Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Papież odprawił uroczystą Mszę św. i poprowadził procesję z okazji Bożego Ciała. Podczas Mszy św., z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie 14 czerwca, Jan Paweł II mówił o sensie święta Bożego Ciała; określił je mianem „powrót do owego »Czwartku«, w który Odkupiciel sprawował swoją ostatnią Paschę wraz z uczniami jako paschalną wieczerzę hebrajską i zapoczątkowanie obrzędu eucharystycznego”. Przypomniał, że „Kościół od wieków wybrał czwartek na uroczystość Bożego Ciała, święto uwielbienia, kontemplacji i wysławiania. Święto, w które Lud Boży skupia się wokół najcenniejszego skarbu pozostawionego przez Chrystusa, Sakramentu Jego Obecności, i sławi go, opiewa i niesie ulicami miast”. Boże Ciało jest „echem święta, które od 2000 lat nie ma końca”, „świętem ludu wędrującego po pustyni świata, który karmi się Chrystusem, prawdziwym Chlebem zbawienia” – powiedział Papież.

• „Ważnym etapem na drodze ku upragnionej jedności wszystkich chrześcijan” nazwał Jan Paweł II swoją wizytę na Ukrainę, przemawiając przed modlitwą Anioł Pański. (Zob. tekst Włodzimierza Mokrego o historii Cerkwi na Ukrainie na str. 11.)

• Papież zachęca do dialogu międzyreligijnego. „W warunkach daleko posuniętego pluralizmu kulturowego i religijnego – mówił Jan Paweł II do uczestników sympozjum poświęconemu bp. Piero Rossano, znanemu z ekumenicznego zaangażowania – dialog międzyreligijny jest potrzebny także po to, aby można było położyć trwałe fundamenty pokoju i oddalić złowieszcze widmo wojen religijnych”. Dodał, że „otwartość na dialog oznacza dogłębną zgodność z własną tradycją religijną”.

• „Globalna koalicja” na rzecz „godnej pracy”. Inicjatywa ta, przedstawiona przez Jana Pawła II podczas obchodów jubileuszu świata pracy w maju 2000 r., została oficjalnie zaprezentowana przez stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abp Diarmuida Martina. Arcybiskup wygłosił na ten temat referat na 89. sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), która odbyła się w dniach 5-12 czerwca w Genewie.

Powiedział, że koncepcja „godnej pracy” podkreśla „jakościowe aspekty pracy i ich najgłębsze związki z godnością człowieka”. Jego zdaniem, „jak nigdy dotąd zdajemy sobie obecnie sprawę, że decydującym czynnikiem w produkcji jest nie kapitał, a człowiek z jego wiedzą, kreatywnością i zdolnością do organizowania i wprowadzania innowacji”. Zdaniem arcybiskupa „społeczeństwo, w którym prawo do pracy jest systematycznie naruszane, w którym polityka gospodarcza nie pozwala osiągnąć odpowiedniego poziomu zatrudnienia nie może być usprawiedliwione z etycznego punktu widzenia, ani zapewnić pokoju społecznego”.

Zaproponowana koalicja na rzecz „godnej pracy” miałaby przede wszystkim dążyć do wyeliminowania pracy przymusowej i najgorszych form pracy dzieci. Za główny element sprzyjający koncepcji „godnej pracy” arcybiskup uznał edukację, od której w wielkim stopniu zależy wynik walki z biedą. Dodał, że koncepcja „godnej pracy” powinna być „bardziej efektywnie zintegrowana z programami rozwoju i redukcji biedy.”

• „Pan głosi uroczyście swoje Słowo” – wokół tych słów z Psalmu 28 Jan Paweł II rozwinął swoją katechezę podczas środowej audiencji. „Psalm ten przedstawia nam oblicza Boga, ukryte w głębi modlitwy i w sprawowaniu liturgii – mówił Papież. – Jest to »fascinosum« Boga, czyli zauroczenie, które wypływa z Jego łaski, tajemnica miłości, która rozlewa się na wiernego, pogodna pewność błogosławieństwa przeznaczonego dla człowieka sprawiedliwego. Nawet w obliczu chaosu zła, w obliczu burz historii i niszczycielskiej powodzi, a nawet samego gniewu sprawiedliwości Bożej, modlący odczuwa pokój, otula go bowiem płaszcz opieki, który Opatrzność daje temu, kto wielbi Boga i idzie Jego drogami. Dzięki modlitwie poznajemy, że prawdziwym pragnieniem Pana jest darowanie nam pokoju”.

• Księża z obszarów misyjnych powinni po studiach wracać do swoich krajów – to główny temat opublikowanej w Watykanie instrukcji Kongregacji Ewangelizacji Narodów o pobycie za granicą księży diecezjalnych z terenów misyjnych. W instrukcji czytamy, że wyjazdy księży muszą służyć pracy misyjnej Kościoła. I tak biskup diecezji na terenach misyjnych ma ustalić, co, gdzie i w jakim czasie ma studiować wysyłany przez niego ksiądz. Musi też porozumieć się z biskupem diecezji, w której ma studiować jego kapłan, określając, jakie zadania duszpasterskie może podejmować student w sutannie. Nie powinny one jednak przeszkadzać w terminowym ukończeniu studiów. Gdyby taki ksiądz odmawiał powrotu po określonym czasie, podlega karom wyznaczonym w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Instrukcja porusza też sprawę opieki nad emigrantami pochodzącymi z krajów misyjnych. W tej sprawie Instrukcja zaleca biskupom danych krajów porozumiewanie się między sobą.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Islamskie bojówki zaatakowały ośrodek misyjny w Ambonie, stolicy indonezyjskiego archipelagu Moluki (12 czerwca). Prowadzoną przez misjonarzy Najświętszego Serca Jezusowego placówkę napastnicy obrzucili bombami zapalającymi. Indonezyjscy żołnierze, oddelegowani przez władze do ochrony misji, odpowiedzieli ogniem. Śmierć poniosło co najmniej trzech chrześcijan i pięciu muzułmanów.

• Prawosławny zakonnik, Gereminius Katapastis został zabity przez palestyńskich terrorystów. Grecki duchowny wracał do położonego na Pustyni Judzkiej pustelniczego klasztoru; jego samochód został ostrzelany serią z karabinu maszynowego. Terroryści sądzili, że zaatakowali żydowskiego osadnika.

• Muzułmańscy rebelianci zaatakowali filipińską wioskę Tairan na wyspie Basilan. Napastnicy podpalili katolicką kaplicę i należące do chrześcijan domy. Uprowadzili też 15 osób. Już od dłuższego czasu porwania stanowią główne źródło utrzymania dowodzonych przez Abu Sayyafa partyzantów, którzy walczą o utworzenie na Filipinach teokratycznego państwa islamskiego. Kiedy nie otrzymują żądanego okupu, zabijają zakładników.

• Państwo nie będzie ustalać granic diecezji Kościoła katolickiego – tak zdecydowali Szwajcarzy w przeprowadzonym 10 czerwca referendum. Za skreśleniem tzw. diecezjalnego artykułu konstytucji głosowało ok. 72 proc. obywateli. Zapis ten, wprowadzony do konstytucji w 1874 r., był jednym z elementów prowadzonej wówczas polityki Kulturkampfu. Marc Aellen, rzecznik szwajcarskiego Episkopatu podziękował Szwajcarom za głosowanie przeciw temu dyskryminującemu katolików artykułowi. Jednocześnie zapewnił protestantów z okolic Zurychu i Genewy, że jeśli na tych terenach powstaną nowe diecezje katolickie, to „decyzja ta będzie na pewno wcześniej konsultowana z innymi Kościołami”.

• W wieku 67 lat zmarł kardynał Pierre Eyt, arcybiskup Bordeaux (11 czerwca). Od 1994 r. był on członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary oraz przewodniczącym Komisji Doktrynalnej francuskiego Episkopatu. Choć od dwóch lat hierarcha cierpiał na nieuleczalną chorobę, to jednak „do końca kierował diecezją, wyróżniając się wielką odwagą i duszpasterską troską” – podkreślili francuscy biskupi w opublikowanym po śmieci kardynała oświadczeniu.

• Zmarł kard. Thomas Winning, arcybiskup Glasgow i zwierzchnik szkockiego Kościoła katolickiego (17 czerwca). Kard. Winning urodził się w 1925 r. W 1971 r. został biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym archidiecezji Glasgow, a trzy lata później jej arcybiskupem. W 1994 r. otrzymał z rąk Jana Pawła II kardynalski kapelusz. „Jego humor, obowiązkowość, lojalność i nieustanna obrona Kościoła katolickiego na długi czas pozostaną w naszej pamięci” – powiedział o kard. Winningu zwierzchnik Kościoła katolickiego Anglii i Walii, kard. Cormac Murphy O’Connor.

• Jan Paweł II podarował Miejskiemu Szpitalowi Pediatrycznemu w Kijowie wyposażenie sali operacyjnej i urządzenia do reanimacji noworodków. Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Joaquín Navarro-Valls oświadczył, że „gestem tym Ojciec Święty pragnie okazać swą więź z chorymi dziećmi ukraińskimi, a zwłaszcza z tymi, które cierpią w następstwie katastrofy w Czarnobylu”.

• Coraz więcej Ukraińców popiera czerwcową pielgrzymkę Jana Pawła II. W lutym bieżącego roku 44 proc. naszych wschodnich sąsiadów pozytywnie odnosiło się do papieskiej podróży do ich ojczyzny. Według sondażu, przeprowadzonego pod koniec kwietnia, liczba zwolenników pielgrzymki Jana Pawła II wzrosła do 60 proc. Jej przeciwnicy stanowią ok. 4 proc. ukraińskiego społeczeństwa. 23 proc. ma do niej stosunek obojętny, a 13 proc. nie ma ten temat zdania. Ok. 20 proc. badanych uważa, że papieska wizyta wzmocni pozycję Ukrainy na arenie międzynarodowej, a 17 proc., że spowoduje ona odrodzenie chrześcijaństwa w tym kraju. 6 proc. twierdzi, że pielgrzymka pogorszy relacje między katolikami i prawosławnymi, a 2 proc. obawia się, że negatywnie wpłynie na stosunki ukraińsko-rosyjskie.

• Żydzi i Tatarzy z Ukrainy pozytywnie oceniają projekt wizyty Papieża w tym kraju. Włodzimierz Matfiejew, przedstawiciel Religijnego Związku Postępowych Gmin Żydowskich Ukrainy, stwierdził, że podróż otwartego na społeczny i międzyreligijny dialog Jana Pawła II to „krok ku odbudowie wolnej Ukrainy”. Matfiejew przypomniał też, że naczelny rabin Kijowa i Ukrainy jest członkiem obywatelskiego i religijnego komitetu organizującego papieską pielgrzymkę.

Ibrahim Abdułow, redaktor gazety Tatarów Krymskich „Gołos Krima” skrytykował negatywne reakcje części Ukraińców i duchownych prawosławnych na czerwcową wizytę Jana Pawła II. „Jako muzułmanin, Tatar, dziennikarz i historyk podziwiam działania tego człowieka, który wzniósł się ponad pospolite ludzkie uprzedzenia i jako Papież wykazał siłę woli i charakter, aby podjąć się tego niezwykłego kroku” – podkreślił Abdułow. „Byłoby dobrze, gdyby Papież przybył na Krym. Przecież spoczywają tu relikwie świętych papieży, Klemensa i Marcina” – dodał tatarski dziennikarz.

• Organizacje chrześcijańskie i działacze praw człowieka skrytykowali egzekucję Timothy’ego McVeigha. Został on skazany na karę śmierci za wysadzenie w powietrze w kwietniu 1995 r. budynku federalnego w Oklahoma City – zginęło wtedy 168 osób. Śmierć McVeigha oglądali w wewnętrznej telewizji więziennej członkowie rodzin ofiar.

„Niepotrzebnym barbarzyństwem” nazwali egzekucję zamachowca członkowie Wspólnoty św. Idziego z Włoch. Ta nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla organizacja stwierdziła w oficjalnym oświadczeniu, że „zabicie człowieka, niezależnie od tego, kim jest i co uczynił, pozostanie zawsze barbarzyństwem”. Przewodniczący Rady Europy Lord Russel-Johnston powiedział, że to „wydarzenie smutne, patetyczne i złe”, a McVeigh zyskał w ten sposób „rozgłos, którego szukał”. Angielska i francuska Amnesty International podkreśliły, że egzekucja była „triumfem zemsty nad sprawiedliwością”.

• Nie wolno spowiadać się przez Internet – oświadczył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Mediów, abp John Patrick Foley. Choć światowa sieć komputerowa oferuje wiele nowych i pożytecznych form pracy duszpasterskiej, to jednak spowiedź musi pozostać „w sakramentalnych ramach osobistego spotkania”, podkreślił abp Foley.


 

 

 

... I W POLSCE

• W całej Polsce z okazji Bożego Ciała ulicami miast przeszły procesje eucharystyczne (14 czerwca). W procesji biskupi nieśli monstrancje z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy zbudowanych specjalnie na tę uroczystość. W Warszawie zorganizowano dwie procesje: Prymas Polski poprowadził 30 tys. wiernych Traktem Królewskim do katedry św. Jana Chrzciciela, a bp Kazimierz Romaniuk przewodniczył procesji na warszawskiej Pradze. W wielu miastach m.in. Katowicach, Poznaniu i Radomiu biskupi modlili się w intencji bezrobotnych. W Rzeszowie i Szczecinie z inicjatywy Caritas rozdawano podczas procesji bochenki „chleba solidarności z biednymi” z napisami „Żal mi tego ludu... Wy dajcie im jeść...”.

Kard. Józef Glemp przestrzegał przed zagrożeniami, wobec jakich staje ludzkość, gdy przestaje zauważać Boga obecnego w świecie. Prymas przestrzegał przed aborcją i eutanazją, które są skutkiem tego, że człowieka dopomina się „prawa do zabijania w imię własnej wygody”. Są to „pomysły niegodne człowieka”, przeznaczone dla ludzi, którzy tylko pozornie są silni, w rzeczywistości zaś bardzo słabi, bo sami pozbawiają się miłości.

W Krakowie podczas śpiewu Ewangelii, przy czwartym ołtarzu pod Bazyliką Mariacką, odezwało się bicie zegara zwiastującego południe. Kard. Franciszek Macharski poczekał z wygłoszeniem homilii do momentu, gdy przebrzmiał hejnał z wieży mariackiej. Kilkanaście tysięcy osób zgromadzonych na Rynku w ciszy wysłuchało hejnału. „Ta trąbka wzywa nas do wiary i miłości. Tyle jest do zrobienia na tym świecie, tyle do pokochania, byle się tylko człowiek dał przytulić i podnieść!” – powiedział kard. Macharski.

Uroczystość Bożego Ciała została ustanowiona w 1264 r. przez papieża Urbana IV.

• „Nie wolno oskarżać człowieka, zanim się sprawy sądownie nie sprawdzi” – napisał metropolita przemyski abp Józef Michalik w liście do księży archidiecezji przemyskiej. List jest reakcją na artykuły „Gazety Wyborczej” (z 4 czerwca), oskarżające ks. Michała M., proboszcza parafii w Tylawie koło Dukli na Podkarpaciu, o molestowanie seksualne dzieci. Prokuratura Rejonowa w Krośnie wszczęła w związku z tym śledztwo. Ks. Witold Ostafiński, sekretarz abp. Michalika poinformował KAI, że „Ksiądz arcybiskup o całej sprawie dowiedział się z Gazety Wyborczej”. Dodał, że żadna z rzekomo pokrzywdzonych osób nie zgłosiła się do Kurii na rozmowę lub z prośbą o interwencję w tej sprawie. Abp Michalik wezwał na rozmowę ks. Michała M. Pozytywną opinię o kapłanie wydał dziekan dekanatu dukielskiego oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Tylawie, zaś 284 parafian wystosowało list protestacyjny wobec „Gazety Wyborczej”. Sekretarz metropolity przemyskiego stwierdził, że obecnie Kuria Archidiecezjalna w Przemyślu nie może wydać żadnej decyzji w sprawie ks. Michała M. Nie ma bowiem dowodów na to, że kapłan ten dopuścił się czynów, o które jest posądzany.

„Niewątpliwie wszyscy powinniśmy być doskonalsi i starajmy się o to – napisał abp Michalik. – Rewidujmy przeto nasze słowa i czyny, aby nikogo nie odstraszać od Kościoła, aby nikogo duchowo nie skrzywdzić”. (Zob. rozmowa z bp. Tadeuszem Pieronkiem o problemie molestowania dzieci przez duchownych na str. 10).

• Delegacja samorządowców z Wadowic przekazała Papieżowi zaproszenie do odwiedzenia rodzinnego miasta. Wadowiccy samorządowcy wraz z duchowieństwem dekanatu pielgrzymują do Watykanu raz w roku. Jan Paweł II powiedział, iż prosi Boga, aby przynajmniej jeszcze raz mógł pochodzić po wadowickich ulicach i spojrzeć na Leskowiec. Kuria Metropolitalna w Krakowie nie potwierdziła, że Jan Paweł II faktycznie odwiedzi Wadowice.

• Biblioteki kościelne zawarły porozumienie z Biblioteką Narodową. Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES będzie prowadziła oficjalny „serwis” bibliotecznego oprogramowania MAK, którego twórcą jest Biblioteka Narodowa. Pracownicy Federacji będą nie tylko komputeryzować zbiory kościelnych bibliotek, ale także przeszkolą pracowników bibliotek publicznych i szkolnych. Porozumienie w tej sprawie FIDES podpisała z Biblioteką Narodową 12 czerwca w Olsztynie k. Częstochowy, podczas swego VII walnego zgromadzenia. Federacja zrzesza 92 biblioteki kościelne z całej Polski. Ostatnio wydała CD-ROM zawierający bazy zrzeszonych bibliotek.

• Towarzystwa emerytalne Pocztylion i Arka-Invesco, w której udziały ma Konferencja Episkopatu, utworzyły fuzję. Poczta Polska-Cardif (BNP Paribas)-Arka-Invesco PTE – to nazwa nowego towarzystwa funduszów emerytalnych. Powstało ono z połączenia aktywów towarzystwa Arka-Invesco PTE i Pocztowo-Bankowego PTE – poinformowali o tym 13 czerwca przedstawiciele tych towarzystw. Celem fuzji jest wzmocnienie kapitałowe, zwiększenie liczby klientów i poprawa dostępności do oferty funduszu. Jedną z pierwszych korzyści dla klientów ma być obniżenie prowizji od składek z 7,9 proc. do 7,5 proc.

• Najczęściej cytowany za granicą polski kanonista, ks. prof. Remigiusz Sobański, otrzymał księgę jubileuszową, wydaną z okazji 70. rocznicy jego urodzin (13 czerwca). W uroczystości uczestniczyli m.in. metropolita górnośląski abp. Damian Zimoń oraz rektor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie bp Tadeusz Pieronek. W przemówieniu ks. Sobański przyznał, że w dziedzinie, którą się zajmuje, nie tyle fascynujące są same teksty prawne, ile odzwierciedlająca się w nich wizja człowieka: czasem piękna, a czasem wprost przerażająca. Dedykowana jubliatowi księga jest specjalnym numerem „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”. Autorami zamieszczonych tam artykułów są wybitni prawnicy, m.in. prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski.

 

 

 

 

 

 

  

Nr 25, 24 czerwca 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl