Liturgiczne czytania tygodnia

                                                 (11 III – 18 III )

 

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Rdz 15,5–12 i 17–18; Ps 27;
                                                             Flp 3,17 i 4,1; Łk 9,28b–36;

PONIEDZIAŁEK: Dn 9,4b–10; Ps 79 Łk 6,36–38;

WTOREK: Iz 1,10 i 16–20; Ps 50; Mt 23,1–12;

ŚRODA: Jr 18,18–20; Ps 31; Mt 20,17–28;

CZWARTEK: Jr 17,5–10; Ps 1; Łk 16,19–31;

PIĄTEK: Rdz 37,3–4 i 12–13a 17b–28; Ps 105; Mt 21,33–43 i 45–46;

SOBOTA: Mi 7,14–15 i 18–20; Ps 103; Łk 15,1–3 i 11–32;

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU: Wj 3,1–8a i 13–15; Ps 103;
                                                             1Kor 10,1–6 i 10–12; Łk 13,1–9.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl