Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (30 IX – 7 X)


26. NIEDZIELA ZWYKŁA: Am 6,1a i 4-7; Ps 146; 
1Tm 6,11-16; Łk 16,19-31.25; 
PONIEDZIAŁEK: Za 8,1-8; Ps 102; Łk 9,46-50;
WTOREK: Wj 23,20-23; Ps 91; Mt 18,1-5 i 10;
ŚRODA: Ne 2,1-8; Ps 137; Łk 9,57-62;
CZWARTEK: Ne 8,1-4a i 5-6 i 7b-12; Ps 19; Ps 19; Łk 10,1-12;
PIĄTEK: Ba 1,15-22; Ps 79; Łk 10,13-16;
SOBOTA: Ba 4,5-12 i 27-29; Ps 69; Łk 10,17-24;
27. NIEDZIELA ZWYKŁA: Ha 1,2-3 i 2,2-4; Ps 95; 
2Tm 1,6-8 i 13-14; Łk 17,5-10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl