Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Orędzie Wielkanocne i błogosławieństwo „Urbi et Orbi”. W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Jan Paweł II koncelebrował Mszę św. na Placu św. Piotra. W wygłoszonym na zakończenie Eucharystii Orędziu Wielkanocnym Papież przekonywał mieszkańców Ziemi Świętej, Bałkanów, Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej: „Z radością i zachwytem odkryjcie dziś na nowo, że świat nie jest już w niewoli nieuchronnych wydarzeń. Nasz świat może się zmienić: pokój jest możliwy nawet tam, gdzie od bardzo dawna ludzie walczą i giną”. Jan Paweł II zaapelował: „Wy, mieszkańcy wszystkich kontynentów, z Jego grobu, już na zawsze pustego, zaczerpnijcie siły, aby pokonać moce zła i śmierci, a wszelkie poszukiwania i postęp techniczny i społeczny oddać w służbę lepszej przyszłości dla wszystkich”.

Po odczytaniu Orędzia, Papież udzielił apostolskiego Błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu i Światu) oraz złożył życzenia Wielkanocne w 61 językach. Polakom Jan Paweł II życzył: „Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! W tym radosnym dniu życzę wszystkim moim Rodakom, aby ta zbawcza prawda umacniała ich wiarę, budziła nadzieję i ożywiała braterską miłość. Niech stale towarzyszy wszystkim światło wielkanocnego poranka”.

• Triduum paschalne w Watykanie. W Wielki Czwartek w Bazylice św. Piotra Papież wraz z kilkoma tysiącami kapłanów sprawował Mszę Krzyżma Świętego. Po odnowieniu przyrzeczenia kapłańskiego poświęcono oleje używane do sakramentów – Chrztu, Bierzmowania i Namaszczenia Chorych. W godzinach popołudniowych Papież przewodniczył Mszy Wieczerzy Pańskiej „In Cena Domini”, którą – jak co roku – odprawił w bazylice św. Jana na Lateranie. Na początku liturgii obmył nogi 12 kapłanom. „W tym przejawie pokornej służby wiara Kościoła widzi naturalną konsekwencję sprawowania Eucharystii” – wyjaśnił Papież.

W Wielki Piątek Jan Paweł II wyspowiadał – po włosku, angielsku, hiszpańsku, portugalsku i polsku – w Bazylice św. Piotra 12 osób, a po południu odprawił liturgię Męki Pańskiej. Wieczorem w Koloseum odbyła się Droga Krzyżowa. Papież modlił się na widocznym dla wszystkich pielgrzymów klęczniku. Przy XIII stacji przejął krzyż i niósł go do końca nabożeństwa. Tegoroczne medytacje stanowiły fragmenty „Krótkich rozmyślań o Drodze Krzyżowej” sługi Bożego kard. Johna Henry’ego Newmana (1801–1890). Na zakończenie Jan Paweł II wygłosił krótkie przemówienie, odbiegając od wcześniej przygotowanego tekstu: „W trzecim tysiącleciu pragniemy wyznać wiarę w Krzyż Syna Bożego, przyjmując i akceptując owo uniżenie, ową karę, która była przeznaczona dla niewolników, a która zaprowadziła Jezusa do chwały”.

W Wielką Sobotę wieczorem Jan Paweł II przewodniczył w Bazylice św. Piotra liturgii Wigilii Paschalnej. Podczas Mszy św. udzielił chrztu sześciu katechumenom – pięciu kobietom i mężczyźnie – z Japonii, Włoch, Chin, Albanii, USA i Peru. „Perspektywa historii zmienia się całkowicie: śmierć ustępuje przed życiem. Życiem, które już nie zazna śmierci” – powiedział w homilii Jan Paweł II.

• Papież zaprosił metropolitę Włodzimierza z Kijowa na obchody Wielkanocy w Watykanie. Zaproszenie przekazał metropolicie kard. Roberto Tucci. Zdaniem obserwatorów papieski list jest próbą rozwiania obaw związanych z planowaną na 23-27 czerwca pielgrzymką na Ukrainę. Podlegający Patriarchatowi Moskiewskiemu Ukraiński Kościół Prawosławny od lat zarzuca katolikom „agresywny prozelityzm”.

Tymczasem w wywiadzie dla katolickiego tygodnika „Familia Christiana” zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarcha Moskwy Aleksy II raz jeszcze zaproponował Papieżowi przesunięcie terminu podróży na Ukrainę. Przyznał też, że wywierano na niego polityczną presję, by zgodził się na papieską wizytę w Rosji. Zdaniem Aleksego II po każdej podróży Papieża do kraju o tradycji prawosławnej politycy wykorzystywali tę pielgrzymkę dla swoich celów. „Liczymy, iż rządzący Rosją zdają sobie sprawę z tego, że nasze stosunki z Watykanem nie pozwalają na taką wizytę” – powiedział patriarcha.

• Konflikt wokół Radia Watykańskiego: odwołane ultimatum. Minister ochrony środowiska Willera Bordon oświadczył na konferencji prasowej, że jeżeli do 16 kwietnia Radio Watykańskie nie dostosuje nadajników do włoskich norm emisji promieniowania elektromagnetycznego, wstrzymane zostaną dostawy energii dla ośrodka nadawczego. Premier Amato uchylił decyzję ministra, podkreślając też, że problem watykańskiej rozgłośni leży w kompetencjach rządu. Tymczasem Radio Watykańskie ogłosiło, że od drugiego dnia Świąt Wielkanocnych redukuje nadawany program o połowę, czyli o siedem godzin. „Nie jest to kapitulacja ani ostateczne rozwiązanie problemu, lecz dowód dobrej woli z naszej strony” – oświadczył dyrektor programowy ks. Federico Lombardi.

W położonej 25 km na północ od Rzymu miejscowości Santa Maria di Galeria znajduje się 29 anten nadawczych Radia Watykańskiego. Od kilku lat mieszkańcy okolicznych miejscowości skarżą się na wzrost liczby zachorowań na choroby nowotworowe. “L’Osservatore Romano” zwraca uwagę, że w tej samej okolicy znajduje się także składowisko odpadów radioaktywnych. Gdy budowano nadajniki, pobliskie tereny nie były przewidziane pod zabudowę mieszkalną. Rozgłośnia stosuje się do norm stosowanych w państwach UE. Włoska norma jest dziesięciokrotnie niższa.

• W 1999 r. było na świecie miliard trzydzieści osiem milionów katolików, informuje najnowszy Rocznik Papieski – “Annuario Pontificio”. Rocznik zawiera podstawowe informacje o Stolicy Apostolskiej i Kościele powszechnym. Watykan utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze 174 państwami; w 2000 r. nawiązano je z Bahrainem i Republiką Dżibuti. Jan Paweł II mianował 44 kardynałów i 222 biskupów. Katolicy stanowią 17,4 proc. ludzkości, niemal połowa z nich mieszka w Ameryce, 27,3 proc. w Europie, 12 proc. w Afryce, 10,4 proc. w Azji i 0,8 proc. w Oceanii. W pracę apostolską zaangażowanych jest 3.862.269 osób, w tym 4.482 biskupów, 405.009 kapłanów i 2.449.659 katechetów.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• W Holandii Senat zalegalizował eutanazję. Za ustawą głosowało 46 senatorów, 28 było przeciw. W czasie obrad przed budynkiem senatu demonstrowało 10 tys. przeciwników eutanazji. Protestujący zebrali ok. 60 tys. podpisów przeciwko ustawie. Za legalizacją eutanazji, tolerowanej w Holandii już od ponad 20 lat, opowiada się 85 proc. mieszkańców tego kraju.

Zgodnie z przyjętymi przepisami eutanazja nie jest karalna, jeśli pacjent jest nieuleczalnie chory, jego cierpienia wykraczają poza granice wytrzymałości oraz wielokrotnie, świadomie i dobrowolnie prosił o ich skrócenie. Potrzebna jest również opinia i zgoda drugiego lekarza. Po zabiegu trzyosobowa komisja (prawnik, lekarz i etyk) bada jego zgodność z ustawą. Jeśli stwierdzi uchybienia, może oddać sprawę do prokuratora. Lekarzowi – nie ma on prawnego obowiązku przeprowadzania eutanazji – grozi wtedy kara do 12 lat więzienia.

„To czarny dzień nie tylko dla Holandii, ale również dla Europy i świata” – skomentował decyzję holenderskiego parlamentu arcybiskup Utrechtu kard. Simonis. Jego zdaniem Holendrzy akceptują eutanazję, ponieważ „są połączeniem kalwinistów i kupców; zawsze szukają rozwiązania pragmatycznego”. Ustawę skrytykował też wiceprzewodniczący Papieskiej Akademii Życia bp Elio Sgreccia: „Ta decyzja jest owocem dwu negatywnych tendencji. Pierwsza to niezdolność społeczeństwa nastawionego na dobrobyt i hedonizm do podjęcia cierpienia i śmierci. Druga to niezdolność do towarzyszenia cierpiącym, nieuleczalnie czy przewlekle chorym. Dlatego zamiast solidarności i opieki nad umierającymi wybrano pomoc w samobójstwie”.

• Prawosławni mnisi z Góry Atos protestują przeciw papieskiej podróży do Grecji. Mieszkańcy tego największego w świecie chrześcijańskim zespołu klasztornego uważają, że wizyta Papieża „nie przyniesie nic ani naszemu Kościołowi, ani krajowi”. Mnisi zaapelowali do władz Greckiego Kościoła Prawosławnego o wycofanie zgody na pielgrzymkę Jana Pawła II oraz do wyznawców prawosławia na całym świecie, by w Wielkim Tygodniu „modlitwą i skruchą walczyć o odwołanie wizyty Papieża”.

Jednak ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, duchowy przywódca światowego prawosławia i zwierzchnik wspólnoty monastycznej na Atos, wezwał wiernych w Grecji, by nie protestowali przeciw pielgrzymce Jana Pawła II. W wystąpieniu w greckiej telewizji hierarcha podkreślił, że „Papież nie powinien napotkać trudności podczas wizyty w kraju, w którym katolicy stanowią mniejszość”, ponieważ „samoświadomość i poczucie pewności wiernych prawosławnych są dostatecznie rozwinięte, by papieska podróż nie stanowiła dla nich zagrożenia”.

• „Katolicy w Grecji są wciąż dyskryminowani” – powiedział katolicki abp Aten Nicolaos Foscolos w wywiadzie dla dziennika „Ethnos”. Szczególne zaniepokojenie hierarchy budzi sytuacja katolików w służbie publicznej. „Gdy katolik zostaje powołany do wojska, odpowiednie biuro informacyjne jest zobowiązane – na podstawie okólnika wydanego przez służbę bezpieczeństwa – do poinformowania greckich służb wywiadowczych oraz ministerstwa o jego wyznaniu, by nie został on oficerem rezerwy. Nowym rekrutom wielokrotnie uniemożliwiano złożenie przysięgi wspólnie z prawosławnymi”. Katolikom utrudnia się również podjęcie pracy w policji i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. „Nie ma żadnego greckiego dyplomaty-katolika; jeśli ktoś stanowi wyjątek od tej reguły, to jedynie dlatego, że był ożeniony z prawosławną i miał dzieci prawosławne” – powiedział ateński hierarcha.

• Jan Paweł II odwiedzi Bułgarię i Macedonię w kwietniu przyszłego roku – poinformował nuncjusz apostolski w Bułgarii abp Antonio Mennini po spotkaniu z Komitetem Inicjatywnym ds. Zaproszenia Papieża. Organizacja powstała pod koniec ub.r., gdy Bułgarski Kościół Prawosławny kategorycznie oświadczył, iż nie zaprosi Jana Pawła II do tego kraju. Na czele Komitetu stanął Iwan Garełow, redaktor naczelny najpoczytniejszego dziennika Bułgarii „24 Czasa”. Gazeta drukowała kupony z napisem „Zapraszam Ojca Świętego do Bułgarii”, na których czytelnicy wpisywali swoje imiona i nazwiska. Członkowie komitetu wręczyli abp. Menniniemu 23 tys. takich zaproszeń.

Tymczasem Synod Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego odmówił mianowania biskupów do wspólnej grupy roboczej przygotowującej papieską pielgrzymkę wraz z przedstawicielami Kościoła katolickiego. Prawosławni hierarchowie zajmą się jedynie ustaleniem szczegółów i zorganizowaniem spotkania Jana Pawła II z patriarchą Maksymem. „Jeśli strona katolicka będzie miała pytania, w którym dniu i miejscu odbędzie się audiencja u patriarchy bułgarskiego, niech się zwróci do nas” – powiedział nuncjuszowi apostolskiemu główny sekretarz Synodu bp Gelazjusz.

• 12 osób pozwoliło się dobrowolnie ukrzyżować w Wielki Piątek w San Fernando na Filipinach. 11 mężczyzn i jedna kobieta byli przybijani długimi gwoździami ze stali nierdzewnej. Następnie krzyże podnoszono do pionu. Po kilku minutach tak zwanych „Kristos” zdejmowano – przecierali swe rany spirytusem, a przy użyciu tych samych gwoździ krzyżowano kolejnych ochotników. Większość z nich chce w ten sposób podziękować Bogu za otrzymane łaski bądź je wyprosić. 34-letni sklepikarz opowiada, że już 11 od lat poddaje się ukrzyżowaniu, gdyż jego brat nie mógł chodzić. Po dwóch latach ofiary chłopiec odzyskał władzę w nogach.


 

 

 

... I W POLSCE

• Prymas Polski wezwał w Wielkanoc wiernych, by odrzucili swe słabości. Kard. Józef Glemp przewodniczył Mszy Św. Rezurekcyjnej w kościele bł. Władysława z Gielniowa na warszawskim Ursynowie. Poświęcił tam jeden z największych w Polsce dzwonów, 11-tonowego Władysława. W kazaniu prymas podkreślił, że zmartwychwstanie umożliwia „otrząśnięcie się ze starego człowieka, utopienie w wodach chrztu wszystkich słabości po to, by nabrać nowych sił, nowego ducha, by zwalczyć otaczające nas zło”. Zło otacza nas nie tylko przez doniesienia w mediach, ale pojawia się także w nas samych. Przykładem są: nieufność do ludzi, wykorzystywanie ich, alkoholizm, narkomania i agresja. „Sami się jednak z tego zła nie wydobędziemy; musimy wzbudzić w sobie akt żalu i prosić o pomoc Chrystusa Zmartwychwstałego”.

• Kard. Glemp o Jedwabnem. W programie „Kropka nad i” prymas powiedział, że Kościół katolicki w Polsce jest gotowy przeprosić Żydów za zbrodnie dokonane przez Polaków. Spodziewa się jednak, że „Żydzi przeanalizują swój stosunek do Polaków” i również ich przeproszą. Kard. Glemp nie pojawi się na lipcowych uroczystościach w Jedwabnem, by „nie robić widowiska”. Zaznaczył jednocześnie, że jest gotowy „do modlitwy przebłagalnej za winy Polaków”.

• „Dążcie do tego, co w górze” – zaapelował Prymas Polski, przywołując słowa św. Pawła w przesłaniu do wiernych na Wielkanoc. W liście tym kard. Glemp poruszył również kwestię wolności – podkreślił, że Polacy osiągnęli wolność od ciężaru ideologii, ale nadszedł okres, gdy trzeba myśleć samodzielnie i wykazać się inicjatywą. Czy umiemy tę wolność wykorzystać? – pyta Ksiądz Prymas. Zdaniem kard. Glempa wiernym potrzebne jest nowe spojrzenie na świat, a w konsekwencji na własne życie, by nie było ono „bezmyślnym używaniem świata”. Wierzący mają być „inni”, gdyż żyją w perspektywie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa – pisze Prymas Glemp. Jednocześnie zachęca chrześcijan, by tak przeżywali największą tajemnicę wiary – zmartwychwstanie Chrystusa, aby ich radość udzielała się tym wszystkim, w których wiara zanika. Kard. Glemp przypomina też, że Kościół, zabiegając o wolność, ciągle wzywa do odnowy życia moralnego. Prymas jest świadom, że „droga ze zmartwychwstałym Panem na początku stulecia wcale nie jest łatwa”. Do bólów społecznych obecnego pokolenia Prymas zalicza bezrobocie, napady, rabunki i zabójstwa. Kard. Glemp dodaje, że nie jest to pełna rzeczywistość, gdyż „wielu naszych rodaków odczuwa ulgę i dobro, jakie niosą nowe czasy”.

• Znaczenie sakramentu pokuty i pojednania dla odkrywania Boga oraz rola kapłana w tym procesie – to główny temat poruszany przez biskupów w czasie Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek. We wszystkich katedrach w całym kraju biskupi diecezjalni wraz z kapłanami i biskupami pomocniczymi odprawili Mszę Krzyżma, podczas której poświęcili oleje chorych, katechumenów i krzyżma, a księża odnowili przyrzeczenia kapłańskie.

• Abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański, wyraził oburzenie z powodu wystroju Grobu Pańskiego w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. W wystroju Grobu znalazła się m.in. miniatura zwęglonej stodoły z ludzkim szkieletem wewnątrz oraz napisy: “Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” i “Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali” (ten ostatni napis został ostatecznie usunięty). Abp Tadeusz Gocłowski, który przybył na liturgię Wielkoczwartkową do bazyliki był wyraźnie wzburzony. Przed wejściem do kościoła upomniał ks. Henryka Jankowskiego za jego wypowiedzi dla prasy.

Metropolita gdański w homilii nawiązał do zbrodni w Jedwabnem, nazywając ją “Kalwarią naszych czasów”. „Nawet gdyby w zbrodni uczestniczył tylko jeden Polak, jest to powodem dramatu dla nas wszystkich – mówił abp Gocłowski. – Nie wolno manipulować takim dramatem, bo śmierć każdego człowieka jest śmiercią Jezusa Chrystusa”.

• Klub Inteligencji Katolickiej zaprotestował przeciwko zamazywaniu różnic między PAX-em i środowiskiem ZNAK przez historyka Petera Rainę. Reakcję KIK-u wywołała relacja KAI z wykładu Petera Rainy wygłoszonego 27 marca w centrum kultury Civitas Christiana w Warszawie. Raina mówił m.in., że Prymas Wyszyński z dużym dystansem odnosił się do „koncesjonowanych ugrupowań”, takich jak PAX czy ZNAK. „Peter Raina próbuje – zamazując fundamentalne różnice – wybielić wstydliwą historię PAX” – napisało Prezydium Zarządu KIK. „Granica pomiędzy postawą i celami ZNAK-u a PAX-u przebiegała po linii prawdy, uczciwości społecznej i politycznej, postawy patriotycznej. Była granicą pomiędzy budowaniem środowiska niezależnej myśli chrześcijańskiej, społecznej, patriotycznej z jednej strony a wspieraniem PRL-owskiego reżimu pod przykrywką chrześcijańsko-społecznego organu z drugiej. Organu PAX – nie tyle tolerowanego, co wspieranego przez aparat władzy” – czytamy w proteście.

• Około 70 tys. wiernych uczestniczyło w misteriach Wielkiego Tygodnia w Kalwarii Zebrzydowskiej. „W ranach Pana Jezusa jest zapisane Twoje imię” – tymi słowami zwrócił się do wiernych kard. Franciszek Macharskiego z dziedzińca tzw. Ratuszu Piłata w wielkopiątkowy poranek. Przenikliwy chłód, padający śnieg i deszcz oraz błoto towarzyszyły pielgrzymom kalwaryjskim w procesji na wzgórze Ukrzyżowania.

• Apel rektora KUL. Ks. Andrzej Szostek, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zaapelował w liście na Wielkanoc 2001 roku, by życie każdego człowieka „zarówno pełniącego ważne funkcje w społeczeństwie, jak i odsuniętego na jego margines” traktować jako święte. Tradycyjnie już w Poniedziałek Wielkanocny w polskich kościołach zostanie przeprowadzona zbiórka pieniężna na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

• W rankingu 75 najlepszych polskich uczelni KUL zajął 27 miejsce, UKSW – 47, zaś PAT – 58. Ranking co roku przeprowadza miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”.

 

 

 

 

 

 

  

Nr 16, 22 kwietnia 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Rekolekcje Wielkopostne

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl