Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (2 IX – 9 IX)


22. NIEDZIELA ZWYKŁA: Syr 3,17-18 i 20 i 28-29; Ps 68; Hbr 12,18-19 i 22-24a; Łk 14,1 i 7-14;

PONIEDZIAŁEK: Tes 4,13-18; Ps 96; Łk 4,16-30;

WTOREK: 1Tes 5,1-6 i 9-11; Ps 27; Łk 4,31-37;

ŚRODA: Kol 1,1-8; Ps 52; Łk 4,38-44;

CZWARTEK: Kol 1,9-14; Ps 98; Łk 5,1-11;

PIĄTEK: Kol 1,15-20; Ps 100; Łk 5,33-39;

SOBOTA: Mi 5,1-4a; Ps 96; Mt 1,1-16;

23. NIEDZIELA ZWYKŁA: Mdr 9,13-18b; Ps 90;Flm 9b-10 i 12-17; Łk 14,25-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl