Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Jan Paweł II przeznaczył 100 tys. dolarów na pomoc dla osób dotkniętych tragicznymi skutkami powodzi w Polsce – poinformowała w piątek nuncjatura apostolska w Warszawie. Przekazaną przez Papieża pulę pieniędzy będzie rozdzielać powodzianom Caritas Polska. Również w czasie niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” Jan Paweł II zaapelował do rodaków o solidarność z wszystkimi poszkodowanymi przez powódź. Powodzian natomiast zapewnił o swojej pamięci i modlitwie.

W rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” zwrócił też uwagę na problem uchodźców z okazji 50. rocznicy uchwalenia Konwencji Genewskiej. „Dla narodów biorących udział w II wojnie światowej minione pięćdziesięciolecie było zasadniczo okresem pokoju – przekonywał Papież. – Nie brakowało jednak na świecie konfliktów, z powodu których liczba uchodźców i migrantów stale niestety rosła. Z drugiej strony odnotowuje się niemało poważnych niedociągnięć we wprowadzaniu w życie Konwencji Genewskiej. Nadzieją jednak napełnia zaangażowanie, z jakim Wysoki Komisariat Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców zabiega o kontrolę skuteczności konwencji i jej stosowanie w aktualnej sytuacji”.

• Prezydent George W. Bush spotkał się z Papieżem (Castel Gandolfo, 23 lipca). „Ameryka buduje społeczeństwo wolności, równości i sprawiedliwości – mówił Jan Paweł II. – W minionym stuleciu ideały te zainspirowały naród amerykański do stawienia oporu dwóm totalitarnym systemom, opartym na ateistycznej wizji człowieka i społeczeństwa”. Papież nawiązał też do zakończonego niedawno szczytu G8 w Genui: „W ostatnich dniach uwaga świata skoncentrowana była na procesie globalizacji, który tak bardzo przyspieszył w ostatniej dekadzie. Doceniając, jakie możliwości wzrostu gospodarczego i materialnego dobrobytu proces ten oferuje, Kościół nie może nie wyrazić głębokiego zaniepokojenia faktem, że nasz świat wciąż jest podzielony; już nie na dawne bloki polityczne i wojskowe, ale przez tragiczną linię oddzielającą tych, którzy mogą skorzystać z tych dobrodziejstw i ich pozbawionych”. Zdaniem Papieża przywódcy państw rozwiniętych powinni uznać politykę otwarcia wobec imigrantów za priorytetową. „Świat globalizacji musi być koniecznie światem solidarności” – uważa Papież. Zaapelował też do prezydenta USA o wstrzymanie klonowania embrionów dla celów badawczych oraz o złagodzenie nierówności między bogatą Północą i biednym Południem. „Doświadczenie pokazuje – przekonywał Jan Paweł II – jak tragiczne osłabienie sumień towarzyszy atakom na życie niewinnych nienarodzonych istot ludzkich i prowadzi do akceptacji innych przejawów zła, jak eutanazja, dzieciobójstwo, a ostatnio propozycja tworzenia embrionów ludzkich dla celów badawczych, przeznaczanych następnie do zniszczenia”. Jan Paweł II tłumaczył, że w dziedzinie obrony praw człowieka USA może ukazać światu drogę do „prawdziwie ludzkiej przyszłości, w której człowiek pozostaje panem, a nie produktem technologii” (zob. też tekst A. Mroczkowskiej: „Konserwatyzm z ludzka twarzą, s. 6 oraz dwugłos o globalizacji po szczycie G8 w Genui M. Orzechowskiego i J. A Majcherka, s. 7).

• Ten, kto czyni dobrze, przede wszystkim otwierając swe serce na potrzeby bliźnich, cieszy się miłością i szacunkiem Pana – tak interpretował kantyk z Księgi Tobiasza Jan Paweł II w czasie środowej audiencji ogólnej. Portret Tobiasza i jego rodziny ukazany jest jako program życia. On jest człowiekiem, który mimo wszystko pozostaje wierny normom prawa, a zwłaszcza praktykowaniu jałmużny. Spada na niego nieszczęście, do ubóstwa dochodzi ślepota, lecz nie słabnie jego wiara. Rychło przychodzi odpowiedź Boga przez anioła Rafała, który jest przewodnikiem młodego Tobiasza w niebezpiecznej podróży i doprowadza go do szczęśliwego małżeństwa, na koniec zaś uzdrawia ze ślepoty ojca Tobita. Przesłanie jest jasne: ten, kto czyni dobrze, zwłaszcza otwierając serce na potrzeby bliźniego, cieszy się uznaniem Pana i nawet jeśli wystawiony jest na próby, doświadczy w końcu Jego błogosławieństwa”.

• Watykan wobec eutanazji. Stolica Apostolska podziela niepokój ONZ wejściem w życie w Holandii ustawy legalizującej eutanazję. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej w Genewie, abp Diarmuid Martin przyjął oświadczenie ONZ z uznaniem. Szczególnie ważne, jego zdaniem jest stwierdzenie, że „obrona praw ludzkich stanowi troskę całej wspólnoty międzynarodowej”.

• Sprawy abp. Emmanuela Milingo ciąg dalszy. Zawieszony w czynnościach kapłańskich za przystąpienie do sekty Moona i zawarcie w niej ślubu emerytowany abp Milingo oświadczył, że nie spełni warunków watykańskich, umożliwiających mu powrót do Kościoła. Na konferencji prasowej w Waszyngtonie hierarcha stwierdził, że nie zamierza rozstawać się ze swoją żoną, 43-letnią Mary Sung, ani opuszczać Kościoła Zjednoczenia. Dodał, że chciałby się spotkać z Janem Pawłem II przed 20 sierpnia, kiedy to upływa postawiony mu przez Watykan termin na uregulowanie sprawy, by wyjaśnić sporne zagadnienia. „Chcę pozostać w Kościele katolickim i być zaakceptowanym jako żonaty arcybiskup” – powiedział zambijski duchowny. Zapewnił, że jeśli jego ekskomunika pozostanie w mocy, nie zamierza wyświęcać kapłanów ani biskupów, gdyż nie chce doprowadzić do schizmy w Kościele. Tego rodzaju święcenia zostałyby uznane przez Stolicę Apostolską za ważne, ale niegodziwe. Zdaniem Milingo to właśnie Watykan tworzy podziały w chrześcijaństwie, gdyż „potępia ludzi, którzy mają odmienne doświadczenia duchowe”. Ekskomunikowany duchowny opowiedział się za celibatem dla księży łacińskich, ale tylko na zasadach całkowitej dobrowolności i wolnego wyboru.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Prace katolicko-żydowskiej komisji historyków, powołanej do zbadania roli Piusa XII w czasie Holocaustu, zostały zawieszone. Historycy uważają, że bez dostępu do watykańskich archiwów dalsza działalność komisji jest bezcelowa. Rzecznik Światowego Kongresu Żydów Elan Steinberg poinformował, że list w tej sprawie, podpisany przez pięciu z sześciu członków komisji przekazano w Watykanie na ręce kard. Waltera Kaspera, przewodniczącego Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i działającej w jej ramach Papieskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem. „Nie widzimy obecnie żadnego sposobu, by ogłosić nasze sprawozdanie końcowe, o które nas prosicie i uważamy, że powinniśmy zawiesić naszą działalność” – czytamy w liście.

„Przykro mi, że komisja przestała pracować. Nigdy nie było mowy o tym, że będzie miała dostęp do archiwów watykańskich” – powiedział kard. Edward Cassidy, były przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i jeden z inicjatorów powołania komisji. „Mamy własne przepisy, które mówią, że archiwa mogą zostać udostępnione dopiero po 70 latach” – wyjaśnił kardynał w wywiadzie udzielonym niemieckiej agencji DPA. Jednocześnie zaprzeczył, że Watykan nie ujawnił dokumentów, by nie przeszkodzić w procesie beatyfikacyjnym Piusa XII.

„Nie została ani też nie mogła być złożona jakakolwiek obietnica dostępu do archiwum watykańskiego” – powiedział Radiu Watykańskiemu o. Peter Gumpel, promotor procesu beatyfikacyjnego Piusa XII. Niemiecki jezuita twierdzi, że w październiku ubiegłego roku odbył długą rozmowę z archiwistą watykańskim, kard. Jorge Mejią. Ten zapewnił go, że w przyszłości archiwum Stolicy Apostolskiej będzie dostępne dla wszystkich naukowców – dziś to jednak niemożliwe, bo nie skatalogowano jeszcze ponad 3 milionów arkuszy. „Każdy naukowiec, każdy archiwista wie, że nie można korzystać z archiwum, dopóki dokumenty nie są skatalogowane” – tłumaczy o. Gumpel. Jezuita przypomniał też, że zadaniem komisji było wyłącznie przeanalizowanie wydanego w latach 60., liczącego 12 tomów zbioru dokumentów Stolicy Apostolskiej, dotyczących II wojny światowej i przygotowanie raportu końcowego na ten temat. Tymczasem – zdaniem watykańskiego historyka – członkowie komisji po prostu tych dokumentów nie przeczytali. „Ktokolwiek czyta i bada te 12 tomów, musi sobie zdawać sprawę z ogromu wkładu Piusa XII w obronę, na ile to było możliwe, każdego ludzkiego życia. Także – rzecz jasna – życia Żydów. Tego aspektu sprawy członkowie komisji niestety całkowicie nie docenili” – oświadczył o. Gumpel.

• Kościół katolicki Malawi obchodził stulecie ewangelizacji. Specjalnym wysłannikiem Jana Pawła II na uroczystości był przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kard. Francis Arinze. „Od pierwszej próby założenia misji przez Ojców Białych w 1889 r. dzięki misyjnemu trudowi zakonników i sióstr zakonnych dzisiaj jest siedem diecezji. Walcząc z chorobami i niezrozumieniem zdołali oni wprowadzić wiarę do kręgu kultury Malawi. Wspomagani przez pierwszych chrześcijan przyczynili się do zniesienia niewolnictwa” – stwierdzają w rocznicowym liście pasterskim biskupi tego afrykańskiego kraju.

Za pierwszego katolika na tych ziemiach uważa się dziecko ochrzczone potajemnie w 1889 r. w wiosce Mponda. Obecnie ten wschodnioafrykański kraj, położony na zachodnim brzegu jeziora Niasa (powierzchnia ok. 118,5 tys. km kw.), zamieszkuje ponad 11,5 mln ludzi z różnych plemion i szczepów. Prawie 3 mln wyznają różne tradycyjne religie afrykańskie. Chrześcijan jest 2,5 mln, z czego 50 proc. to katolicy. Na czele 6-osobowej Konferencji Biskupów Malawi stoi arcybiskup Blantyre, Tarcisius Gervazio Ziyaye. Jan Paweł II odwiedził Malawi w maju 1989 r.

• W wieku 94 lat zmarł w Rzymie włoski kardynał, Giuseppe Maria Sensi. Od 1934 r. pracował w służbie dyplomatycznej Watykanu, m. in. w Rumunii, Szwajcarii, Belgii, Czechosłowacji, Kostaryce i Jerozolimie. Był też stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy UNESCO. Radio Watykańskie nazwało go „weteranem służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej”. Po śmierci kard. Sensiego Kolegium Kardynalskie liczy 179 członków, w tym 132 elektorów.

• Jan Paweł II mianował polskiego werbistę, o. Wilhelma Kurtza arcybiskupem archidiecezji Madang w Papui Nowej Gwinei. 66-letni zakonnik był jej dotychczasowym koadiutorem. O. Kurtz pracuje na Nowej Gwinei od 1966 r. Ze względu na trudności z wymówieniem jego imienia nazywany jest przez Nowogwinejczyków „Father Bil”. Znany jest ze swych uzdolnień artystycznych. Jego dziełem są m.in. polichromie w kilku świątyniach diecezji Kundiawa.

• Prałat Ivan Jurković został Nuncjuszem Apostolskim na Białorusi. Jan Paweł II wyniósł go jednocześnie do godności arcybiskupiej. 49-letni Słoweniec od 1984 r. pracuje w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Zna siedem języków: chorwacki, włoski, hiszpański, angielski, francuski, niemiecki i rosyjski.

• Zeznania katolickiego księdza doprowadziły do uwolnienia skazanego na dożywocie. Ks. Joseph Towle zeznał w sądzie, że członek jednego z gangów z nowojorskiej dzielnicy Bronx zwierzył mu się w 1989 r., że to on i jego koledzy, a nie przebywający od roku w więzieniu Jose Morales, śmiertelnie pobili człowieka. Choć rozmowa z członkiem gangu nie miała charakteru spowiedzi, ksiądz tak ją potraktował i zachował w tajemnicy przez 12 lat. Na jej ujawnienie – za zgodą Archidiecezji Nowego Jorku – zdecydował się dopiero teraz. Sąd – mimo protestów prokuratury, że nie wolno ujawniać tajemnicy spowiedzi – przyjął zeznania księdza i nakazał zwolnienie Moralesa. „Nie widzę powodu, dla którego winny miałby kłamać księdzu. Nie czuję się moralnie upoważniony do kwestionowania ani zeznań księdza, ani zdania archidiecezji w tej sprawie” – powiedział sędzia w uzasadnieniu wyroku. Prawdziwy zabójca już nie żyje.


 

 

 

 

... I W POLSCE

• Trwa dramat powodzian. Ulewne deszcze spowodowały w Polsce falę powodzi. Trudna sytuacja skłoniła różne środowiska i organizacje do niesienia pomocy poszkodowanym. W Hamburgu na prośbę polskiego duszpasterza, ks. Jana Śliwańskiego, wierni uczestniczący w niedzielnych Mszach św. składali ofiary na pomoc powodzianom w Gdańsku. W całej Polsce o pomoc apelują biskupi. Zbiórkę na rzecz osób, które ucierpiały wskutek katastrofy, organizuje także Caritas archidiecezji krakowskiej. Pieniądze na ten cel można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej: Bank Spółdzielczy Rzemiosła, ul. Dunajewskiego 7, Kraków nr: 85890006-111197-27006 z dopiskiem „Na powodzian”.

• Uroczystości upamiętniające 50. rocznicę śmierci kard. Adama Stefana Sapiehy. We wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej 23 lipca odprawiono Msze św. z okazji 50. rocznicy śmierci Kardynała. Dziękczynnej Eucharystii w wawelskiej katedrze przewodniczył krakowski metropolita kard. Franciszek Macharski. W parku Jordana odsłonięto także popiersie Kardynała. Jego autorem jest znany krakowski rzeźbiarz Jan Siek. Monument stanął w alei Wielkich Polaków XX wieku w Parku im. Jordana.

• Abp Zimoń w Hucie Baildon. Metropolita górnośląski abp Damian Zimoń odwiedził robotników prowadzących strajk głodowy w katowickiej Hucie Baildon. Uczestniczył w Mszy św. odprawionej na terenie zakładu. Wizyta miała charakter posługi duszpasterskiej. Dzięki mediacji arcybiskupa udało się doprowadzić do pierwszego spotkania głodujących z syndykiem huty, Andrzejem Kasprzykiem. Wcześniej arcybiskup zaapelował do osób odpowiedzialnych za życie gospodarcze, by zrobili wszystko, dla utrzymania zatrudnienia w Baildonie.

• II Międzynarodowe Forum Młodych w Wadowicach. Na Forum, oprócz młodych Polaków z całej Polski, przyjechała również młodzież z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Słowacji i Francji. Hasłem spotkania są słowa Ojca św.: „Jeśli będziecie tym, czym macie być, zapalicie cały świat!”. Organizatorzy mają nadzieję, że Forum Młodych w Wadowicach stanie się tradycją i zostanie na stałe wpisane do kalendarza spotkań młodych chrześcijan z Europy Wschodniej i Centralnej. Już teraz planowane jest przyszłoroczne Forum połączone ze Światowymi Dniami Młodzieży w Toronto.

• Zakład pracy dla niepełnosprawnych. Sanktuarium maryjne w Kałkowie-Godowie uruchomiło zakład pracy dla niepełnosprawnych. Ośrodek ruszy we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na początku pracę znajdzie tam 30 osób. Niepełnosprawni będą mogli rozwijać w zakładzie swoje zdolności plastyczne, w dziedzinie rzeźby i malarstwa.

• Rezygnacje trzech szefów Radia Plus. Trzy osoby z kierownictwa Radia Plus złożyły 23 lipca wymówienie z powodu „różnic dotyczących wizji organizacyjnej Spółki Producenckiej PLUS”. Z pracy w stacji zrezygnował dyrektor programowy Paweł Nowacki, dyrektor artystyczny Jan Pospieszalski oraz Radosław Rybiński z działu informacji. Paweł Nowacki zdementował wiadomość Polskiej Agencji Prasowej, jakoby powodem rezygnacji była „nowa linia programowa”. Powodem odejścia trzech szefów radia są „różnice dotyczące wizji organizacyjnej spółki”, jaką proponuje obecny zarząd.

• Wikariusz z parafii w Mysłowicach utonął na mazurskim jeziorze. Ks. Maciej Sojka wypadł za burtę żaglówki na Jeziorze Dobskim k. Giżycka. Według relacji świadków, podczas manewrowania łódką ksiądz, który miał uprawnienia żeglarskie, wpadł do wody i utonął. Mysołowicki wikariusz przebywał na Mazurach jako opiekun kolonii charytatywnej, na którą zabrano dzieci z Mysłowic i okolic Rybnika. Wraz z grupą wyjechała tam również najbliższa rodzina księdza. – On bardzo dużo zrobił dla naszej parafii, zwłaszcza dla dzieci. Poświęcił im swój cały urlop, a niektórym sfinansował wyjazd na wakacje – powiedział proboszcz zmarłego ks. Bubalik.

• Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe. Kilkanaście tysięcy osób uczestniczyło w IX Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu. W czasie tegorocznych Spotkań anonimowi alkoholicy i ich rodziny odprawili Drogę Krzyżową na miejscu objawień Matki Bożej w Lesie Grąblińskim. Przez cały dzień do konfesjonałów ustawiały się długie kolejki, dużo pracy mieli też terapeuci Licheńskiego Centrum Pomocy. O północy w nowej świątyni odprawiona została Msza św. w intencji trzeźwości.

 

 

 

 

 

  

Nr 31, 5 sierpnia 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl