Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• XVI Światowy Dzień Młodzieży odbył się w Niedzielę Palmową. „Nie ma sprzeczności między dwoma cytowanymi dziś okrzykami: »Hosanna!« i »Ukrzyżuj Go!« – powiedział podczas uroczystości Jan Paweł II. – Jezus samodzielnie wybrał śmierć na krzyżu i zatriumfował w śmierci”. W czasie niedzielnych uroczystości na Placu św. Piotra Papież wspomniał częstochowskie Dni Młodzieży w 1991 r. i zapowiedział swój udział w przyszłorocznych, które odbędą się w Toronto. Rzymska młodzież przekazała rówieśnikom z Kanady krzyż, który towarzyszy Dniom od ich początku, czyli 1984 r.

W wydanym z okazji Dnia Młodzieży orędziu Jan Paweł II wyraża w ufność, że to właśnie młode pokolenie, dzięki nadziei i entuzjazmowi, ,,uczyni nowe stulecie czasem lepszym dla wszystkich”.

• List do kapłanów na Wielki Czwartek – ,,Ożywić sakrament spowiedzi”. Głównym tematem tegorocznego listu na Wielki Czwartek skierowanego do ponad 400 tys. kapłanów Papież uczynił spowiedź. Przesłanie listu wyrasta z Roku Jubileuszowego, który – jak powiedział podczas prezentacji sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, abp Csaba Ternyak – „był rokiem ponownego odkrycia sakramentu pokuty”. „Wielka jest doprawdy tajemnica, której szafarzami zostaliśmy ustanowieni – pisze w liście do kapłanów Jan Paweł II. – Jest to tajemnica bezgranicznej miłości, bo »umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował« (J 13,1)”. Papież zaprasza też do czerpania z Bożego Miłosierdzia, przypomina kapłanom o ich powołaniu do świętości i wzywa ich do częstego korzystania z sakramentu pokuty. ,,Chrystus wzywa nas, byśmy wypłynęli na głębię, polegając na Jego słowie” – pisze Jan Paweł II.

• Liturgia Godzin jako modlitwa Kościoła to temat środowej katechezy Jana Pawła II podczas audiencji ogólnej na Placu św. Piotra. Papież zwrócił uwagę, że Liturgia Godzin wywodzi się z tradycji żydowskiej przewidującej modlitwy na różne pory dnia. Uczniowie Jezusa twórczo ją rozwinęli, stopniowo dodając pewne Psalmy, w których na nowo odkrywali głęboką więź z tajemnicą paschalną.

Przed zakończeniem audiencji Papież nawiązał do obchodzonego 7 kwietnia światowego dnia zdrowia, którego tematem jest w tym roku upośledzenie umysłowe. „Z tej okazji ponawiam mój apel o to, aby każdy, na miarę swej odpowiedzialności, zobowiązał się do obrony godności i praw osób chorych umysłowo” – powiedział Jan Paweł II. Zwracając się do rodaków obecnych na Placu św. Piotra, Papież życzył im błogosławieństwa Bożego z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

• Papież nie pojedzie na Cypr. Rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquín Navarro-Valls potwierdzając, że Jan Paweł II został zaproszony przez rząd Cypru do odwiedzenia tego kraju, oświadczył jednocześnie, że z przyczyn technicznych wizyty tej nie będzie można włączyć do programu podróży do Grecji, Syrii i na Maltę w dniach 5-9 maja.

Do przyjazdu na Cypr zaprosił Papieża tamtejszy prezydent Glafkos Kleridis, co spotkało się z protestem prawosławnych mieszkańców wyspy. Komunikat biura prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że Jan Paweł II ma nadzieję odwiedzić Cypr w innym terminie. Navarro-

-Valls potwierdził też, że we wrześniu Papież zamierza udać się z wizytą do Armenii. Natomiast na rok 2002 planowane są podróże do Bułgarii i na Białoruś.

• Władze Krakowa zaprosiły Papieża (2 kwietnia). Delegacja władz Krakowa z prezydentem Andrzejem Gołasiem zaprosiła w czasie specjalnej audiencji Jana Pawła II do odwiedzenia miasta. „Prosiliśmy Papieża, by wracając z Ukrainy zechciał się zatrzymać w Krakowie, bo jest nam winien Mszę św.” – powiedział przewodniczący krakowskiej Rady Miejskiej Stanisław Handzlik, nawiązując do Mszy św. na krakowskich Błoniach w 1999 r., którą w zastępstwie chorego Papieża koncelebrował kard. Angelo Sodano.

• Ponad 7 mln dolarów dla ofiar kataklizmów i wojen przeznaczyła w roku Wielkiego Jubileuszu Papieska Rada ,,Cor Unum”. Fundusze pochodziły z datków Kościołów lokalnych, zgromadzeń zakonnych, a także fundacji i osób prywatnych. Pomoc trafiła do Wietnamu, na Ukrainę, do Konga, Kosowa, Rumunii i na Filipiny.

• Radio Watykańskie: staliśmy się przedmiotem manipulacji politycznej. W wywiadzie dla KAI ks. Lech Rynkiewicz SJ, kierownik Biura Promocji i Rozwoju Radia Watykańskiego, sugeruje, że atak włoskich mediów na Radio Watykańskie jest elementem kampanii wyborczej rządzącej centrolewicy. Liczy się ona z możliwością przegranej, a – zdaniem ks. Rynkiewicza – „obraz obrońcy środowiska to dla niektórych polityków ostatnia deska ratunku”. Radio jest oskarżane o powodowanie „elektromagnetycznego zanieczyszczenia środowiska” wokół stacji nadawczej w Santa Maria di Galeria, 25 km na północ od Rzymu.

• Papież przekazał dary na lednickie spotkanie młodzieży. Dwa różańce: kilkunastometrowy z orzechów kokosowych oraz srebrny, a także dwie papieskie stuły i fragment kolumny z Pałacu Apostolskiego otrzymał od Jana Pawła II duszpasterz akademicki z Poznania, dominikanin o. Jan Góra. Dary te przekazane zostały z myślą o najbliższym Apelu Młodzieży III Tysiąclecia, który w nocy z 2 na 3 czerwca odbędzie się po raz kolejny z inicjatywy o. Góry nad Jeziorem Lednickim koło Gniezna.

Srebrny różaniec zostanie wymieniony na 100 tys. różańców, które w imieniu Ojca Świętego będą rozdane zgromadzonej młodzieży. Kapitel kolumny o. Góra chce przeznaczyć na kamień węgielny pod świątynię, która ma powstać na Lednicy.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Holenderscy biskupi krytykują równouprawnienie małżeństw i związków homoseksualnych. 12 września 2000 r. tamtejszy parlament przyjął ustawę, na mocy której geje i lesbijki mogą zawierać cywilne związki z wszelkimi konsekwencjami prawnymi, w tym prawem do rozwodu, oraz adoptować dzieci z holenderskim obywatelstwem. Na początku kwietnia br. – po wejściu ustawy w życie – zawarto w Holandii pierwszy cywilny związek homoseksualny. Zdaniem holenderskich hierarchów jest to zagrożenie dla instytucji rodziny. „Małżeństwo może być zawarte tylko między mężczyzną a kobietą” – podkreślił rzecznik prasowy holenderskiego Episkopatu Peter Van Zoest. Jednak „ze względu na ostry rozdział Kościoła od państwa w Holandii, protesty biskupów na niewiele się zdadzą – twierdzi Van Zoest. – Mogą oni co najwyżej apelować do deputowanych z partii chrześcijańsko-demokratycznej, aby przy najbliższej okazji doprowadzili do zmiany tej ustawy”.

Holenderski Kościół od wielu lat prowadzi diecezjalne programy duszpasterskie dla gejów i lesbijek. Działa również – nie uznawana przez miejscowych biskupów – Grupa Robocza Katolickich Duszpasterzy Homoseksualnych, która skupia ponad 50 kapłanów-homoseksualistów. Zobowiązali się oni do życia w celibacie. „Przewodniczący tej organizacji wystąpił w programie telewizji katolickiej i otwarcie poparł nową ustawę, opowiedział się też za wprowadzeniem specjalnej ceremonii dla błogosławienia związków homoseksualistów w kościołach” – przypomniał rzecznik Van Zoest. W tej samej audycji wypowiedź księdza-homoseksualisty skrytykował przewodniczący holenderskiego Episkopatu kard. Adrianus Johannes Simonis. Kilka miesięcy temu zdjęcie kard. Simonisa pojawiło się na okładce miesięcznika dla homoseksualistów „The Gay Krant” – hierarcha udzielił pismu obszernego wywiadu, w którym przedstawił oficjalne stanowisko Kościoła w kwestii związków gejów i lesbijek.

• Hiszpański Kościół katolicki zamierza ekskomunikować członków baskijskiej organizacji terrorystycznej ETA. Abp Madrytu, kard. Antonio Maria Rouco Varela przygotował już odpowiedni dokument, który ma zostać zatwierdzony podczas sesji plenarnej Konferencji Biskupów Hiszpanii 24 kwietnia br. Członkowie ETA nie będą mogli przystępować do sakramentów, stracą również prawo do katolickiego pogrzebu.

• Ekumeniczna Droga Krzyżowa przeszła ulicami Rzymu. W procesji uczestniczyli luteranie, katolicy, prawosławni, koptowie i anglikanie. W tym roku święta Wielkiej Nocy przypadają dla większości wyznań chrześcijańskich w tym samym terminie. Nabożeństwo pod hasłem „Droga cierpienia i nadziei” rozpoczęło się w katolickim kościele San Camillo. Kolejne stacje drogi krzyżowej znajdowały się m.in. przed świątynią luterańską i greckoprawosławną.

• ,,Papież nie jest monarchą biskupów, ale sługą wspólnoty” – powiedział kard. Joseph Ratzinger w wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi ,,Il Giornale”. Zdaniem Prefekta Kongregacji Nauki Wiary należy poszukiwać nowych form kolegialnego podejmowania decyzji. Kościół katolicki nie jest bowiem strukturą monarchiczną – istnieje wspólnota Kościołów lokalnych, dla których punkt odniesienia stanowi Papież. Ratzinger podkreślił, że prymat papieski jest „trwałą istotą prymatu Piotra”, natomiast „formy jego sprawowania mogą się zmieniać”.

• Czy przechowywana w rzymskim kościele św. Krzyża tabliczka z napisem ,,INRI” to autentyczna relikwia – zgodę na przeprowadzenie specjalnych badań zabytku wyraziła Stolica Apostolska. Niemiecki papirolog Carsten Thiede otworzył kryształowy relikwiarz i zanalizował napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim umieszczony na drewnianej tabliczce. Brzmi on identycznie jak ten cytowany w Ewangelii: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”. Thiede wyklucza hipotezę o sfałszowania napisu w średniowieczu, bowiem żydowski pisarz – prawdopodobnie z przyzwyczajenia – napisał tekst grecki i łaciński tak, jak hebrajski, czyli od prawej do lewej strony. „Żaden średniowieczny fałszerz nie wpadłby na pomysł, żeby popełnić taki błąd” – powiedział niemiecki naukowiec. Dotychczas nie udało się ustalić wieku tabliczki za pomocą badania izotopem węgla C-14.

• Izraelscy rabini sprzedali przed świętem Pesach przemysł mączny i piekarniczy arabskiemu przedsiębiorcy (6 kwietnia). Wiąże się to z żydowskim obyczajem, który nakazuje, by na czas sederu (uczty pesachowej) nie została w domu nawet mała okruszyna starego, kwaszonego chleba. Jest to bowiem tzw. hames, który symbolizuje to, co „stare” . W czasie sederu spożywa się zaś niekwaszone mace – symbol tego, co „nowe”. Żydzi pielęgnują ten zwyczaj od tysięcy lat. Dlatego minister finansów Silwan Szalom przekazał cały „hamesowy” przemysł głównym rabinom Izraela: aszkenazyjskiemu i sefardyjskiemu. Ci zaś odsprzedali go za symboliczną sumę 20 tys. szekli (ok. 5 tys. dol.) jednemu z izraelskich Arabów. Dzięki temu pobożni żydzi mogą bez przeszkód celebrować Paschę – święto Wyjścia z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Za osiem dni rabini odkupią wszystkie państwowe zakłady i zwrócą je ministerstwu finansów.


 

 

 

... I W POLSCE

• W Niedzielę Palmową we wszystkich diecezjach – za wyjątkiem krakowskiej, która przeniosła obchody na Wielki Czwartek – świętowano XVI Światowy Dzień Młodzieży. Wszędzie głównym punktem obchodów były procesje z palmami i Msze św. pod przewodnictwem biskupów, ale młodzi mieli też okazję posłuchać koncertów muzyki chrześcijańskiej. Specjalne orędzie na ten dzień wydał Jan Paweł II. Jego przesłaniem były słowa Chrystusa: ,,Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Egzemplarz papieskiego orędzia młodzi otrzymali od swoich biskupów.

• Telewizja Niepokalanów nie otrzymała żadnej z pięciu częstotliwości rozdanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (3 kwietnia). Z pośród ośmiu częstotliwości zwolnionych przez Canal Plus cztery otrzymała Telewizja TVN, a jedną – TV 4. Zdaniem Marka Jurka, członka KRRiTV, który zgłosił votum separatum do tej decyzji, Krajowa Rada premiuje działania, które werbalnie potępia. ,,Skandal, który wywołał ostatnio »Wielki Brat«, jest tylko jednym z wielu” – powiedział Jurek.

,,Pominięcie TV Niepokalanów uważam niestety za restrykcyjne działania w stosunku do środowiska katolickiego” – powiedział abp Tadeusz Gocłowski.

• Obecność chrześcijan w Unii Europejskiej jest konieczna – uważa abp Józef Życiński. Na zakończenie IX Tygodnia Prawników w KUL metropolita lubelski przewodniczył Eucharystii w kościele akademickim KUL. ,,Ci, którzy nie znają stanowiska Ojca Świętego, reagują lękiem i krzykiem, bo nie wiedzą, że nasza obecność w Unii Europejskiej jest tak konieczna jak obecność chrześcijan w Rzymie Nerona i apostołów na szlakach dalekich od wiary” – mówił abp Życiński. Jako przykład dobrego wypełniania tej misji przywołał protest wysłannika Jana Pawła II w Brukseli przeciwko zalegalizowaniu adopcji dzieci przez związki homoseksualne. ,,Być głosem sumienia, głosić prawdę – to jest zadanie uczniów Chrystusa w pejzażu z kamieniami rzucanymi w stronę Kościoła” – powiedział hierarcha.

• Abp Józef Życiński skrytykował przesłanie Klubu ,,Myśl dla Polski” do biskupów. Klub zarzucił biskupom m.in. ,,zerwaniu nici kontaktu i porozumienia między pasterzami a wiernymi” oraz wspieranie akcji propagandowych na rzecz Unii Europejskiej. Metropolita lubelski zapewnił, że trudne sprawy społeczne są przedmiotem wnikliwej refleksji i troski ze strony Episkopatu Polski oraz przypomniał, że Papież jednoznacznie powiedział podczas wizyty w polskim parlamencie w 1999 r., że ,,integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską”. Każdy wprawdzie ma prawo do indywidualnego pojmowania przesłania Papieża, ale to subiektywne odczytywanie jego wystąpień nie może być podstawą do instruowania biskupów – stwierdził hierarcha.

Klub ,,Myśl dla Polski”, związany ze środowiskiem Radia Maryja – jak sam pisze o sobie – ,,integruje patriotyczne środowiska akademickie w Krakowie”. Pod przesłaniem podpisali się: prof. Kazimierz Bielenin – przewodniczący Rady Klubu, prof. Jacek Walczewski – członek Rady Klubu i dr Jan Szarliński – przewodniczący Kolegium Klubu.

• Po 12 latach demokracji w Polsce nie ma kryzysu Kościoła – uważa Prymas Polski kard. Józef Glemp. Tak jak nie sprawdziły się przepowiednie, że po odzyskaniu wolności przed 12 laty świątynie opustoszeją, tak też nie sprawdzą się prognozy, że po wejściu do Unii Europejskiej i osiągnięciu dobrobytu Polacy zapomną o Bogu – mówił kard. Glemp podczas Mszy św. rozpoczynającej rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich, 6 kwietnia wieczorem w kościele pw. św. Anny w Wilanowie.

• Na trzy i pół roku więzienia gdyński sąd skazał ks. Wojciecha Cz. z archidiecezji gdańskiej, oskarżonego o molestowanie seksualne dwóch 12-latków. Wyrok nie jest prawomocny, a obrońca zapowiada wniesienie apelacji. ,,To ból dla środowiska kapłańskiego, niezależnie od procedur sądowych i wysokości wyroku” – powiedział KAI ks. Witold Bock, sekretarz prasowy metropolity gdańskiego.

Sprawa wyszła na jaw w lipcu 2000 roku, kiedy jeden z chłopców przyszedł do domu pijany. Za sprawą rodziców trafił do szpitala. Powiedział, że alkoholem częstował go na plebanii kapłan, a potem dotykał jego genitaliów i pokazywał filmy pornograficzne. Śledztwo dowiodło, że 36-letniego ksiądz molestował także innego 12-latka. Ks. Wojciech Cz. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W lipcu ub. r. kuria metropolitalna zawiesiła go w pełnieniu funkcji wikariusza parafii w Gdyni i w czynnościach kapłańskich.

• Akcję przeciw żebractwu rozpoczęły w Radomiu: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i radomska Caritas (9 kwietnia). W mieście pojawiły się plakaty z hasłem ,,Nie dawaj na ulicy”. Znajdują się na nich nazwy i adresy instytucji i organizacji, które pomagają ubogim, numery telefonów zaufania oraz numery kont, na które można wpłacać datki przeznaczone dla żebrzących. Zdaniem organizatorów akcji, dając pieniądze żebrzącemu uspakajamy swoje sumienie, ale nie likwidujemy w ten sposób problemu żebractwa.

• Dzwon Zygmunta ma już nowe serce. W starym, liczącym 136 lat sercu, które trafiło do muzeum katedralnego, tuż przed Nowym Rokiem wykryto uszkodzenia. Nowe serce zostało umieszczone w czaszy dzwonu 5 kwietnia. Krakowianie usłyszą bicie najsłynniejszego w Polsce dzwonu w Wielkanoc podczas procesji rezurekcyjnej na Wawelu.

 

 

 

 

 

 

  

Nr 15, 15 kwietnia 2001

Szczegółowe omówienie


Obraz tygodnia


Kronika religijna


Komentarze

 

Rekolekcje Wielkopostne

 

Medytacja Biblijna

 

Liturgiczne czytania tygodnia

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl