Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (22 VII – 29 VII)


16. NIEDZIELA ZWYKŁA: Rdz 18,1-10a; Ps 15; Kol 1,24-28; Łk 10,38-42;

PONIEDZIAŁEK: Wj 14,5-9a i 10-18; Ps Wj 15; Mt 12,38-42;

WTOREK: Wj 14,21 i 15,1; 15 Wj; Mt 12,46-50;

ŚRODA: 2Kor 4,7-15; Ps 116b; Mt 20,20-28;

CZWARTEK: Syr 44,1 i 10-15; Ps 132; Mt 13,16-17;

PIĄTEK: Wj 19,17 i 20,1-17; Ps 19; Mt 13,18-23;

SOBOTA: Wj 24,3-8; Ps 50; Mt 13,24-30;

17. NIEDZIELA ZWYKŁA: Rdz 18,20-32; Ps 138; Kol 2,12-14; Łk 11,1-13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl