Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (17 VI – 24 VI)


11. NIEDZIELA ZWYKŁA: 2 Sm 12,1 i 7-10 i 13; Ps 32;

Ga 2,16 i 19-21; Łk 7,36-8,3;

PONIEDZIAŁEK: 2 Kor 6,1-10; Ps 98; Mt 5,38-42;

WTOREK: 2 Kor 8,1-9; Ps 146; Mt 5,43-48;

ŚRODA: 2 Kor 9,6-11; Ps 112; Mt 6,1-6 i 16-18;

CZWARTEK: 2 Kor 11,1-11; Ps 111; Mt 6,7-15;

PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA: 
Ez 34,11-16; Ps 23; Rz 5,5-11; Łk 15,3-7;

SOBOTA: Iz 61,9-11; Ps: 1 Sm 2; Łk 2,41-51;

12. NIEDZIELA – NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA: Iz 49,1-6; Ps 139; Dz 13,22-26; Łk 1,57-66 i 80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl