Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Opublikowane zostało papieskie orędzie na przyszłoroczny Światowy Dzień Młodzieży, który obchodzony będzie w Toronto. Jan Paweł II wyjaśnia w nim znaczenie ewangelicznych słów: „Wy jesteście solą dla ziemi, wy jesteście światłem świata”, stanowiących temat Dnia. Jak sól dodaje smaku potrawom, tak chrzest „przyprawia” życie chrześcijanina i nadaje mu tożsamość odróżniającą go wyraźnie od zlaicyzowanego środowiska. „Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga – pisze Papież – zdołacie uchronić się przed miernotą i konformizmem, tak powszechnymi w naszym społeczeństwie”. Metafora soli, niegdyś służącej także do konserwacji żywności, jest wezwaniem do zachowania wiary i przekazywania jej innym w nienaruszonej postaci. Symbol światła wskazuje natomiast na pragnienie prawdy i pełni poznania, zaszczepione w sercu każdego człowieka. Wiara w Chrystusa, umożliwiająca takie poznanie, nie jest jedynie zespołem teoretycznych tez, które trzeba przyjąć rozumem, ale doświadczeniem, które trzeba przeżyć. „We współczesnym zlaicyzowanym świecie, w którym wielu żyje tak, jakby Bóg nie istniał, albo skłania się ku irracjonalnym formom religijności, właśnie wy, młodzi, musicie na nowo ukazać, że wiara to decyzja osobista, przenikająca całe życie”. Papież zaprasza młodych do Toronto, gdzie „w sercu wielokulturowego i wielowyznaniowego miasta będziemy mówić o jedyności Chrystusa Zbawiciela i powszechności tajemnicy zbawienia, której Kościół jest Sakramentem”.

• Paweł VI „wiernie świadczył o Chrystusie w trudnych i skomplikowanych czasach” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” w niedzielę 5 sierpnia, nawiązując do 23. rocznicy śmierci swego poprzednika, która przypadła w święto Przemienienia Pańskiego.

• W środę 1 sierpnia Papież spotkał się z wiernymi na tysięcznej audiencji generalnej swego pontyfikatu. Na placu św. Piotra zgromadziło się tego dnia 22 tys. ministrantów z różnych krajów Europy. W katechezie wygłoszonej po niemiecku Jan Paweł II powiedział do ministrantów, że nie są tylko „pomocnikami księdza”, ale sługami Chrystusa, powołanymi do szczególnej przyjaźni z Nim. „Jakże bym się cieszył, gdyby z tej przyjaźni mogło się zrodzić coś więcej! Jakże byłoby pięknie, gdyby któryś z was odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa! (...) A czyż Chrystus nie mógłby powołać również jednej z was, dziewczęta, do życia konsekrowanego, abyście służyły Kościołowi i braciom?”

Pozdrawiając Polaków Papież wspomniał o rocznicy Powstania Warszawskiego, które „pociągnęło za sobą wiele ofiar, ale potwierdziło zarazem prawo naszego narodu do niepodległości”. Według danych opublikowanych przez Prefekturę Domu Papieskiego w ciągu 23 lat pontyfikatu Jana Pawła II w środowych audiencjach wzięło udział ponad 16 mln wiernych, najwięcej w 1979 r. (ponad 1,5 mln) i w Roku Świętym 2000.

• Wiceprzewodniczący Papieskiej Akademii „Pro Vita” bp Elio Sgreccia wyraził w wywiadzie dla Radia Watykańskiego zadowolenie z decyzji amerykańskiej Izby Reprezentantów, która zakazuje klonowania zarówno w celu prokreacji, jak i wytwarzania embrionów na potrzeby badań naukowych: „Ta decyzja łączy w spójną całość etykę poszanowania życia ludzkiego i etykę naukową. W ostatnim okresie bowiem badania udowodniły, że aby uzyskać komórki macierzyste szpiku kostnego, które mogą się reprodukować, nie jest konieczne ani wskazane pobieranie ich od ludzkich embrionów, ponieważ komórki macierzyste pochodzące od osobników dorosłych nadają się do tego celu i zapewniają nawet pewniejsze rezultaty niż komórki embrionalne. Upadają zatem pseudonaukowe racje uzasadniające wykorzystywanie zamrożonych embrionów lub klonowanie jako metodę pozyskiwania komórek macierzystych. Wszystko to dowodzi, że racje etyczne (...) okazują się zawsze korzystne dla badań naukowych, bo tam gdzie znajduje się prawda etyki, znajduje się też prawda nauki”.

• Zarząd Papieskiej Fundacji „Populorum progressio” w komunikacie wydanym po dorocznym spotkaniu w Gwatemali piętnuje agresywny prozelityzm sekt protestanckich w tym kraju, gdzie katolicy „w ostatnim okresie stawiają czoło bardzo silnemu atakowi, zaplanowanemu w bogatych krajach północy i wspartemu przez znaczne środki finansowe”.

Zjawisko to, określane jako „religijne trzęsienie ziemi”, wywołane zostało przez liczne sekty, wywodzące się głównie z kręgów protestanckich i anglosaskich. Sytuacja w Gwatemali jest emblematyczna dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie próbuje się krzewić protestantyzm pentekostalny, zatomizowany i rozproszony, łatwo poddający się kontroli i wyposażony w znaczne środki materialne”. W niektórych regionach liczba protestanckich miejsc kultu przerasta znacznie liczbę świątyń katolickich. Mimo to jednak – stwierdza komunikat Fundacji – większość ludności opiera się tej inwazji i dzięki temu jej rezultaty nie są współmierne do zaangażowanych w nią środków materialnych.

• 2 sierpnia w Castel Gandolfo Papież przyjął na audiencji prywatnej Jasera Arafata. Według komunikatu watykańskiego Biura Prasowego podczas tego dziesiątego już spotkania z palestyńskim przywódcą Jan Paweł II wyraził przekonanie, że negocjacje są „jedynym środkiem zdolnym przywrócić – z pomocą społeczności międzynarodowej – nadzieję na ustanowienie pokoju”. Zdaniem komentatorów wzmianka o społeczności międzynarodowej ma być wyrazem poparcia Watykanu dla idei wysłania do Izraela zagranicznych obserwatorów, którzy mogliby zapobiec dalszej eskalacji przemocy. Arafat starał się uzyskać w Rzymie poparcie władz włoskich dla jak najszybszej realizacji tej propozycji, wysuniętej podczas niedawnego spotkania G8 w Genui, natomiast Izrael jest jej przeciwny.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Dziewięciu filipińskich chrześcijan zamordowali ekstremiści muzułmańscy. Napastnicy zaatakowali wieś Lamitan na wyspie Basilan, położoną 900 km na południe od Manili. Islamscy partyzanci porwali 27 osób, w tym kilkoro dzieci. Czterech zakładników ścięto tuż po zajęciu wioski. Później zamordowano jeszcze pięciu porwanych.

Partyzanci walczą o utworzenie na południu Filipin niezależnego, teokratycznego państwa islamskiego. Chrześcijan porywają dla okupu lub wykorzystują ich jako „żywe tarcze” w starciach z wojskami rządowymi. Filipiny to największy kraj katolicki w Azji.

• 16 algierskich chrześcijan aresztowano za prozelityzm. Jak informuje dziennik „Le Quotidien de l’Oran” służby bezpieczeństwa znalazły przy zatrzymanych Ewangelię św. Jana. Aresztowanym, w wieku od 20 do 31 lat, postawiono zarzut „chrześcijańskiego prozelityzmu”. Kościół katolicki w 30-milionowej Algierii liczy zaledwie 2, 5 tys. wiernych. Od lat usiłuje przyczynić się do dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.

• Nieznani sprawcy dokonali serii zamachów bombowych na kościoły w stolicy Wenezueli, Caracas. Wybuch w jednej ze świątyń ranił jedną osobę. Policja rozbroiła dwie kolejne bomby. Wciąż znajdowane są nowe ładunki. W tej sytuacji arcybiskup Caracas, kard. Antonio Velasco Garcia zarządził zamknięcie na trzy dni głównych świątyń miasta.

• Kościół katolicki w Indiach skrytykował projekt ustawy zakazującej konwersji z hinduizmu na inną religię. Projekt przewiduje karę do 10 lat więzienia za nawracanie siłą lub podstępem. Zdaniem ks. Donalda D’Souzy, zastępcy sekretarza generalnego indyjskiego Episkopatu, dowolność interpretacji tego zapisu stwarza szerokie pole do nadużyć, zwłaszcza że rząd w Delhi „wykazuje małe zrozumienie dla uczuć osób należących do mniejszości religijnych”. Indyjscy chrześcijanie podkreślają, że projekt ustawy jest sprzeczny z tamtejszą konstytucją, która gwarantuje wolność religijną oraz z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Hinduiści stanowią 83 proc. ludności Indii. Pozostałe wyznania to muzułmanie (11 proc.), chrześcijanie ( 2 proc.), sikhowie (2 proc.), buddyści (1 proc.). Chrześcijanie zamieszkują głównie południe kraju. Od kilku lat są prześladowani przez hinduskich fundamentalistów: giną misjonarze, podpalane są kościoły, chrześcijanie są dyskryminowani w życiu publicznym. Tylko w 1998 r. zanotowano 64 akty przemocy wobec chrześcijan – tyle, co przez poprzednie 30 lat. Indyjscy katolicy i protestanci zarzucają rządzącej Partii Ludowej, że celowo nie reaguje na te incydenty.

• W Niemczech weszła w życie ustawa zezwalająca na małżeństwa homoseksualne (1 sierpnia). Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe odrzucił 18 lipca skargę wniesioną przeciwko ustawie przez rządy Bawarii i Saksonii. Za kilka miesięcy Trybunał rozstrzygnie, czy nowe przepisy są zgodne z niemiecką konstytucją. Sędziowie uznali, że na razie nie ma potrzeby zawieszania ustawy. Jej przeciwnicy argumentują, że „zarejestrowana wspólnota życiowa” homoseksualistów jest w istocie równoznaczna z małżeństwem, więc narusza art. 6 niemieckiej konstytucji, który zapewnia „małżeństwu i rodzinie” szczególną opiekę państwa.

„Kościół jest oburzony” – powiedział KAI rzecznik prasowy Konferencji Biskupów Niemieckich, dr Rudolf Hammerschmidt. Niemiecki Episkopat od kilku miesięcy ostro krytykuje ustawę. Metropolita Kolonii, kard. Joachim Meisner, podziękował Bawarii i Saksonii za ich „wkład w obronę takiego miejsca małżeństwa i rodziny, jakie odpowiada ładowi stworzenia”. Kard. Meisner uważa, że ostatnia decyzja Trybunału Konstytucyjnego powinna „zmobilizować do nowych wysiłków każdego, komu leży na sercu dobro małżeństwa i rodziny jako podstawy społeczeństwa”. Z kolei niemiecki teolog katolicki i etyk z Tybingi, Dietmar Mieth twierdzi, że ustawa powinna objąć wszystkie formy trwałych związków partnerskich, a nie tylko pary homoseksualne. Nie obawia się on, że ustawa zagrozi „szczególnej randze klasycznego małżeństwa”.

• Francuscy biskupi katoliccy sprzeciwiają się przyjmowaniu Komunii św. przez osoby nieochrzczone. Przed dwoma miesiącami synodu francuskich Kościołów reformowanych zdecydował, że nieochrzczoni dorośli i dzieci mogą przyjmować w kościołach ich wspólnot Komunię św. Członkowie synodu uzasadniali tę decyzję „coraz bardziej zróżnicowanymi sytuacjami osób sympatyzujących z chrześcijaństwem i pragnących się doń zbliżyć”.

Arcybiskup Rennes François Saint Macary, przewodniczący komisji Episkopatu Francji ds. Jedności Chrześcijan skrytykował w imieniu biskupów uchwałę synodu: udział w Wieczerzy Pańskiej nie jest bowiem „konsumpcją wspólnego posiłku, bez należytego rozumienia jego znaczenia”. Zdaniem biskupów do ich „ekumenicznego obowiązku należy wyrażenie zaniepokojenia i pragnienia pogłębienia teologicznego dialogu w kwestiach zasadniczych dla budowy jedności między chrześcijanami”.

• Na kontynencie amerykańskim mieszka większość z ponad miliarda katolików. Rocznik Statystyczny Kościoła podaje, że w samej tylko Ameryce Łacińskiej mieszka niemal połowa katolików świata. W Europie mieszka jedna czwarta wszystkich członków Kościoła katolickiego, a w Azji stanowią oni jedynie 3 proc. ludności tego kontynentu. W Europie największy odsetek katolików mieszka we Włoszech – 97 proc. Polska zajmuje w tej statystyce drugie miejsce, a trzecie – Malta. Najmniej katolików mieszka w luterańskiej Finladii – mniej niż 0,2 proc. Tylko w Europie i Australii odnotowano niewielki spadek liczby chrztów katolickich; na pozostałych kontynentach stale zwiększa się liczba katolików.

• U stóp Mont Everestu zostanie wybudowany kościół. Kamień węgielny pod jego budowę poświęcił biskup Peter Elampasserey z Jammu-Srinagar, na północy Indii. „Głoszone z wysokości około pięciu tysięcy metrów słowo Boże można będzie śmiało potraktować jako przepowiadane z dachu świata” – powiedział biskup. Świątynia pod wezwaniem św. Piotra będzie najwyżej położonym kościołem na Ziemi.


 

 

 

 

... I W POLSCE

• Pomoc powodzianom. Diecezjalne ośrodki „Caritas” w całej Polsce zajmują się rozdzielaniem transportów żywności, zbiórką pieniędzy i wakacyjną opieką nad dziećmi powodzian. Nadal trwa akcja przyjmowania darów i funduszy. „Caritas” nie zapomina również o dzieciach rodzin, które dotknął kataklizm. Organizowane są dla nich kolonie i darmowe posiłki.

Numery kont, na które można wysyłać ofiary podajemy na stronie 1.

Do pomocy włączają się także inne organizacje i stowarzyszenia. Stowarzyszenie Polskich Prawników Katolickich apeluje do adwokatów o ofiarowanie 1 proc. sierpniowych zysków na pomoc powodzianom. Zarząd główny stowarzyszenia zaproponował Naczelnej Radzie Adwokackiej wystąpienie z tym postulatem do wszystkich adwokatów w Polsce.

• Pomnik Prymasa Tysiąclecia. Wieczorem 4 sierpnia kard. Józef Glemp poświęcił przed łomżyńską katedrą pomnik Prymasa Tysiąclecia. Monument przedstawia kard. Wyszyńskiego, trzymającego w rękach kartki ze swoich zapisków: „właśnie tutaj w Łomży kształtowało się moje powołanie kapłańskie. I to nie gdzie indziej, tylko w tej katedrze...” Poświęcenie pomnika w Łomży i Msza św. w miejscowej katedrze pod przewodnictwem metropolity białostockiego abp Wojciecha Ziemby zakończyły wczorajsze obchody setnej rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia. Z tej okazji, po Mszy św. w Łomży odbył się koncert dedykowany Prymasowi Tysiąclecia w wykonaniu orkiestry Simfonia Varsovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.

Podczas uroczystości Prymas Glemp zaapelował, aby wszyscy nawiedzający łomżyńską katedrę i stojący w jej pobliżu pomnik Prymasa Tysiąclecia odchodzili stamtąd „mocni duchem i pełni nadziei, a przechodzący obok szli dalej mężnie i radośnie podejmowali wielkie i małe zadania”. Autorem monumentu jest prof. Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pomnik waży 700 kg i ma 2,85 m wysokości. Jest konstrukcją żelbetonową, obłożoną granitowym kamieniem. „Synowi tej ziemi – Prymasowi Tysiąclecia – diecezja łomżyńska” – głosi dedykacja na pomniku.

• Msza św. w 57. rocznicę powstania warszawskiego. 31 lipca biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź przewodniczył w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie Mszy św. rozpoczynającej obchody 57. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

• List Pasterski Episkopatu Polski o potrzebie trzeźwości. Sierpień jest miesiącem trzeźwości. Z tej okazji Episkopat Polski wystosował do wiernych List Pasterski, który odczytano 29 lipca we wszystkich kościołach w Polsce. Biskupi wzywają nie tylko do trzeźwości, ale i do abstynencji. Przypominają, że nie wolno być biernym wobec problemu alkoholizmu, trzeba się zwracać do Boga z prośbą o pomoc i dawać świadectwo swojej trzeźwości.

• Spod Wawelu na Jasną Górę. W poniedziałek 6 sierpnia o godz. 7.00 rano wyruszyła spod Wawelu na Jasną Górę XXI Pielgrzymka Krakowska.

• Pomoc dla bezdomnych mężczyzn. 1 sierpnia otwarto w Katowicach noclegownię „Caritas” dla bezdomnych mężczyzn. W ośrodku od roku mieści się caritasowska stacja pomocy z jadłodajnią, świetlicą dla dzieci i domem dziennego pobytu dla seniorów.

• Dyskusja o legalizacji związków homoseksualnych. Bp Tadeusz Pieronek wyraził nadzieję, że w Polsce związki homoseksualne nie zostaną zalegalizowane. Przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej skomentował w ten sposób fakt wprowadzenia 1 sierpnia w Niemczech ustawy o rejestracji homoseksualnych związków partnerskich. „Ludzie już od dłuższego czasu tracą głowy, ale mam nadzieję, że zostało nam jeszcze trochę oleju i na pewien czas to wystarczy” . Zwrócił również uwagę, że nie można mówić o małżeństwie homoseksualnym, a jedynie o związkach mężczyzny z mężczyzną, czy kobiety z kobietą, które w niektórych krajach zostały uznane przez prawo i są dopuszczalne przez ustawodawstwo. „Dają one tym ludziom podobne uprawnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo cywilne, jak to ma miejsce w przypadku małżeństw” – dodał.

• Nowe znaczki Poczty Polskiej o tematyce religijnej. W sierpniu Poczta Polska wprowadzi do obiegu serię znaczków z wizerunkami maryjnymi z sanktuariów: Matki Bożej Pięknej Miłości, Matki Boskiej Ludźmierskiej – Królowej Podhala oraz Matki Bożej Zwycięskiej z Mariampola. Zostanie też wydany znaczek z okazji 60. rocznicy śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz w związku z rozbudową bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Łączny nakład znaczków wyniesie 12,8 mln sztuk.

 

 

 

 

 

  

Nr 32, 12 sierpnia 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl