Obraz tygodnia

 

W wyniku nawałnic i powodzi od początku lipca zginęły w Polsce 24 osoby. Efektem ostatniej fali powodziowej na południu Polski zniszczonych lub podtopionych zostało – wedle wstępnych szacunków – kilkanaście tysięcy budynków. W samej Małopolsce pomocy oczekuje ok. 6 tys. rodzin. Zalanych zostało tysiące hektarów użytków rolnych. Uszkodzone są setki mostów, gazociągi, wodociągi, ujęcia wody i kanalizacje. Rozciągnięta na 100 km fala kulminacyjna przerwała wały m.in. w okolicach Sandomierza (ewakuowano 4 tys. osób) oraz w gminie Łaziska w lubelskiem i przesuwa się na północ. • Wskutek powodzi we wschodnich Indiach zginęło 90 osób, a dach nad głową straciło 9 mln. • Głosami AWS, UW, SKL i PiS rząd otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2000. Przeciw głosowało SLD i PSL. Posłowie zgodzili się też na nowelizację tegorocznego budżetu. Rząd ocenia, że w kasie państwa może zabraknąć do 17 mld zł i prócz zwiększenia deficytu trzeba będzie ograniczyć wydatki. Cięcia dokonywane mają być w miarę potrzeb – w pierwszej kolejności wstrzymane ma być wydanie 3 mld z tzw. rezerw celowych. • Sejm przyjął ustawę o dostępie do informacji, wedle której obywatel ma zagwarantowany dostęp do informacji o działalności organów władzy (w tym samorządów) oraz osób pełniących funkcje publiczne. Wyjątkiem są informacje objęte klauzulą tajności. W razie odmowy udzielenia informacji można będzie odwołać się do sądu, a winni stawiania barier mogą trafić do więzienia. • Posłowie uchwalili nowe prawo spółdzielcze, wedle którego członkowie spółdzielni mają prawo wglądu do umów zawieranych przez zarządy, a prezesi odpowiadają za swe decyzje całym swym majątkiem. • Sejm odrzucił projekt poprawki o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która zobowiązywałaby parlamentarzystów do ujawniania swoich oświadczeń majątkowych – poza marszałkami obu izb przekazywane mają być one jednak także do izb skarbowych. • Państwa Unii Europejskiej, Japonia i Australia zawarły porozumienie o ograniczeniu o ponad 5 proc. emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany. • Jednoczesne, choć formalnie niezależne, wizyty w Moskwie złożyli: Condolezza Rice, doradczyni prezydenta ds. bezpieczeństwa oraz ministrowie finansów i handlu. M.in. potwierdzono kalendarz konsultacji w sprawie stworzenia nowego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz daty kolejnych amerykańsko-rosyjskich spotkań na szczycie. • Sekretarz Stanu USA Colin Powell podczas pobytu w Pekinie negocjował szczegóły planowanego na październik spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Powell podjął też najdrażliwsze ostatnio problemy w stosunkach między obu krajami: kwestię Tajwanu, sprzedaży chińskich rakiet do Pakistanu i Iraku, które Waszyngton uznaje za państwa niebezpieczne oraz swobody lotów amerykańskich samolotów w pobliżu wybrzeży Chin. W wywiadzie dla chińskiej telewizji Powell wezwał władze do przestrzegania praw człowieka oraz powołania niezależnych sądów. • Podróż do Rosji rozpoczął przywódca Korei Północnej Kim Dzong Il. Phenian chce zabiegać w Moskwie o zwiększenie dostaw ropy i sprzętu wojskowego. • Prezydenci Białorusi, Rosji i Ukrainy spotkali się w Witebsku. Okazją była 10 edycja festiwalu folklorystycznego z udziałem artystów z tych państw, nazywanego Słowiańskim Bazarem. W rzeczywistości – zdaniem większości obserwatorów – chodziło o zademonstrowanie poparcia dla Aleksandra Łukaszenki przed zbliżającymi się wyborami na Białorusi wyborami prezydenckimi. • Komisja historyków katolickich i żydowskich zajmująca się badaniem postawy Kościoła (a zwłaszcza Piusa XII) wobec Holocaustu przerwała prace. Światowy Kongres Żydów twierdzi, że Watykan odmówił otwarcia części archiwów. Stolica Apostolska utrzymuje, że interesujące komisję zbiory nie zostały jeszcze skatalogowane i odmowa ma charakter wyłącznie techniczny. • Głównym problemem rozmów na temat zakończenia trwającej od 5 miesięcy walk albańskich separatystów z wojskami macedońskimi jest status języka albańskiego. Partie mniejszości albańskiej domagają się, by w regionach, gdzie Albańczycy stanowią co najmniej 20 proc. ludności, został on uznany za drugi język urzędowy. Rząd Macedonii uważa, że byłoby to równoznaczne z federalizacją kraju. Spory budzi też status policji albańskiej. • Parlament Indonezji pozbawił władzy Abdurrahmana Wahida – pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta tego kraju. Po 3 latach rządów Wahida oskarżono o dyletanctwo i tolerowanie korupcji. • Zmarł Edward Gierek (l. 88), w okresie 1970-80 I sekretarz PZPR. • Ponad 20 proc. ciężarówek skontrolowanych przez policję w ramach akcji „TIR” było w złym stanie technicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 31, 5 sierpnia 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl