Powstaje Fundacja im. Jerzego Turowicza

Szkoła odwagi

 

„Jerzy Turowicz był człowiekiem Kościoła, był człowiekiem wiary. Na świat i człowieka patrzył przez ten pryzmat. Miał jasną wizję swojej misji, bo chyba tak należy nazwać to, co robił jako redaktor »Tygodnika«” – mówił ks. biskup Tadeusz Pieronek w homilii podczas Mszy odprawionej w minioną niedzielę w Archiwum Jerzego Turowicza. Przypomniał, że Redaktor umiał reagować na zło w Kościele i na wszystkie te sprawy, których nie można było pogodzić z soborowym rozumieniem wiary. „Trzeba cenić redaktora Turowicza za jego odwagę i trzeba, idąc jego śladem, być odważnym. Dzisiaj odwaga ujawnia się w środowisku dziennikarskim często poprzez wyszukiwanie sensacyjek. Ale jest też inna odwaga, która wymaga przywarcia do prawdy i mówienia jasnym, odpowiedzialnym tekstem. Komu jak komu, ale Kościołowi zdrowa krytyka wynikająca z troski o człowieka i o jego wiarę jest naprawdę potrzebna. Na tym Kościół nigdy nie straci. Tego rodzaju dziennikarstwa pan redaktor Turowicz mógł nas nauczyć”.
Po Mszy, która zainaugurowała działalność Archiwum w nowej siedzibie przy al. Słowackiego, zebraliśmy się – rodzina Redaktora, redakcja „Tygodnika” i znakomite grono jej przyjaciół – w sali konferencyjnej firmy Herbewo, by zastanowić się wspólnie nad zadaniami Fundacji im. Jerzego Turowicza, która przejąć ma opiekę nad zbiorami. Cele doraźne są oczywiste: dalsze porządkowanie i uzupełnianie archiwaliów i biblioteki, biografia Redaktora, edycja jego korespondencji, planowana w przyszłym roku wystawa w krakowskim Muzeum Narodowym. I chociaż, jak zauważył w dyskusji Tadeusz Mazowiecki, już samo ocalanie przeszłości jest działaniem dla przyszłości, ważne jest, by Archiwum stało się żywym ośrodkiem, przekazującym idee bliskie Jerzemu Turowiczowi młodszym generacjom, tak jak to stara się czynić „Tygodnik Powszechny”. Spośród wielu głosów, jakie padły podczas spotkania w Herbewie, przytoczyć chcemy jeden, szczególnie ważki: głos Czesława Miłosza. 

Redakcja

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl