Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (9 IX – 16 IX)


23. NIEDZIELA ZWYKŁA: Mdr 9,13-18b; Ps 90; Flm 9b-10 i 12-17; Łk 14,25-33;
PONIEDZIAŁEK: Kol 1,24 i 2,3; Ps 62; Łk 6,6-11;
WTOREK: Kol 2,6-15; Ps 145; Łk 6,12-19;
ŚRODA: Kol 3,1-11; Ps 145; Łk 6,20-26;
CZWARTEK: Kol 3,12-17; Ps 150; Łk 6,27-38;
PIĄTEK: Lb 21,4a-9; Ps 78; J 3,13-17;
SOBOTA: Hbr 5,7-9; Ps 31; J 19,25-27;
24. NIEDZIELA ZWYKŁA: Wj, 327-11 i 13-14; Ps 51; 1Tm 1,12-17; Łk 15,1-32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl