Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (3 VI – 10 VI)


NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO: Dz 2,1-11; Ps 104; 1Kor 12,3b-7 
i 12-13; J20,19-23;

PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY: Rdz 3,9-15 i 20; 
Ps 87; Dz 1,12-14; J 2,1-11;

WTOREK: Tb 2,10-23; Ps 112; Mk 12,13-17;

ŚRODA: Tb 3,1-11 i 24-25; Ps 25; Mk 12,18-27;

CZWARTEK: Tb 6,10-11a i 7,9-17 i 8,4-10; Ps 128; Mk 12,28b-34;

PIĄTEK: Tb 11,5-17; Ps 146; Mk 12,35-37;

SOBOTA: Tb 12,1 i 5-15 i 20; Ps Tb 13; Mk 12,38-44;

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ: Prz 8,22-31; Ps 8; Rz 5,1-5; J16,12-15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl