RUCH ANTYGLOBLISTÓW

 

Przeciw czemu protestują?

„»Todos para todos« (Wszystko dla wszystkich) ta prawda, głoszona przez zapatystów [zbrojnych partyzantów z Meksyku], stoi za naszym protestem. WALCZYMY O JEDEN ŚWIAT, KTÓRY MIEŚCI WIELE ŚWIATÓW” – taka deklaracja znajduje się na jednej z antyglobalistycznych stron www w internecie. Antyglobaliści protestują przeciwko:
– fundamentalnej zasadzie globalizacji, czyli teorii wolnego handlu. Ich zdaniem ,,neoliberalna” polityka globalna, a przede wszystkim niekontrolowany przepływ kapitału pogłębiają przepaść między biednymi i bogatymi. Postulują, by każda operacja finansowa przeprowadzana w obcej walucie była obłożona podatkiem w wysokości 0,5 proc.
– dominacji gospodarki nad polityką, która prowadzi ich zdaniem do rozkładu podstawowych więzi społecznych i kryzysu demokracji
n podważaniu przez globalizację dotychczasowej roli, pełnionej przez państwa narodowe, na rzecz np. wielkich koncernów (,,których szefów nikt nie wybiera w wyborach”)
– globalnej uniformizacji życia
– ograniczania przez lobby przedsiębiorców roli związków zawodowych; antyglobaliści postulują uzależnienie tempa liberalizacji handlu i rynku światowego od tworzenia nowych miejsc pracy
– rabunkowej eksploatacji dóbr naturalnych i zanieczyszczeniu środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl