Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (1 VII – 9 VII)


13. NIEDZIELA ZWYKŁA: 1Krl 19,16b i 19-21; Ps 16; Ga 5,1 i 13-18; Łk 9,51-62;

PONIEDZIAŁEK: Rdz 18m16-33; Ps 103; Mt 8,18-22;

WTOREK: Ef 2,19-22; Ps 117; J20,24-29;

ŚRODA: Rdz 21,5 i 8-20; Ps 34; Mt 8,28-34;

CZWARTEK: Rdz 22,1-19; Ps 116a; Mt 9,1-8;

PIĄTEK: Rdz 23,1-4 i 19 i 42,1-8 i 10 i 48 i 6-67; Ps 106; Mt 9,9-13;

SOBOTA: Rdz 27,1-5 i 15-29; Ps 135; Mt 9,14-17;

14. NIEDZIELA ZWYKŁA: Iz 66,10-14c; Ps 66; Ga 6,14-18; Łk 10,1-12 i 17-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl