Terapia dla bezdomnych

 

Stowarzyszenie Pomocy im. św. Franciszka jest organizacją społeczną, działającą non-profit. Realizujemy terapię uzależnienia od alkoholu i syndromu bezdomności dla bezdomnych alkoholików. Remontujemy dla nich budynek w Legionowie pod Warszawą, w którym jesienią 2001 r. otworzymy samodzielny ośrodek terapeutyczny. Stworzymy tam hostel i samowystarczalną wspólnotę dla niektórych absolwentów terapii.
Na dokończenie prac remontowych oraz prowadzenie terapii otrzymaliśmy środki od kilku sponsorów. Są one jednak niewystarczające. Mamy nadzieję, że wśród czytelników „TP” znajdą się osoby, które pomogą jednej z najbardziej zmarginalizowanych grup naszego społeczeństwa – bezdomnym alkoholikom. Zainteresowanym podajemy adres stowarzyszenia i numer konta: ul. Hoża 19/75, 00-521 Warszawa, tel. 0-607 79-73-49; numer konta: BISE S.A. I O/W-wa, 13601135-24211-27005-000-00001. Bezdomność jest zjawiskiem „opornym” wobec tradycyjnych metod polityki społecznej, budzącym bezradność i przygnębienie. W stowarzyszeniu, wierzymy, możliwe jest wyjście z bezdomności i alkoholizmu. Mamy tego żywe przykłady. Za pomoc w naszej pracy będziemy serdecznie wdzięczni.


MARIA SUCHOCKA
prezes zarządu stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl