Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Konsystorz zakończony. Uroczystość wręczenia insygniów kardynalskich odbyła się 21 lutego na Placu św. Piotra w Rzymie. Po raz pierwszy w historii oznaki godności kardynalskiej – biret i dyplom – otrzymało aż 44 purpuratów z 27 krajów. W gronie tym jest dwóch Polaków: abp Zenon Grocholewski, prefekt nauczania katolickiego i Marian Jaworski, arcybiskup Lwowa dla obrządku łacińskiego.

Po obecnym Konsystorzu liczba członków Kolegium Kardynalskiego wzrosła do 184, a 135 z nich ma prawo uczestnictwa w konklawe i wyborze nowego papieża, co o 15 osób przekracza limit ustanowiony przez Pawła IV. Uroczystość odbyła się w porze środowej audiencji generalnej. Procesję nowych kardynałów poprowadził prefekt Kongregacji ds. Biskupów Giovanni Battista Re. Arcybiskup Re także przemówił w imieniu nowych kardynałów. Podkreślił uniwersalny wymiar Kościoła, jaki zarysował się w czasie obecnego pontyfikatu: „Świat patrzy na Waszą Świątobliwość z rosnącą uwagą i coraz bardziej żywą czcią nie tylko ze strony katolików, ale także tych wszystkich, którzy nie podzielając wiary chrześcijańskiej, otwarci są na wartości duchowe”.

 

 

• Nowi kardynałowie są znakiem jedności i świętości Kościoła powszechnego – mówił Jan Paweł II podczas modlitwy „Anioł Pański”. „Powiększenie kolegium kardynalskiego – zdaniem Papieża – ukazując jedność Ciała Kościoła skupionego wokół Następcy św. Piotra, podkreśla również ów wymiar katolicki, uwidoczniony w fakcie pochodzenia purpuratów ze wszystkich części świata”. „Należy postawić sobie pytanie – mówił dalej Papież – w jaki sposób Kościół może pozostać wierny swemu powołaniu w czasach, w których dominująca kultura wydaje się często iść na przekór wymagającej logice Ewangelii. Na to pytanie odpowiada w sposób symboliczny czerwony kolor szat kardynałów. Przypomina on, jak wiadomo, krew męczenników, świadków Chrystusa aż do ofiary z własnego życia. Purpuraci powinni więc w swoim życiu uczynić widzialną miłość Chrystusa, która nie cofa się przed żadnym poświęceniem”.

• Rzym potrzebuje świętych! – mówił Jan Paweł II w czasie tradycyjnej wizyty w stołecznym seminarium duchownym z okazji uroczystości jego patronki, Matki Boskiej Ufności. Rzymskie seminarium duchowne istnieje już 436 lat. Studiuje w nim obecnie 170 alumnów, z czego 75 z diecezji rzymskiej, oraz 95 z 54 diecezji włoskich oraz z innych krajów.

• Nowi członkowie Papieskiej komisji „Ecclesia Dei”. Jan Paweł II mianował członkami Papieskiej komisji „Ecclesia Dei” kardynałów Josepha Ratzingera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Jorge Arturo Medinę Esteveza, prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Louis-Marie Billé, arcybiskupa Lyonu oraz arcybiskupa Juliana Herranza, przewodniczącego Papieskiej Rady Tekstów Legislacyjnych.

Komisja, powołana do życia przez Papieża w lipcu 1988 roku, zajmuje się tymi wiernymi duchownymi i świeckimi, którzy chcą zachować jedność z Następcą Piotra, a którzy preferują udział w liturgii przedsoborowej z 1962 roku (według rytu zatwierdzonego przez św. Piusa V).

• Nowy patriarcha Antiochii. Jan Paweł II zatwierdził kanoniczny wybór Ignace’a Pierre’a VIII nowym patriarchę Antiochii dla wiernych obrządku syrokatolickiego. Wyboru dokonał w ubiegłym tygodniu synod biskupów tego Kościoła w miejscowości Charfet w Libanie. 70-letni Ignace Pierre VIII (Pierre Abdel-Ahad) na urzędzie Patriarchy Antiochii zastępuje Ignace’a Moussę I Daouda, któremu Jan Paweł II powierzył kierownictwo Kongregacji Kościołów Wschodnich i wyniósł do godności kardynalskiej.

• Watykan potępił nalot na Irak. Stolica Apostolska potępia amerykańsko-brytyjski nalot na Bagdad i siłowe metody rozwiązania problemu irackiego. „Może komuś wydaje się, że siłą rozwiąże problemy; Stolica Apostolska jest odmiennego zdania”– uważa kard. Angelo Sodano. Dodał też, iż takimi działaniami „nie pomaga się pokojowi. Jeśli chcesz pokoju, szykuj pokój. Mamy nadzieję, że uciekanie się do tych metod zbrojnych już się nie powtórzy”. Watykański sekretarz stanu opowiedział się także za zniesieniem embarga nałożonego na Irak.

• Jan Paweł II odwiedził 292. rzymską parafię. W parafii Narodzenia NMP w dzielnicy Bravetta Papież odprawił Mszę św. oraz spotkał się z młodzieżą. W kazaniu, nawiązując do Ewangelii, powiedział, że „Jezus nie tylko przekazuje naukę, która pochodzi od Boga, ale jest przede wszystkim wzorem, z którego musimy brać przykład; nie pozostawił nam jedynie zbioru swych nauk, które mamy poznać, lecz przede wszystkim ukazał nam drogę, którą mamy iść, i siebie postawił za wzór do naśladowania. Otwórzmy Mu zatem nasze serca: tym samym wejdziemy w tajemnice Jego miłości, która oświeca całą egzystencję”. Na zakończenie homilii Papież zwrócił uwagę na częstą pokusę potępiania wad i grzechów innych, nie dostrzegając przy tym „belki we własnym oku”.

• Papież został zaproszony do Turcji. Biskupi katoliccy Turcji zaprosili Jana Pawła II do złożenia wizyty apostolskiej. Zaproszenie zostało wystosowane również w imieniu władz państwowych. Biskupi przebywają obecnie w Watykanie z okazji wizyty „ad limina”. W przemówieniu skierowanym do biskupów Papież zachęcił ich do korzystania z wszelkich okazji do podjęcia dialogu z innymi wspólnotami wyznaniowymi w Turcji.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

 

• Arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schönborn złożył oficjalną wizytę w Iranie (17-23 lutego). To pierwsza od wielu lat podróż tak wysokiego przedstawiciela Kościoła katolickiego do tego kraju. Austriacki hierarcha podkreślił, że jego wizyta stanowi element postulowanego przez Papieża „dialogu kultur”, o który apelowała także ONZ. Zdaniem kardynała dialog między chrześcijanami a muzułmanami to „najważniejsze zadanie na najbliższe dziesięciolecia”.

W Teheranie kard. Schönborna powitał ajatollah Mohamad Ali Taszkiri, wiceprzewodniczący Islamskiej Organizacji Współpracy Kulturalnej, który podkreślił „absolutną potrzebę dialogu bliskich sobie monoteistycznych religii”. Obserwatorów zaskoczyło niezaplanowane spotkanie kardynała z prezydentem Iranu Mohammedem Chatamim (21 lutego), które hierarcha określił jako „otwarte i przyjacielskie”. Przewodniczący austriackiego Episkopatu spotkał się też z religijnym przywódcą Iranu ajatollahem Ali Chameneim oraz z ministrem kultury Masjedem Jameim, z którymi omawiał projekt wydania podręczników szkolnych z zakresu chrześcijaństwa (dla muzułmanów) i islamu (dla uczniów chrześcijańskich) oraz utworzenia wspólnej komisji historyków do opracowania dziejów obu religii. Na Uniwersytecie Islamskim imama Sadata w Teheranie, kard. Schönborn wygłosił wykład na temat dialogu kultur oraz odpowiadał na pytania młodych słuchaczy.

Austriacki hierarcha spotkał się również z przedstawicielami miejscowych wyznań chrześcijańskich: nuncjuszem apostolskim w Iranie abp Angelo Mottola, ormiańsko-apostolskim abp Sebuhem Sarkissianem i bp Koriunem Papianem. W teherańskiej katedrze chaldejskiej uczestniczył w uroczystej liturgii odprawianej przez bp Ramzi Garmou. Za kilka dni do Iranu pojedzie sekretarz ds. stosunków z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, abp Jean-Louis Tauran. Będzie on rozmawiał z tamtejszymi politykami o wolności religijnej i roli Kościoła w tym zdominowanym przez szyitów kraju.

• „Mając tak wielkie zaufanie Papieża, będę miał szersze możliwości działania dla sprawy ekumenizmu” – powiedział sekretarz Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Walter Kasper w wywiadzie udzielonym austriackiej agencji „Kathpress”. Jego zdaniem otrzymany w tym roku kardynalski kapelusz zobowiązuje go do większej odpowiedzialności za Kościół powszechny, a szczególnie za sprawy ekumenizmu. Tymczasem – uważa Kasper – przed ekumenizmem stoją dziś nowe, trudne wyzwania, a niektórzy wręcz nie ukrywają rozczarowania dotychczasowymi działaniami na rzecz jedności chrześcijan. „Dlatego jestem wdzięczny za wiele pozytywnych i przyjaznych reakcji ze strony tak wielu innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych na moją nominację” – podkreślił Kasper. Głosy te są o tyle istotne, że w działalności ekumenicznej „wiele zależy od osobistych kontaktów i zaufania do konkretnej osoby”.

• Jan Paweł II może w tym roku przybyć do Grecji. Informację tę podał dziennik „Il Messaggero”. Wizycie Papieża w Grecji od lat przeciwny jest tamtejszy Kościół prawosławny. Pod koniec stycznia 2001 r. Jana Pawła II zaprosił przebywający w Watykanie grecki prezydent Kostis Stefanopulos. Metropolita Theoclitos stwierdził wtedy, że Papież mógłby przyjechać do Aten jako głowa Państwa Watykańskiego lub jako pielgrzym. Według dziennikarzy „Il Messaggero” Jan Paweł II ma odwiedzić Grecję 9 i 10 maja, czyli bezpośrednio po zakończeniu wizyty w Syrii i na Malcie.

• Patriarchaty Moskwy i Konstantynopola są bliskie zawarcia porozumienia w sprawie Estonii. Ponad pięcioletni konflikt dotyczył podziału majątku i jurysdykcji nad estońskim Kościołem prawosławnym. Metropolita Pergamonu Jan z Patriarchatu Ekumenicznego oraz metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego ustalili na spotkaniu w Berlinie, że jurysdykcje moskiewska i konstantynopolska stają się prawnymi właścicielami zajmowanych dotychczas świątyń i budynków kościelnych. Porozumienie muszą jeszcze zaakceptować synody obu patriarchatów. Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w kwietniu tego roku, delegacje obu Kościołów omówią kwestię rozłamów religijnych w Macedonii i na Ukrainie.

• Zmarł emerytowany abp Caracas, kard. Jose Alego Lebruna Moratinosa (21 lutego). Po śmierci 82-letniego hierarchy ogłoszono w Wenezueli trzydniową żałobę narodową.

• Polski misjonarz, ks. prałat Marian Kołacki zginął w Zambii. 49-letni duchowny, który pracował w Afryce od 18 lat, został potrącony przez autobus w pobliżu szpitala misyjnego w Chilonga. W 1998 r. ks. Kołacki otrzymał godność kapelana papieskiego. W 2000 r. na wniosek ambasady RP w Harare został odznaczony za działalność duszpasterską i charytatywną Złotym Krzyżem Zasługi.

• W albańskiej miejscowości Bilaj powstało Centrum Pomocy Humanitarnej, którego budowę i wyposażenie sfinansowała Caritas Polska przy współudziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W skład Centrum wchodzą ambulatorium i przedszkole, w których pracują polscy księża salwatorianie.

• Buddyjską nagrodę pokojową im. Niwano otrzymał ks. Elias Chacour, duchowny melchicki z Palestyny. 61-letni kapłan i wychowawca młodzieży od ponad 30 lat pracuje na rzecz pojednania między młodymi Żydami i Palestyńczykami. Nagrodę im. Niwano przyznaje co roku komitet złożony z buddystów, chrześcijan i muzułmanów.

• Indywidualne numery podatników nie są „pieczęcią Antychrysta” – uznała Synodalna Komisja Teologiczna Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Część duchownych utrzymywała, że numery są antychrześcijańskie, ponieważ niektóre z nich zawierał w ciągu 12 cyfr zbitkę „666”, czyli symbol Antychrysta z Apokalipsy św. Jana. Urzędnicy podatkowi tłumaczyli, że ciąg cyfr oznacza kolejno region, numer lokalnej inspekcji podatkowej, kod podatnika oraz cyfry kontrolne do sprawdzania prawidłowości zapisu, a szóstkę powtórzono trzykrotnie pod rząd zupełnie nieświadomie.


 

 

 

... I W POLSCE

• Polscy luteranie i katolicy opublikują całą dokumentację, dotyczącą międzynarodowego dialogu katolicko-luterańskiego. Tak postanowili członkowie luterańsko-katolickiej komisji ds. dialogu, która 22 lutego spotkała się w budynku Episkopatu Polski w Warszawie. Wydane po polsku materiały mają stać się podstawą dalszych rozmów. Członkowie komisji podjęli też decyzję o utworzeniu luterańsko-katolickiego duszpasterstwa dla małżeństw mieszanych. Szczegóły zostaną omówione na kolejnym spotkaniu 11 października. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony katolickiej metropolita warmiński abp Edmund Piszcz i o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a ze strony luterańskiej biskup polowy Ryszard Borski i prof. Karol Karski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

 

• Ks. prof. Michał Heller został tegorocznym laureatem nagrody im. ks. Idziego Radziszewskiego. Wyróżnienie przyznawane jest co roku przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za całokształt dorobku „przepojonego humanizmem chrześcijańskim”. Ks. prof. Heller kieruje katedrą Filozofii Przyrody i Ośrodkiem Badań Interdyscyplinarnych w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1981 r. jest członkiem zwyczajnym Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego w Castel Gandolfo, a od 1991 r. – członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk w Rzymie. Bogaty i oryginalny dorobek naukowy laureata dotyczy nauk przyrodniczych, zwłaszcza fizyki relatywistycznej i kosmologii kwantowej oraz szeroko pojętej metodologii, filozofii i historii nauki. Ks. Heller jest także autorem artykułów popularyzujących nauki przyrodnicze i filozofię na łamach „TP”.

• Ponad 3 mln Polaków działa jako wolontariusze, jest to ok. 10 proc. społeczeństwa – poinformował KAI Zbigniew Wejcman ze Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, po konferencji prasowej, jaka 20 lutego odbyła się w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konferencja zorganizowana została z okazji trwającego obecnie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, ogłoszonego przez ONZ. Wolontariat jest dobrowolnym i bezinteresownym działaniem na rzecz innych, wykraczającym poza więzi rodzinne, przyjacielskie czy koleżeńskie. W Polsce wolontariusze działają w ramach 40 – 50 tys. istniejących organizacji pozarządowych.

• Aż 3 tysiące osób obejrzało w radomskiej katedrze spektakl „Verba Sacra – modlitwa katedr polskich” (23 lutego). Anna Seniuk zaprezentowała m.in. Bogurodzicę, Pacierz Staropolski oraz fragmenty Kazań Gnieźnieńskich z początku XV wieku. Pomysłodawcą, autorem scenariusza i reżyserem „Verba Sacra” jest Przemysław Basiński.

Począwszy do stycznia 2000 roku w najstarszych świątyniach Polski odbywają się prezentacje tekstów biblijnych i staropolskich w formie uroczystej recytacji w wykonaniu wybitnych aktorów, uzupełnionej komentarzem teologicznym i filologicznym. Do tej pory kolejne edycje „Verba Sacra” odbyły się w Poznaniu, Gnieźnie, Gdańsku, Pelplinie i Toruniu.

• Pęknięcia na murach XVII-wiecznego kościoła i klasztoru ojców franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla grożą katastrofą budowlaną. Kompleks budynków należy do unikatowego zabytku architektury sakralnej. Niebezpieczeństwo zawalenia kościoła i klasztoru zauważono podczas wstępnych prac, mających na celu modernizację centralnego ogrzewania. Stwierdzono m.in., że wody opadowe podmywają fundamenty kościoła i klasztoru. Ojców franciszkanów z Kalwarii Pacławskiej nie stać na kapitalny remont obiektu. „Również bardzo nam życzliwy podkarpacki konserwator zabytków nie ma w budżecie pieniędzy na ten cel” – poinformował KAI o. Paweł Solecki, gwardian klasztoru w Kalwarii Pacławskiej.

• Aż 80 proc. Polaków wiedziało o obchodach Roku Świętego – wynika z najnowszego sondażu Demoskopu przeprowadzonego w styczniu. Informacja o Jubileuszu dotarła do większej liczby kobiet (86 proc.) niż mężczyzn (78 proc.). O obchodach Roku Jubileuszowego częściej wiedziały osoby powyżej 30 roku życia niż młodsze. Większą świadomość obchodów notuje się wśród osób z wyższym wykształceniem (94 proc.) niż wśród osób o wykształceniu niższym (z wykształceniem podstawowym 83 proc., zawodowym 77 proc., średnim 83 proc.).

Co trzeci Polak, powyżej 14 roku życia skorzystał w ubiegłym roku z odpustów jubileuszowych. Częściej z odpustów korzystały kobiety (38 proc.) niż mężczyźni (27 proc.). Najczęściej z odpustów korzystały osoby powyżej 59 roku życia (48 proc.), a najrzadziej osoby poniżej 25 roku życia (16 proc.). Częściej z odpustów korzystały osoby z podstawowym wykształceniem (40 proc.) niż osoby z wykształceniem zawodowym (30 proc.), średnim (26 proc.), wyższym (30 proc.). Najczęściej z odpustów korzystali mieszkańcy wsi (43 proc.), najrzadziej mieszkańcy największych miast – powyżej 200 tys. mieszkańców – (20 proc.).

 

 

  

Nr 9, 4 marca 2001

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl