W najnowszym numerze

 

On-line: Obraz tygodnia •  Kronika religijna •  Komentarze  


 

Jędrzej Morawiecki:

Głośnocicho

 

Nieszawa, styczeń 2001. Trzydziestolatek zaprasza do siebie. Mówi: „O rzezi na Niemcach trzeba opowiedzieć. Bo wszyscy powtarzają, że piękna historia miasta, że sami zacni ludzie, a tu były męty, niejeden miał tu ręce we krwi”.
Na lekcjach historii dzieci piszą prace o 1945 roku. Kiedy dochodzą do mordu w Wiśle, powtarzają: „czymże to jest w porównaniu z sześcioma milionami zabitych Polaków”. Bo „to zwykła zemsta. Nic dobrego ze złego nie wyniknie. Przy winnych giną niewinni”.

 

 

 

 

 

 

 

Czesław Miłosz

Przeciw minimalizmowi

 

Tygodnik Powszechny” ogłosił kilka artykułów o polityce wschodniej Polski, autorstwa Bartłomieja Sienkiewicza. Niestety nie żyje Jerzy Giedroyc, który zapewne energicznie sprzeciwiłby się tezom Sienkiewicza. Nie będąc politykiem, ale dzieląc poglądy Giedroycia, jeżeli chodzi o politykę wschodnią, czuję się w obowiązku powiedzieć kilka słów o tej sprawie.

 

Bartłomiej Sienkiewicz reprezentuje pogląd sięgający daleko wstecz w czasie i mający zawsze swoich zwolenników. Jest to pogląd zasadniczo nieprzyjazny naszym sąsiadom, Ukrainie i Białorusi, i nazywający rozmaite formy zajmowania się tymi krajami marzycielstwem.

 

 

 

 

 

 

Bogumiła Berdychowska

Giedroyc nadal aktualny

 

Czy w kraju, w którym, jak pisze Sienkiewicz, „panuje powszechna zgoda co do wagi niepodległości Ukrainy dla polskiej racji stanu, wsparcia aspiracji Litwy do NATO i Unii Europejskiej, podtrzymywania nadziei w białoruskich demokratach” i gdzie „zgoda panuje także co do niedopuszczalności rozmów z Rosją o krajach sąsiedzkich ponad ich głowami”, jego artykuły, głoszące odwrót od dotychczasowej wizji polityki wschodniej, nie wywołały niczyjego niepokoju?

 

 

 

 

 

 

 

  KOŚCIÓŁ                          

„Miłość nie pamięta złego”

Orędzie Jana Pawła II na Wielki Post 2001 r.

 

„Miłość nie pamięta złego” (por. 1 Kor 13,5). W tych słowach z Pierwszego Listu do Koryntian apostoł Paweł przypomina, że przebaczenie jest jedną z najwznioślejszych form miłości. Okres wielkopostny to czas sprzyjający głębszemu zrozumieniu tej doniosłej prawdy. Poprzez sakrament pojednania Ojciec udziela nam w Chrystusie swego przebaczenia, ono zaś nakłania nas, byśmy w życiu okazywali miłość, traktując bliźniego nie jak wroga, ale jak brata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Adam Boniecki MIC

Unieszkodliwić przebaczenie

 

Jeżeli – jak pisze Papież – Wielki Post jest dla wierzących sposobnością „do wnikliwej rewizji życia”, to zaproponowany na tegoroczny Wielki Post przedmiot owej rewizji, niewątpliwie jej wymaga (zob. Orędzie na Wielki Post, str. 11). A to choćby dlatego, że bynajmniej nie dla wszystkich jest oczywiste, czym właściwie jest chrześcijańskie przebaczenie i co samo słowo „przebaczenie” znaczy.

 

 

                      

 

 

 

Stanisław Musiał SJ

Obcinanie pędów         

 

Dwanaście koszy ułomków              

 

 

Popiół w Środę Popielcową może dostarczyć wielu treści do metafizycznej refleksji. Będą wschody i zachody słońca – bez nas. Będą mrozy i kanikuły, deszcze i śnieżyce – bez nas. Będą mgliste i słoneczne dni – bez nas. Rana naszego przemijania!

 

Popiół Środy Popielcowej leczy rany naszej egzystencji. Jest to święto radosne. Jesteśmy wprawdzie popiołem, prochem, wziętym z tej ziemi, ale jesteśmy popiołem, prochem w ręku Boga.

 

 

 


 

  

Ks. Roman E. Rogowski

Obojętność

 

Rekolekcje wielkopostne z „Tygodnikiem”

 

 Rekolekcje są przyjściem do Chrystusa nocą. Nie są ani nagromadzeniem nabożeństw, ani wysłuchaniem mądrych konferencji, nie są ani kumulacją modlitw i pokut, ani powrotem do kołowrotu praktycznego moralizmu. Zresztą, mogą być tym wszystkim, ale przede wszystkim – i to jest ich istota – są powrotem do Chrystusa.

 

 

 

 

 


Ks. Jan Kracik

Jego ofiarą obdarowani

 

Wysławianie Chrystusowej i człowieczej ofiary wyrastało przede wszystkim nie z dewiacji, lecz z potrzeby pokrzepienia świadomości, że doświadczający okrucieństw losu ludzie nie są sami. Że idzie z nimi Jezus, zmierzając razem nie tylko do śmierci, ale i chwały. Czy głosu tych ludzi, płynącego z oddali wieków, z bliskości szpitalnych łóżek, z heroicznego poświęcenia – wolno nie uwzględniać dywagując o ofierze?


 

 

 

 

 

 

 

 

O. Benedykt Barkowski SVD,

ks. Mirosław Nowosielski, ks. Aleksander Posacki SJ

Opętanie i egzorcyzmy

 

Spory – polemiki
 

Dziś dla wielu ludzi – także katolików – używanie klasycznych sakramentaliów, towarzyszących także egzorcyzmowi (woda święcona, olej poświęcony), jawi się jako niepoważne, a nawet groteskowe i śmieszne. Tymczasem znani egzorcyści z wieloletnim doświadczeniem bardzo cenią sobie skuteczność działania tych sakramentaliów w swojej praktyce. 

 

 

 

 


 

KRAJ I ŚWIAT

 

 

Piotr Winczorek

Ordynacje, finanse, likwidacje

 

Nowe pomysły ustrojowe

 

Ostatnio pojawiły się propozycje dokonania w ustroju Rzeczypospolitej kilku zmian, wymagających decyzji ustawodawczych, a nawet konstytucyjnych. Jest więcej niż prawdopodobne, że ich wysunięcie właśnie teraz wiąże się ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu.


 

 


 

Marek S. Szczepański

Ludzie zbędni, ludzie luźni? 

 

Górnicy górnośląscy czasów transformacji


W ciągu ostatnich lat z górnictwa odeszło 90. tys. ludzi.
To rekordowe w skali europejskiej ruchy pracownicze, w tak krótkim czasie w obrębie jednej branży.
Czy znaczy to, że rozpoczął się już początek końca społecznej klasy górników z Górnego Śląska i Zagłębia?

 

 

 


 

Z Ewą Kalińską, neuropsychologiem,

rozmawia Michał Komar

Zdążyć przed depresją

 

Afazja – zapoznany problem społeczny

  Proszę sobie wyobrazić całkowicie sprawnego człowieka, który nagle zdaje sobie sprawę, że utracił kontakt ze światem zewnętrznym, z najbliższymi. Nie może wypowiadać słów czy zdań, nie może artykułować swych potrzeb, nie rozumie lub ma poważne trudności z rozumieniem cudzej mowy: widzi ludzi doń mówiących, słyszy zaś pozbawiony sensu szum.

 

 

 

 


 

Mateusz Flak

„Świat mi się rozleciał, na tysiac kawałków”

 

W Polsce nie prowadzi się całościowych badań nad afazją, choć staje się ona coraz większym problemem społecznym: tylko z powodu udaru mózgu przybywa rocznie około 15 tys. ludzi z afazją.


 

 

 

 

Antoni Kroh

Kadłubek spod Tatr


  Ukazał się podręcznik „Tatry i Podtatrze, monografia dla szkół” pod redakcją Władysławy Skupień.

 

Istniały więc wszelkie dane, by powstała książka lubiana i pożyteczna – nie tylko dla licealistów. Aż dziw, że autorzy zdołali zmarnować wszystkie te atuty. 

 

 

 

 

 

 


 
Aleksander Klugman:

Zabrakło „mea culpa”


Na marginesie Jedwabnego:

Polacy wobec Holocaustu – podczas wojny i potem

 

Skoro Niemcy byli zbrodniarzami, a Polacy tylko bezsilnymi świadkami, dlaczego spotyka się próby porównywania postawy obu narodów wobec hitlerowskiego ludobójstwa? Czy przyczyną jest tylko brak wiedzy o tym, co się wydarzyło? 


 

 

   KULTURA

 

 

Anita Piotrowska:

„Na krawędzi”. W reż. Liv Ullman

 
 „Wiarołomni” to historia zdrady, wiwisekcja jej fatalnych, nieodwracalnych następstw. Tytuł trafnie oddaje jej ciężar, religijny sens – zdrady jako złamania zakazu, pogwałcenia świętości.

 

 

 

 

 

Z Liv Ullman rozmawia Anita Piotrowska

Jesteśmy ofiarami wyborów

 

Przed premierą „Wiarołomnych”

 

Bergman nieustannie opowiadał nam w filmach swoją osobistą historię, wykorzystując w niej dodatkowo życie innych ludzi. 

 

 


 

Barbara Kosecka:

Bezdomni. Po 51. Festiwalu Filmowy w Berlinie

 

 Po obejrzeniu niemal czterdziestu filmów z całego świata bliska jestem konkluzji, że w światowym kinie nie ma żadnych ożywczych, wyrazistych trendów. Nie ma ich też w kinie azjatyckim, na które Europa spogląda z taką nadzieją, zaś Berlin wydaje się dla nich szczególnie przychylnym łącznikiem.

 

 

 

 

 

Teatr

 

 

Piotr Gruszczyński:

Obcy bóg

 

Dojrzałość wyostrza wzrok, bliskość śmierci otwiera otchłań, w którą spojrzeć może tylko człowiek wtajemniczony w los.

 

Otchłań jest niepojęta. Po „Burzy” – testamencie Szekspira, Krzysztof Warlikowski sięgnął po „Bachantki” – testament Eurypidesa.

 

 

 

 

 


 

 

Agnieszka Sabor:

Mądrość patrzenia

 

O krakowskich wystawach Jerzego Panka

To dobrze, że czasami coś się udaje,
że w ciągu miesiąca od śmierci
wybitnego artysty otwiera się
w Krakowie trzy bardzo udane
wystawy jego twórczości.


 

  

 

FELIETONY

 

 


  

Votum Separatum                                    

  
  Józefa Hennelowa:      
 
Gdy powstaje coś dobrego


 

Parę dni temu w krakowskim teatrze Bagatela środowisko pielęgniarek i położnych zaprezentowało książkę „Sztuka rozmowy z chorym”.

 

A dedykowaną ks. Józefowi Tischnerowi, „mistrzowi dialogu, który uczył, jak ważna jest rozmowa...”

 

Dlaczego trzeba przypominać o takiej potrzebie i dlaczego trzeba jej aż uczyć, jak sztuki?

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

O wszystkim                                            

 

       

 

 Andrzeja Dobosz:
  
Szkodnicy naszych lasów

 

 

 

 

Spotykam dziwacznie przebranych młodych ludzi natarczywie wręczających przechodniom ulotki. Na ogół nikt ich nie czyta.

 

Zużywa się na to nieporównanie więcej hektarów lasu niż dawniej na przemówienia zebrane towarzyszy I Sekretarzy.

 

 

 

 

 


 

 

 


 


  Marcin Król:
  Poczucie sprawiedliwości

 


  

Bardzo wiele złych rzeczy dzieje się w polskim wymiarze sprawiedliwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Mieszaniny

 

 

Jan Błoński 
 Jeden wiersz     

 

 

 

 

 

„...Polały się łzy me czyste, rzęsiste...”

Takiej piękności żaden komentarz nie podoła: najlepiej wobec niej milczeć.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Szumańska 
  Wydarzenie

 

Koncert Marilyn Mansona odbył się i oprócz poplamionych na czarno twarzy nastolatek, jak u tego pieska z reklamy, co ma nawet łatę w kształcie Afryki – i oprócz zmobilizowania całych tabunów policji – nic się nie stało. 

 


  

Za tydzień w 70. rocznicę urodzin

ks. Józefa Tischnera

 


Wojciech Bonowicz: „Sprawa mojego Kościoła”,

   czyli o kleryku Tischnerze


Zbigniew Stawrowski: ,,Solidarność znaczy więź”

   Spór o filozofię Tischnera 

 

 

 

 

 

Nr 9, 4 marca 2001

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl