Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (8 VII – 15 VII)


14. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 66,10-14c; Ps 66; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12 i 17-20;

PONIEDZIAŁEK: Rdz 28,10-22a; Ps 91; Mt 9,18-26;

WTOREK: Rdz 32,23-33; Ps 17; Mt 9,32-37;

ŚRODA: Prz 2,1-9; Ps 34; Mt 19,27-29;

CZWARTEK: Rdz 44,18-21 i 23b-29 i 45,1-5; Ps 105;

Mt 10,7-15;

PIĄTEK: Rdz 46,1-7 i 28-30; Ps 37; Mt 10,16-23;

SOBOTA: Rdz 49,29-33 i 50,15-26; Ps: 105; Mt 10,24-33;

15. NIEDZIELA ZWYKŁA: Pwt 30,10-14; Ps 69;

Kol 1,15-20; Łk 10,25-37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl