Komentarze

 


Krzysztof Burnetko Worek pełny? Worek pusty?

 
  
 
Worek pełny? Worek pusty?

Worek z aferami rozsypał się przed wyborami na dobre. Wiceminister obrony Szeremietiew (z doradcą), minister łączności Szyszko (ze współpracownikiem), b. minister sprawiedliwości Kaczyński (również z podwładnymi), ex-prezes PZU Życie Wieczerzak (także nie sam) – zarzuty wobec tych postaci życia publicznego dotyczą różnych spraw i są różnej rangi (od korupcji przez nienależyty nadzór nad urzędem po prowadzenie działań nieformalnych). Oparte są też, jak się okazuje, na różnej mocy dowodach czy poszlakach. Niewykluczone więc, że po sprawdzeniu pojawią się nowe okoliczności każdej ze spraw.

Łączy je jednak, po pierwsze, to, że w każdym przypadku dotyczą osób, co do których działań od dawna zgłaszane były wątpliwości. Po drugie, związane są z wielekroć opisywanymi wadami polskich mechanizmów ustrojowych i gospodarczych (systemem nominacji i nadzoru w urzędach państwowych, wciąż nieprzejrzystych procedur przetargowych, łączenia politycznie drażliwych stanowisk, finansowania przez firmy zarządzające publicznym majątkiem inicjatyw partyjnych czy koleżeńskich ukrywanych pod “przykrywkami” – firm konsultingowych, medialnych itd.). Mimo to wskutek zależności politycznych nikt nie kwapił się naruszyć układu. Równocześnie normą stało się odbijanie zarzutów krótkim oświadczeniem, że są one wynikiem działań politycznych przeciwników bądź spiskiem służb specjalnych. Co gorsza, organom ścigania (od UOP począwszy, na NIK, prokuraturze i, niestety, sądach skończywszy) też zdarzało się popełniać błędy – nieprofesjonalnie prowadzić sprawy, ulegać naciskom albo ambicjom udziału w Grze.

W efekcie mało kto już coś z tego rozumie i nawet próby uporządkowania sytuacji przyjmowane są sceptycznie. Paradoksalnym skutkiem może być żądanie większej kontroli państwa nad gospodarką i polityką. Tymczasem rzeczywistym lekarstwem na nakładanie się interesów partii politycznych, gospodarki, nadambitnych służb specjalnych itd. jest liberalizacja – w znaczeniu maksymalnego odseparowania świata biznesu od życia państwowego.

Krzysztof Burnetko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 30, 29 lipca 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl