Komentarz do listu papieskiego

W pierwszą rocznicę śmierci ks. Tischnera, za łaskawą zgodą Jego rodziny i Autora listu, drukujemy list Ojca Świętego do autora „Etyki solidarności”, wysłany po ostatniej pielgrzymce Papieża do Polski. Do spotkania na Wawelu, o którym mowa w liście, doszło 17 czerwca 1999. Koordynator papieskiej pielgrzymki, bp Jan Chrapek, mówił wówczas „Tygodnikowi”: „Jednym z najbardziej wstrząsających momentów pielgrzymki było dla mnie spotkanie Jana Pawła II z księdzem profesorem Tischnerem. Spotkanie dwóch przyjaciół, a zarazem dwóch ludzi dotkniętych cierpieniem; (...) spotkanie ludzi, którzy na różny sposób, kochając Kościół, przyjęli krzyż. Patrzyłem z podziwem, jak dźwiga go Ksiądz Profesor: odważnie, z godnością. Ten uścisk, ucałowanie, przytulenie (bo Papież przytulił swojego przyjaciela), było jak uścisk dwóch olbrzymów, którzy szukają niełatwych odpowiedzi na trudne pytania, ale którzy również podpierają Kościół swoją niemocą”.
Sesja, o której pisze Jan Paweł II, to organizowane co dwa lata w letniej rezydencji Papieża w Castel Gandolfo spotkania intelektualistów z kręgu Instytutu Nauk o Człowieku, którego ks. Tischner był współzałożycielem.
Ks. Józef Tischner zmarł 28 czerwca 2000. Jego osobie, i zorganizowanym na przełomie maja i czerwca „Dniom Tischnerowskim”, poświęcimy „Kontrapunkt” dołączony do najbliższego numeru „TP”.


 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl