Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• „Stworzenie jest pierwszą księgą objawienia, którą Bóg powierzył umysłowi i sercu człowieka” – mówił Jan Paweł II w czasie niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” w Introd w Dolinie Aosty, gdzie od tygodnia spędza pierwszą część swoich letnich wakacji. „W tych dniach – mówił Papież – wśród tak wspaniałych widoków, moja myśl w sposób naturalny biegnie ku psalmom, w których stworzenie, a zwłaszcza góry, odgrywają rolę pierwszoplanową (...) Rzeczywiście, stworzenie jest pierwszą księgą Objawienia, którą Bóg powierzył umysłowi i sercu człowieka. »Pan jest moim pasterzem«, głosi wspaniały psalm 22. »Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach«”.

Dalej Jan Paweł II przypomniał słowa psalmu 103: „»Błogosław, duszo moja, Pana! O Boże mój, Panie, jesteś bardzo wielki!... Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą... wysokie góry dla kozic, a skały są kryjówką dla borsuków... Jak liczne są dzieła Twoje, Panie«. Jakże nie uczynić naszymi tych uczuć w obliczu tak naturalnego i tak nas poruszającego spektaklu. Podczas gdy podziwiam szczyty tych gór, które stały się już dla mnie rodzinne, moja dusza zwraca się ku Maryi. Bóg wyniósł ją ponad wszystkie stworzenia niebieskie, ziemskie i anielskie i uczynił z niej nasze wsparcie na drodze ku niebu”.

• „Chrześcijanie w Irlandii pragną współpracować i wspólnie dawać świadectwo wiary w Chrystusa” – uważa kard. Paul Poupard. Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury powrócił do Watykanu z kilkudniowej podróży do Irlandii, gdzie w imieniu Jana Pawła II poświęcił dwa ośrodki katolickie oraz uczestniczył w konferencji nt.: „Interpretacja oznak zbliżania i oddalania się Kościołów w kulturach Europy Północnej”.

Kard. Poupard zwrócił uwagę, że jednym z wielkich problemów Kościoła w Irlandii jest znaczny spadek powołań. W diecezji Dublin, gdzie żyje prawie połowa ludności tego kraju, trzeba było zamknąć seminarium z powodu braku kandydatów. Także w innym znanym Centrum Teologicznym w Meynuth liczba kandydatów do kapłaństwa spadła z 500 do 90. W 26 diecezjach irlandzkich zostanie w tym roku wyświęconych niespełna 20 nowych kapłanów. „Znajdujemy się więc w kraju, który przeżywa wielkie przemiany kulturalne i epokowe, co z kolei odbija się dramatycznie w odniesieniu do wiary, w tym również w braku powołań” – mówił kard. Poupard. Dodał, że owe przemiany nie ominęły także rodziny i życia politycznego.

• Wakacje Papieża. Obecnie Jan Paweł II przebywa w Les Combes i – jak twierdzą dziennikarze – jest bardzo opalony. Rzecznik prasowy Watykanu Joaquin Navarro-Valls powiedział, że Papieżowi bardzo służą górskie spacery, podczas których nie tylko odpoczywa, ale również czyta i dużo się modli. W czwartek (12 lipca) Papież był na wysokości 1800 m n.p.m. Stały diakon, Vagliero Miozzi, od czterech lat odpowiedzialny za organizację papieskich wakacji z ramienia diecezji Aosty, powiedział, że Janowi Pawłowi II tamtejsze góry przypominają ukochane Tatry. Szczególny zachwyt budzą w nim rwące górskie strumienie, nad którymi lubi długo przystawać. Miozzi pochwalił przysłowiową – jak podkreślił – dyskrecję mieszkańców Doliny Aosty, a także przebywających tam turystów. Opowiedział zdarzenie, gdy para młodych Włochów, którzy spotkali kiedyś Jana Pawła II na górskim szlaku, powitała go słowami: „Dzień dobry, Ojcze Święty”, po czym pomaszerowała dalej.

• Rozmowy między Watykanu a Bractwem św. Piusa X. Bp Bernard Fellay, przełożony generalny Bractwa św. Piusa X, zdementował doniesieniom prasy szwajcarskiej o zerwaniu rozmów między Bractwem a Watykanem. „Prasa szwajcarska robi wiele szumu o nic” – powiedział biskup. Dodał zarazem, że rozmowy „zmierzają do ostatecznego rozwiązania, nawet jeśli nie nastąpi to natychmiast”.

Biskup Fellay przyjął sakrę wraz z trzema innymi biskupami 30 czerwca 1988 r. w Ecône (Szwajcaria) z rąk założyciela Bractwa abp Marcela Lefebvre”a (1905-91) bez zgody Stolicy Apostolskiej, co spowodowało trwającą do dzisiaj schizmę między Bractwem a Watykanem. Jan Paweł II utworzył wówczas (3 lipca 1988) Komisję „Ecclesia Dei”, której zadaniem jest umożliwianie pozostawania we wspólnocie z Kościołem powszechnym tych księży i kleryków, którzy są przywiązani do przedsoborowego obrzędu Mszy św. (po łacinie, tyłem do wiernych i według formularza z 1962 r.). Wkrótce potem powstało Bractwo Kapłańskie św. Piotra, skupiające tych kapłanów i seminarzystów.

Obecny przełożony Bractwa bp Fellay oświadczył, że 22 czerwca napisał do przewodniczącego tej Komisji kard. Darío Castrillona Hoyosa list wyjaśniający, dlaczego Bractwo nie jest jeszcze przygotowane do przyjęcia propozycji watykańskich, zmierzających do zakończenia całej sprawy. Biskup uważa, że jeśli nawet zostaną włączeni w pełną wspólnotę z Kościołem, to „czy powinniśmy zachowywać milczenie na temat poważnych problemów, które nękają Kościół i które ograniczają nas samych? Będzie lepiej pozostawać na zewnątrz i wypowiadać się swobodnie” – dodał. Podkreślił następnie, że „to, o co prosimy, będzie bardzo trudne do przyjęcia przez Watykan, gdyż musiałby on przyznać, że nie podjął poważnych pytań nt. polityki, jaką prowadzono od czasu Vaticanum II”. Biskup Fellay wyraził też nadzieję, że Watykan zdejmie ekskomunikę z jego grupy: „Dlaczego nie zrobią z nami tego, co uczynili w stosunku do prawosławnych?” – pytał retorycznie. Dodał, że liczy na uzyskanie odpowiedzi z Rzymu pod koniec lata (zob. komentarz Jarosława Makowskiego, s.3).

• W Watykanie obradował Komitet Łączności Islamsko-

-Katolickiej. Współpraca przy wychowaniu swych wiernych do współodpowiedzialności za dobro wspólne oraz duchowe dziedzictwo ludzkości są jednym z głównych zadań Kościoła katolickiego i islamu. Przesłanie to znajdujemy w ogłoszonym 12 lipca w Watykanie komunikacie z 7. Posiedzenia Islamsko-Katolickiego. Główny temat spotkania brzmiał: “Religia a dialog cywilizacji w czasach globalizacji”.

W 7 punktach komunikat wymienia podstawowe sprawy, co do których osiągnięto porozumienie. Potwierdzono, że “cywilizacje w swych wymiarach materialnym i technologicznym, są wspólnym dziedzictwem ludzkości, dlatego też ich elementy pozytywne winny być zachowane a ich dobra dostępne dla wszystkich”. Należy je rozwijać i wspierać “w interesie bezpieczeństwa i dobrobytu całej społeczności ludzkiej”. Uczestnicy obrad stwierdzili też, że “wartości religijne powinny być podstawowym punktem wyjścia dla ludzkości na drodze zachowania godności ludzkiej i popierania pokojowego współistnienia między narodami oraz ochrony środowiska naturalnego”. Potwierdzono “ważność dialogu między cywilizacjami dla wzajemnego poznania i wspólnych wysiłków na rzecz pokoju i harmonii, dla ochrony ludzkości przed klęskami, ubóstwem, niewiedzą, upadkiem moralnym, rozpadem rodziny, wojnami oraz skutkami użycia broni masowej zagłady”.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Komunistyczne władze Laosu zaostrzyły represje wobec chrześcijan. Na początku czerwca ośmiu działaczy Lokalnego Kościoła Ewangelickiego z Paksongu w południowym Laosie zostało aresztowanych bez nakazu prokuratorskiego – poinformowała watykańska agencja Fides. W trakcie śledztwa próbowano zmusić ich do wyrzeczenia się wiary. W więzieniu byli zastraszani, bici i głodzeni. 13 lipca komunistyczne władze zwolniły aresztowanych.

Organizacja „Human Rights” ostrzega, że władze Laosu, mimo że tamtejsza konstytucja gwarantuje poszanowanie wolności religijnej, już od zeszłego roku realizują program unicestwienia chrześcijaństwa w tym kraju. W przygotowanym przez organizację „Kirche in Not” (Kościół w potrzebie) „Raporcie 2001. O wolności religijnej na świecie” udokumentowano kilkadziesiąt przypadków prześladowania tamtejszych chrześcijan i buddystów. Rząd centralny zakazał też wszelkiej działalności misyjnej prowadzonej przez cudzoziemców. Według raportu, który opublikował niedawno Departament Stanu USA, lokalne władze kilkakrotnie nakazywały burzenie chrześcijańskich świątyń w prowincjach Savannakhet, Luang Prabang i Vientiane.

Laos liczy ok. 5 mln obywateli; 58 proc. wyznaje buddyzm, 34 proc. animizm. Chrześcijan jest 122 tys., w tym ok. 40 tys. katolików.

• Synod Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego (UKP PM) sprzeciwia się uznaniu przez Konstantynopol dwóch pozostałych Cerkwi Ukrainy. „Zarówno konstantynopolitańska, jak i rosyjska Cerkiew mają wielkie pole do współpracy w dziele dawania świadectwa o prawosławiu na świecie. Jednak, przy całym szacunku dla Jego Świątobliwości Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I, musimy stwierdzić, że jakakolwiek jednostronna Jego ingerencja w życie kościelne na Ukrainie, może jedynie zaostrzyć sytuację, a w żadnym razie nie rozwiąże istniejących tu problemów” – ostrzegają Patriarchat Konstantynopola biskupi Synodu UKP PM. Bartłomiej I od kilku tygodni rozważa możliwość uznania Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) oraz Autokefalicznego Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego. Obie niezależne od Moskwy wspólnoty zamierzają się w najbliższym czasie zjednoczyć.

Prawosławni hierarchowie z UKP PM przekonują patriarchę Konstantynopola, że „destabilizacja wewnętrznej struktury ukraińskiego prawosławia drogą powołania równoległych struktur kościelnych na Ukrainie zagraża niszczycielskimi konsekwencjami dla religijnego i społecznego życia państwa oraz z pewnością zrodzi liczne konflikty na tle wyznaniowym i etnicznym”. Ich zdaniem jedynym rozwiązaniem jest powrót na łono Kościoła Patriarchatu Moskiewskiego członków „grup rozłamowych”, jednak z wyłączeniem ich biskupów.

• 129, 5 mln marek wpłacili w zeszłym roku ofiarodawcy na konto międzynarodowej organizacji „Kirche in Not/Ostpriesterhilfe” (Kościół w Potrzebie/Pomoc Księżom na Wschodzie). To o milion marek więcej niż w roku poprzednim. Tylko w Niemczech ok. 65 tys. ofiarodawców (firmy, instytucje, osoby prywatne) przekazało ponad 23 mln marek. „Kirche in Not” finansuje z tych funduszy działalność duszpasterską w 138 krajach świata – wszędzie tam, gdzie Kościół jest represjonowany lub nie posiada dostatecznych środków. W tym roku niemiecka organizacja realizować będzie ponad 7 tys. projektów pomocy. Mniej niż trzecią część zebranej w zeszłym roku kwoty otrzymają Kościoły Europy Wschodniej i Środkowej. Ze względu na poprawę sytuacji ekonomicznej w naszym regionie zmniejszono tym samym subwencje np. dla Kościoła w Polsce i na Węgrzech. O jedna piątą zwiększono natomiast wsparcie dla chrześcijan w Rosji. Podwyższono również fundusze na pomoc dla Ukrainy oraz Sudanu, Timoru Wschodniego, Wietnamu i Kuby.

“Kirche in Not” założył w 1947 r. norbertanin, o. Werenfried van Straaten. Organizacja działa na podstawie prawa papieskiego. Jej główna siedziba znajduje się w Königstein (Niemcy), a jej stałe przedstawicielstwa działają w 16 krajach. „Kirche in Not” finansuje przede wszystkim naukę i dokształcanie seminarzystów, księży i zakonników, budowę i renowację kościelnych placówek oświatowych oraz rozwój literatury religijnej.

• Ojciec Carlos A. Azpiroz Costa został generałem dominikanów. 45-letni Argentyńczyk, wybrany przez współbraci na kapitule generalnej w Providence (USA), jest drugim nie-Europejczykiem na tym stanowisku. To już 85. generał w historii Zakonu Kaznodziejskiego, założonego w pierwszej połowie XIII w. przez św. Dominika Guzmana.

• Ks. Giorgio Govoni z Modeny zostały pośmiertnie oczyszczony z zarzutu kierowania gangiem pedofilów. Sprawa dotyczyła czynów lubieżnych, które miały być popełnione w latach 1996-97 na 13 dzieciach w wieku od 4 miesięcy do 13 lat. Ks. Govoni, proboszcz parafii św. Jerzego w regionie Modeny, cały czas utrzymywał, że jest niewinny. W przededniu pierwszej rozprawy 59-letni kapłan zmarł na zawał w kancelarii swego obrońcy. Sąd drugiej instancji w Bolonii uniewinnił ks. Govoniego oraz 7 oskarżonych. Pozostałych siedmiu zatrzymanych uznano winnymi. Wiadomość o oczyszczeniu kapłana z zarzutów przyjęto biciem dzwonów we wszystkich kościołach między Modeną a Mantuą.


 

 

 

 

... I W POLSCE

• Jan Paweł II w rozmowie telefonicznej z abp. Tadeuszem Gocłowskim wyraził głębokie współczucie dla osób dotkniętych na Pomorzu kataklizmem powodzi. Papież przebywający na urlopie w Alpach dowiedział się o dramacie Pomorza oglądając program telewizji polskiej. W rozmowie telefonicznej z metropolitą gdańskim Jan Paweł II przekazał pozdrowienia i swoje zapewnienia o modlitwie w intencji powodzian. „Ojciec Święty z bólem i głębokim współczuciem oglądał w telewizji dramatyczne sceny z naszego miasta po przeżytym kataklizmie. Jan Paweł II jest duchowo z nami modląc się w intencji osób poszkodowanych. Przesyła swe błogosławieństwo wszystkim, którzy ucierpieli” – napisał w specjalnym liście do wiernych abp Gocłowski.

• Do Gdańska dotarły pierwsze transporty z pomocą Caritas. Do akcji zorganizowanej przez Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Gdańskiej włączyły się oddziały Caritas innych diecezji, w których zorganizowano podczas niedzielnych Mszy św. zbiórki pieniężne na rzecz powodzian.

Datki można wpłacać na następujące konta: Caritas Polska, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa, PKO BP SA I O/Centrum w Warszawie nr 90 10201013 122640130 „Trójmiasto-powódź” oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej, BIG Bank Gdański III o/Gdańsk 11601058-35055000-940 z dopiskiem „powódź”.

• Skarżyska policja zatrzymała podejrzanych o zamordowanie ks. Tadeusza Kwietnia (15 lipca). Kapłan zginął w nocy z 11 na 12 lipca w swojej plebanii przy parafii Przemienienia Pańskiego w Odrowążku. Był bity, miał rany cięte głowy. Ciało księdza znalazł rano organista. Zatrzymanymi jest czwórka mężczyzn (w wieku od 16 do 25 lat ) i dwie kobiety (16 i 18 lat), członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która napad na plebanię planowała kilkanaście dni. W zatrzymaniu podejrzanych pomagała brygada antyterrorystyczna.

Ks. kan. Tadeusz Kwiecień miał 71 lat. Święcenia przyjął w 1955 roku. W Odrowążku spędził całe swoje życie kapłańskie. Organizował parafię w tej miejscowości, wcześniej był wikariuszem w Odrowążku. Przyjaciele uważali go za księdza żyjącego w „duchu franciszkańskim”.

• Tarnowski biskup pomocniczy Jan Styrna przejął obowiązki krajowego duszpasterza rolników (14 lipca). Dokumenty i archiwalia duszpasterstwa odebrał we Włocławku od dotychczasowego duszpasterza rolników bp. Romana Andrzejewskiego. Włocławski biskup pomocniczy zrezygnował z tej funkcji ze względów zdrowotnych. Duszpasterzem rolników był przez ostatnie 13 lat. O wyborze nowego duszpasterza rolników w naszym kraju zdecydowała Konferencja Episkopatu Polski na swym ostatnim zebraniu plenarnym w Łowiczu w czerwcu br. Bp Jan Styrna ma 60 lat, jest doktorem teologii pastoralnej. Pochodzi z Przyborowa, niewielkiej wioski koło Szczepanowa w diecezji tarnowskiej.

• Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała status nadawcy społecznego czterem rozgłośniom katolickim. Status taki otrzymało Katolickie Radio Rodzina archidiecezji wrocławskiej, rozgłośnia diecezji kaliskiej, Radio Jasna Góra oraz Radio Quo Vadis parafii św. Józefa w Pasłęku. Jako nadawcy społeczni rozgłośnie te zostaną całkowicie zwolnione z opłaty koncesyjnej, ale nie będą mogły emitować reklam ani programów sponsorowanych. Do tej pory status nadawcy społecznego posiadało Radio Maryja.

• Pięciometrowy pozłacany krzyż został zamontowany na wieży w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (12 lipca). Tym samym łagiewnicka wieża (o wysokości prawie 73 m) jest drugą, tak wysoką wieżą Krakowa, po wieży kościoła Mariackiego. Uroczystościom z tej okazji przewodniczył bp Jan Szkodoń. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz Krakowa, Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz firm biorących udział w rozbudowie.

U podstawy krzyża znajduje się kula o średnicy 0,7 m, w której umieszczono hermetyczną puszkę z dokumentami i „Dzienniczkiem” św. Faustyny Kowalskiej.

• Warszawski kontemplacyjny klasztor benedyktynek sakramentek jako pierwszy w Polsce wprowadził możliwość prośby o modlitwę za pośrednictwem internetu. Na stronie www.sakramentki.opoka.org.pl wystarczy kliknąć w odpowiednim miejscu i wysłać intencję do komputera przeoryszy, która poda ją siostrom. Gdy rok temu zakładano stronę sakramentek, przeorysza matka Joanna tłumaczyła KAI, że będzie ona pełnić przede wszystkim funkcję informacyjną, gdyż znajomość życia zakonnego w polskim społeczeństwie jest raczej słaba. „Jako klasztor z klauzurą papieską nie chcemy wpuszczać telewizji i innych mediów w nasze progi, ale odczytując znaki czasu, pragniemy dzięki internetowi poinformować o życiu kontemplacyjnym” – wyjaśniała przeorysza.

 

 

 

 

 

  

Nr 29, 22 lipca 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl