Jego Eminencja
Ks. Kardynał Franciszek Macharski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kraków„Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze. Usta sprawiedliwego głoszą mądrość i język mówi to, co słuszne. Prawo jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją” (Ps 36, 29-31).
Te słowa Psalmu przychodzą mi na myśl, kiedy wspominam osobę i życie księdza Andrzeja Bardeckiego, którego Pan wezwał dziś do swej chwały. Prawdziwie był człowiekiem sprawiedliwym i prawym, który swoje kapłaństwo przeżywał jako służbę prawdzie, zarówno w działalności duszpasterskiej, jak i pełniąc przez wiele lat obowiązki asystenta kościelnego „Tygodnika Powszechnego”. Przepełniało go pragnienie, aby sprawom ludzkim, społecznym i kościelnym zawsze przyświecał blask prawdy – tej Prawdy, która objawiła się w Chrystusie i którą Kościół wiernie przekazuje jako orędzie zbawienia. Z „Prawem Boga w sercu” pełnił swą posługę i tak „posiadł ziemię” szacunku i pamięci pokolenia, które zmagało się fałszem ideologii przeciwnej Bogu i człowiekowi. Wierzymy, że dziś posiadł również ziemię Bożej chwały, w której zamieszka na zawsze.
Pomny na głębokie więzi, jakie łączyły mnie z księdzem Andrzejem, gorąco modlę się, aby Pan nagrodził go obficie za wszelkie dobro, jakie dokonało się przez jego ręce w sercach ludzkich oraz w religijnej i społecznej świadomości Polaków.
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci”.
Księdzu Kardynałowi, Rodzinie zmarłego i wszystkim Uczestnikom ceremonii pogrzebowej z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 29 września 2001 r.

Jan Paweł II

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl