rz 4, 20-25; Ps: Łk 1,68-75; Łk 12, 13-21;
WTOREK: Rz 5, 12 i 15b i 17-19 i 20b-21; Ps 40; Łk 12, 35-38;
ŚRODA: Rz 6, 12-18; Ps 124; Łk 12, 39-48;
CZWARTEK: Rz 6, 19-23; Ps 1; Łk 12, 49-53;
PIĄTEK: Rz 7, 18-24; Ps 119; Łk 12, 54-59;
SOBOTA: Rz 8, 1-11; Ps 24; Łk 13, 1-9;
30. NIEDZIELA ZWYKŁA: Syr 35, 12-14 i 16-18; Ps 34; 2 Tm 4, 6-9 i 16-18; Łk 18, 9-14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl