Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Trzy kobiety. Do postaci świętych kobiet – Marty, Marii i Marii Magdaleny – nawiązał Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” w Castel Gandolfo. „Ewangelia dzisiejsza przywołuje nam epizod związany z odwiedzinami Jezusa w domu Marty i Marii, sióstr Łazarza – mówił Papież . – Marta jest cała zabiegana, podczas gdy Maria siedzi spokojnie u stóp Nauczyciela, słuchając Go. Marcie, skarżącej się, że siostra nie pomaga jej, Jezus odpowiada, że »Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona« (Łk 10,42). Jakże nie wyciągnąć z tej opowieści ewangelicznej wezwania do dania pierwszeństwa życiu duchowemu, potrzebie żywienia się Słowem Bożym, aby nadać światło i smak codziennym troskom? Jest to zaproszenie, które okazuje się szczególnie odpowiednie w okresie letnim”.

„Urlopy i wakacje mogą bowiem pomóc w przywróceniu równowagi między aktywnością a kontemplacją – przekonywał Jan Paweł II – między pośpiechem a bardziej naturalnymi rytmami życia, nieustannym hałasem a milczeniem zwiastującym pokój. Kolejnym bodźcem staje się dzisiejsza liturgia: 22 lipca przypada wspomnienie św. Marii Magdaleny, uczennicy Pana i pierwszego świadka Jego Zmartwychwstania. Zachowanie Marii z Magdali pokazuje, jak bardzo decydujące dla każdego bytu ludzkiego jest osobiste spotkanie Chrystusa. To Chrystus rozumie serce człowieka. To On może spełnić jego nadzieje i jego pragnienia, jak również udzielić odpowiedzi na troski i trudności dzisiejszej ludzkości, na jakie napotyka ona na swej codziennej drodze”.

• Zakończyły się papieskie wakacje w Dolinie Aosty. Jan Paweł II w ostatnim dniu swego pobytu wakacyjnego w Dolinie Aosty koncelebrował wraz z kapłanami tamtejszej diecezji Mszę św. W kazaniu Papież powiedział, że czas spędzony w Les Combes był dla niego dobroczynny i podziękował wszystkim, którzy „w tych dniach na rozmaite sposoby przyczynili się do tego, że mój pobyt minął spokojnie”. Ten pobyt wśród czarujących gór Doliny Aosty – mówił Papież na zakończenie homilii – chociaż krótki, był owocny. Pozwolił mi zaznać spokoju i uroku tych urzekających miejsc.

• Watykan wobec szczytu G7 i Rosji. Papież oczekuje, że spotkanie w Genui siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państwa świata podejmie bardzo konkretne inicjatywy na rzecz krajów najuboższych – powiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano. Kardynał zaznaczył, że chodzi mu o trzy dziedziny: ubóstwo, zdrowie i środowisko. Zdaniem watykańskiego sekretarza stanu, najważniejsze jest to, by „szukać właściwej drogi, korygować ewentualnie kurs i iść naprzód”. Podkreślił, że jedną z form wyjścia naprzeciw państwom ubogim jest likwidacja ich zadłużenia.

Kardynał Sodano zwrócił uwagę, że w protestach przeciwko globalizacji Stolica Apostolska widzi orędzie nadziei. „To znak, że doceniane jest jeszcze na świecie znaczenie solidarności. W zjawisku globalizacji odkryć można pierworodne powołanie człowieka do tworzenia jednej rodziny ludzkiej, zgodnie z planem Stwórcy” – oświadczył. Wyjaśnił, że problem polega na tym, jakiej globalizacji się pragnie i wszystko zależy od celu, jaki się sobie stawia. Globalizacja nie jest ani dobra, ani zła, zależy od tego, jak się z niej korzysta. W gruncie rzeczy jest to wyzwanie wolności. Wolność jest darem Boga, z którego człowiek może korzystać w dobrym albo złym celu” – powiedział sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Po ekscesach antyglobalistów w Genui Jan Paweł II powiedział: „Przemoc nie jest drogą do uzyskania uczciwych rozwiązań współczesnych problemów”.

• Stolica Apostolska ratyfikowała Traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych. „Broń jądrowa jest nie do pogodzenia z pokojem, którego pragniemy dla XXI wieku” – uważa stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abp Renato Raffaele Martino. Abp Martino zapewnił o poparciu Watykanu dla położenia kresu niegodnemu handlowi tzw. „małą bronią” (terminem tym określa się wszelkie rodzaje broni poza bronią masowej zagłady). Handel ten sprawia, że „trafia ona do sił nieregularnych, partyzantów i terrorystów oraz odgrywa haniebną rolę w kartelach handlarzy narkotyków i zorganizowanych syndykatów zbrodni”. Stały obserwator potwierdził też poparcie Watykanu dla Konwencji w sprawie całkowitego wyeliminowania min lądowych, Konwencji o broni chemicznej i dla Traktatu o broni biologicznej.

• Czy abp Emmanuel Milingo wróci do Kościoła katolickiego? Sprawa abp. Milingo, który wstąpił do sekty Moona i poślubił panią Marię Sung, nie jest dla Stolicy Apostolskiej zakończona. Arcybiskup ma miesiąc na powrót do Kościoła katolickiego – oczywiście po spełnieniu określonych warunków – w przeciwnym razie grozi mu ekskomunika. Informuje go o tym w publicznej naganie kanonicznej z datą 16 lipca Kongregacja Nauki Wiary. Decyzja w tej sprawie, tłumaczy Kongregacja, podjęta została „po dojrzałym namyśle, na życzenie Ojca Świętego i w ramach właściwego jej obowiązku obrony wiary i moralności życia Kościoła”. Kongregacja przypomina, że abp. Milingo dopuścił się „publicznych i groźnych czynów oraz wypowiedzi, podejmując próbę wstąpienia w rzekomy »związek małżeński« z Koreanką panią Marią Sung; przystąpił do sekty wielebnego Sun Myung Moona zwanej »Family Federation for World Peace and Unification« („Federacja Rodzin na rzecz Światowego Pokoju i Zjednoczenia”) i nie dochował jedności z Następcą Piotra oraz kolegium biskupim”. Ponieważ Kongregacja nie może się porozumieć z abp Milingo, „by zachęcić go do zastanowienia się nad poważnymi następstwami jego postępowania i czynów oraz zadośćuczynienia zgorszeniu i opamiętania się”, wzywa go w „publicznej naganie kanonicznej” do: „separacji z panią Marią Sung, zerwania wszelkich więzi z sektą Moona; publicznego wyznania swej wierności kościelnej nauce i praktyce celibatu oraz wyrażenia w sposób wyraźny i jednoznaczny posłuszeństwa wobec Ojca Świętego”. „W przypadku, gdyby do dnia 20 sierpnia br. nagana ta nie przyniosła żadnego formalnego aktu ze strony Jego Ekscelencji Milingo w zakresie postawionych mu żądań, przystąpi się do nałożenia ekskomuniki, do której prawo ma Stolica Apostolska” – czytamy w ogłoszonym przez Kongregacje dokumencie.

• Chrztu udzielanego przez mormonów nie można uważać za ważny – stwierdza Kongregacja Nauki Wiary. W krótkim komunikacie, podpisanym przez jej prefekta kard. Josepha Ratzingera i zaaprobowanym przez Jana Pawła II, czytamy, że chrzest udzielany przez mormonów jest nieważny. zawarto negatywną odpowiedź na wątpliwości dotyczące tego zagadnienia. W artykule wyjaśniającym ten dokument na łamach L’Osservatore Romano” o. Luis Ladarii pisze, że decyzja ta oznacza zmianę wcześniejszej praktyki, wedle której osoba ochrzczona w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, czyli mormonów, gdy przechodziła na katolicyzm, nie musiała powtarzać chrztu. Ponieważ w ostatnich czasach zrodziły się wątpliwości co do ważności chrztu otrzymanego u mormonów, Kongregacja poprosiła biskupów amerykańskich o zbadanie zagadnienia i przesłanie odpowiedniego raportu. Na tej podstawie Kongregacja podjęła ostateczną decyzje.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Co najmniej 58 katolików zostało rannych w zamachu bombowym na kościół w stolicy Indonezji, Dżakarcie. Wybuch nastąpił w kościele św. Anny w zespole rezydencjalnym marynarki wojennej Duren Sawit we wschodniej części miasta. Stan 10 osób jest bardzo ciężki. Pół godziny później w kościele protestanckim „Huriah Kristen Batak Protestant” eksplodował drugi ładunek. Na szczęście świątynia była pusta. Rzecznik sił zbrojnych gen. dyw. Graito Usodo oświadczył w lokalnej rozgłośni Elshinta, że zamachy są dziełem „prowokatorów”. Zdaniem policji mają one podłoże kryminalne, a nie polityczne czy religijne.

• Jan Paweł II odwiedzi Kazachstan w dniach 22-25 września tego roku – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Nie podano jeszcze szczegółowego programu podróży. Według wcześniejszych, nieoficjalnych ustaleń Jan Paweł II miałby odwiedzić tylko nową stolicę kazachstanu, Astanę. Nie przewidziano natomiast wizyty w Karagandzie, największym ośrodku katolicyzmu w tym kraju i siedzibie bp Jana Pawła Lengi. Zdaniem dziennikarzy władze Kazachstanu nie chcą pokazać w mediach przemysłowego, zniszczonego miasta, lecz bardziej reprezentacyjną stolicę.

W Kazachstanie mieszka ok. 300 tys. katolików. Większość z nich to Polacy, Litwini i Ukraińcy – zesłani do Kazachstanu w czasach stalinowskich. Większość mieszkańców tego środkowoazjatyckiego kraju to muzułmanie. Na drugim miejscu są prawosławni, podlegający Patriarchatowi Moskiewskiemu. W odróżnieniu od innych rejonów b. ZSRR stosunki chrześcijańsko-muzułmańskie i katolicko-prawosławne układają się tam na ogół dobrze. Duża w tym zasługa Sekretariatu Rady ds. Kontaktów z Organizacjami Religijnymi Przy Rządzie Republiki Kazachstanu.

• Francuski biskup luterański Michel Viot przeszedł na katolicyzm. To pierwszy w historii przypadek, gdy tak wysoki rangą duchowny protestancki decyduje się na zmianę wyznania. Pastor Viot zamierza zostać katolickim księdzem. Wizytator kościelny luterańskiej wspólnoty w Paryżu tłumaczy na łamach katolickiego dziennika „La Croix”, że podstawą jego decyzji jest podpisana przez katolików i protestantów wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu z października 1999 r. Jego zdaniem likwiduje ona wszelkie przeszkody na drodze do jedności chrześcijan. Pastor Viot przypomina, że żaden z dogmatów uchwalonych przez Kościół katolicki po rozłamie reformatorskim nie jest sprzeczny z nauką Lutra: najistotniejsza w drodze do zbawienia jest wiara w Chrystusa, a „prawdziwa ewangelizacja świata wymaga rozstania się z przywiązaniem do swojej tożsamości wyznaniowej”. „Wielu protestantów utraciło poczucie sacrum, niechęć do religijności ludowej jest ukrytą pychą, a z coraz liczniejszymi decyzjami nie zgadzam się, np. z tą dopuszczającą nieochrzczonych do stołu eucharystycznego” – wyjaśnia pastor Viot. Podkreśla jednak, że jego decyzja to nie „deklaracja wojenna”, lecz krok na drodze do jedności chrześcijan.

„Poglądy pastora Viota były nam znane, choć nie rozumiemy, dlaczego przyjął on tak odpowiedzialne stanowisko w naszej wspólnocie” – odpowiadają na łamach „La Croix” Jean-Arnold de Clermonto, przewodniczący Federacji Protestantów Francuskich i Marie-France Robert, następczyni Viota na stanowisku wizytatora. Ich zdaniem „bardziej elegancko byłoby”, gdyby „krytykę, z jaką pastor Viot występuje publicznie wobec Kościołów protestanckich” skierowano bezpośrednio do nich. Pastor de Clermont zaznacza, że przypadek Viota może pogłębić dialog ekumeniczny: „Chodzi nie o zanegowanie luteranizmu i szybkie połączenie się z Rzymem, lecz o wspólną przemianę Kościołów”.

• „Błogosławienie przez Kościół katolicki związków homoseksualnych jest niemożliwe” – stwierdzili austriaccy biskupi w specjalnym oświadczeniu wydanym przez Biuro Prasowe Episkopatu. Zdaniem biskupów byłoby ono sprzeczne z chrześcijańską antropologią i Pismem Św. Biskupi przypominają też, że Katechizm Kościoła Katolickiego potępia dyskryminowanie osób o tendencjach homoseksualnych.

Oświadczenie austriackiego Episkopatu to odpowiedź na inicjatywę tamtejszego Katolickiego Ruchu Mężczyzn. Organizacja ta odrzuca wprawdzie możliwość prawnego zrównania par gejów i lesbijek z małżeństwami, postuluje jednak wprowadzenie uroczystego „kościelnego błogosławieństwa” związków homoseksualnych.

• „Genua została upokorzona: złamano młode życie, było tak wielu rannych” – oświadczył abp tego miasta, kard. Dionigi Tettamanzi. Podkreślił, że „raz jeszcze przekonaliśmy się, że przemoc niszczy, nie daje nic i odbiera wszystko”. Po zakończeniu genueńskiego szczytu siedmiu potęg gospodarczych świata i Rosji kardynał uważa, że podjęte na nim decyzje są „nieśmiałe i wstępne”, jednak „nawet ze zła może narodzić się dobro”. Arcybiskup wyraził uznanie dla dużego zainteresowania problemami Afryki ze strony uczestników szczytu – „obietnic należy jednak dotrzymywać”, zastrzegł kardynał. Zaapelował też do młodzieży półkuli północnej do większej wrażliwości na problemy jej rówieśników z krajów najuboższych, którzy „walczą o przeżycie” (patrz też kronika „Stolica Apostolska”).


 

 

 

 

... I W POLSCE

• List Pasterski metropolity krakowskiego na 50. rocznicę śmierci księcia kard. Adama Stefana Sapiehy. „(...) Wszyscy mu coś zawdzięczamy, a szczególnie dużo wszyscy przez niego bierzmowani i święceni, wychowywani i przez niego prowadzeni. Wiele zawdzięcza mu Kościół Krakowski i Polska” – podkreśla kard. Franciszek Macharski. „Autorytet Księcia Kardynała uznawano szeroko, nie tylko w diecezji, w Polsce, ale i w Kościele, i w świecie. Jego trzeźwy sąd o rzeczywistości można przywołać i po latach. Choćby ten z listu pasterskiego opublikowanego przezeń w roku 1945 tuż po wojnie w »Tygodniku Powszechnym«, który założył. »Nawet szlachetne porywy, ale nie dość rozważne, kierowanie się niezdrową miłością własną lub ciasnymi partyjnymi względami, mogą sprowadzić na kraj ciężkie czasy. Solidarność narodowa, opanowanie siebie, ale również odwaga i siła przekonania – niech kierują waszym postępowaniem«. Jak ponadczasowe i aktualne są te słowa Księcia Kardynała. Jak świadczą one o jego wielkości. Ile mówią Polakom roku 2001, ile znaczyć powinny dla Kościoła Krakowskiego w nowym tysiącleciu, jakim są testamentem dla spadkobierców założonego przez Kardynała »Tygodnika Powszechnego«” – przypomina kard. Macharski, który 23 czerwca odprawił Mszę świętą w Katedrze Wawelskiej przy konfesji św. Stanisława, nad grobem kard. Sapiehy.

• Niedziela 14 października będzie Dniem Papieskim – zaproponowała Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspólnie z KAI zorganizowała konferencję prasową na ten temat. Organizatorzy chcą, aby media w tym dniu szczególnie dużo miejsca poświęciły nauczaniu papieskiemu (KAI planuje m.in. zorganizowanie konferencji z udziałem wybitnych watykanistów). „Nie ma to być akcja kościelna, konfesyjna, dlatego nie przygotowujemy żadnych »wytycznych«. Nie chodzi o manifestację siły polskiego katolicyzmu, ale o to, by włączyli się w nią wszyscy, dla których Papież jest autorytetem” - powiedział Marcin Przeciszewski z KAI. Fundacja, która wspiera stypendiami zdolną młodzież z małych miast i wsi, przeprowadzi w tym dniu (wspólnie z harcerzami i Akcją Katolicką) publiczną zbiórkę pieniędzy na ten cel.

• 8 tys. osób na jubileuszu 750-lecia szkaplerza karmelitańskiego w Czernej. Ponad 8 tys. wiernych przyjechało 21 lipca do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa na uroczystości 750-lecia szkaplerza karmelitańskiego. Obchodom, w których wzięło udział 15 biskupów, przewodniczył metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski. „Szkaplerz to szata, dzięki której noszący ją mogą jak Eliasz walczyć o Boga z neopogaństwem i współczesnymi Baalami” – mówił w homilii metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak. Kaznodzieja przypomniał także historię nabożeństwa szkaplerznego. Podczas uroczystości w Czernej został odczytany list od Ojca Świętego, który podkreślił swoją duchową więź ze wszystkimi noszącymi – tak jak on – szkaplerz Karmelu. 12 września w Rzymie odbędzie się specjalna audiencja u Ojca Świętego dla czcicieli szkaplerza.

• Pomoc powodzianom. Londyńska Fundacja Medycznej Pomocy Polsce zaproponowała Caritas Archidiecezji Gdańskiej pomoc dla powodzian. Anglicy przekażą 20 tysięcy funtów na zakup leków dla ofiar kataklizmu. Za te pieniądze powodzianie będą mogli kupić także sprzęt rehabilitacyjny i środki dezynfekcyjne. W całej Polsce diecezjalne oddziały Caritas organizują zbiórkę pieniędzy i leków oraz sprzętów, które będą przekazane wszystkim poszkodowanym w ostatnich katastrofach.

• Pontyfikat przełomów. KAI opublikowała tekst ks. Grzegorza Dobroczyńskiego SJ o „Pontyfikacie przełomów”, który ma być źródłem inspiracji w przygotowaniach do „Dnia papieskiego” w mediach. „Dzień Papieski” decyzją Konferencji Episkopatu obchodzony będzie odtąd każdego roku w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Jana Pawła II.

• 150 kleryków na kursie dla duszpasterzy trzeźwości. Stu pięćdziesięciu kleryków z całej Polski wzięło udział w VII kursie przygotowującym do pracy w duszpasterstwie trzeźwości. Uczestniczyli w nim także studiujący w naszych seminariach alumni z Białorusi, Łotwy, Chorwacji, Mołdawii, Litwy, Estonii, Ukrainy. Kurs zorganizowany został przez Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu. W czasie zajęć słuchacze zaznajamiali się z psychologicznymi mechanizmami choroby alkoholowej i z metodami terapeutycznymi. Zastanawiano się nad problemem w aspekcie duszpasterskim i moralnym. Wykłady prowadzili specjaliści z ośrodków terapeutycznych i duszpasterze trzeźwości.

• Finał śledztwa w sprawie morderstwa księdza. Prokuratura ustaliła przebieg napadu na 71-letniego księdza Tadeusza Kwietnia, zamordowanego w nocy z 11 na 12 lipca w swojej plebani w Odrowążku koło Skarżyska-Kamiennej.

Dzięki zebranym dowodom policja przy wsparciu brygady antyterrorystycznej aresztowała 15 lipca szóstkę podejrzanych. Zatrzymani mężczyźni mają od 16 do 25 lat, kobiety – 16 i 18 lat, pochodzą z Odrowążka i okolic. Nikt z nich nie pracuje ani się nie uczy, napad na plebanię był dokładnie zaplanowany.

 

 

 

 

 

  

Nr 30, 29 lipca 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl