Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (12 VIII – 19 VIII)


19. NIEDZIELA ZWYKŁA: Mdr 18,6-9; Ps 33; Hbr 11,1-2 i 8-19;

PONIEDZIAŁEK: Pwt 10,12-22; Ps 147b; Mt 17,22-27;

WTOREK: Pwt 31,1-8; Ps 32; Mt 18,1-5 i 10 i 12-14;

ŚRODA – WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARII

PANNY: Ap 11,19a i 12,1,3-6a i 10ab; Ps 45; 1Kor 15,20-26; Łk 1,39-56;

CZWARTEK: Joz 3,7-10a i 11 i 13-17; Ps 114; Mt 18,21 i 19,1;

PIĄTEK: Joz 24,1-3; Ps 136; Mt 19,3-12;

SOBOTA: Joz 24,14-29; Ps 16; Mt 19,13-15;

20. NIEDZIELA ZWYKŁA: Jr 38,4-67,8-10; Ps 40; Hbr 12,1-4; Łk 12,49-53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl