Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• Kościół wobec chorych. Kościół liczy na wsparcie tych, którzy doświadczani są chorobą – mówił Jan Paweł II. Ofiara – jego zdaniem – czasem nie do końca rozumiana, w połączeniu z intensywną modlitwą, okazuje się w tajemniczy sposób skuteczna dla szerzenia Ewangelii i dla dobra całego Ludu Bożego. Papież spotkał się z chorymi i pielgrzymami po liturgii sprawowanej w Bazylice św. Piotra z okazji IX Światowego Dnia Chorego. „Ci, którzy na własnej skórze poznają »tajemnicę cierpienia« wiedzą – mówił dalej Papież – jak paradoksalny jest Krzyż. Cierpieniu fizycznemu często towarzyszy cierpienie duchowe, spowodowane poczuciem osamotnienia, które dręczy człowieka. W dzisiejszym społeczeństwie pewna kultura uważa człowieka chorego za przykrą przeszkodę, nie widząc jego bogatego wkładu w życie wspólnoty. Trzeba i to bezzwłocznie odkryć na nowo wartość Krzyża dzielonego z Chrystusem”. Jan Paweł II dziękował także tym wszystkim, którzy opiekują się chorymi.

• „Miłość nie pamięta złego” – to hasło orędzia Jana Pawła II na tegoroczny Wielki Post. Głównym motywem orędzia jest apel o pokój zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i międzynarodowym. Papież jest przekonany, że jedyną drogą do osiągnięcia pokoju jest przebaczenie, gdyż „jest ono najszlachetniejszą formą miłością a Wielki Post jest najlepszym czasem, aby tę prawdę głosić”. „Udzielanie i uzyskiwanie przebaczenia – czytamy w orędziu – umożliwia powstanie nowej jakości w stosunkach pomiędzy ludźmi. To ono przełamuje spiralę nienawiści i pragnienia zemsty oraz kruszy łańcuch zła, który krępuje serca nim dotknięte”. Jan Paweł II pisze również, iż „liczne i tragiczne konflikty nękające ludzkość, powstałe czasami w wyniku źle pojętych motywów religijnych, utworzyły obszary nienawiści między ludźmi i narodami”. Dla narodów – zdaniem Jana Pawła II – które poszukują pojednania a także dla wszystkich, którzy tęsknią za pokojem między ludźmi i społeczeństwami, jedyną drogą jest przebaczenie.

• Kościół jako oblubienica Chrystusa – to temat katechezy Jana Pawła II wygłoszonej podczas środowej audiencji. „O tajemnicy Kościoła stanowi to – mówił Papież – że jest kochany przez Chrystusa i kocha Go oblubieńczą miłością. U źródeł Kościoła mamy wolny akt miłości, którą Ojciec rozlewa przez Chrystusa i Ducha Świętego. Ta właśnie miłość kształtuje Kościół, promieniując na wszystkie stworzenia. W tym świetle można powiedzieć, że Kościół jest znakiem wzniesionym wśród narodów, by świadczyć o sile miłości Bożej objawionej w Chrystusie, zwłaszcza w złożonym przez Niego darze swego życia. Dlatego „poprzez Kościół wszyscy ludzie – zarówno jako kobiety, jak i mężczyźni – są powołani, by być »Oblubienicą« Chrystusa, Odkupiciela świata” („Mulieris dignitatem”, 25).

• Czy nastąpi reforma w sposobie kierowania Kościołem? Jan Paweł II zamierza przeprowadzić reformę sposobu kierowania Kościołem katolickim – pisze rzymski dziennik „Il Messaggero”. Według gazety, Papież chce jak najszybciej przeforsować większą kolegialność w kierowaniu Kościołem oraz wprowadzić większą reprezentatywność we władzach kościelnych. Jako podstawowe elementy reformy „Il Messaggero” wymienia trzy: obradujące raz w roku synody biskupów, które dotychczas Jan Paweł II zwoływał z różną częstotliwością; zwiększone do 150 członków mających prawo wyboru papieża Kolegium Kardynalskie, w którym więcej niż dotychczas krajów miałoby swoich reprezentantów; reorganizacja obecności Kościoła w mediach, w filmie, muzyce, telewizji i w Internecie.

Podstawę do spekulacji gazety stanowi fragment ogłoszonego na zakończenie Roku Wielkiego Jubileuszu dokumentu „Novo millenio ineunte”, w którym Jan Paweł II pisał: „Od czasu Soboru Watykańskiego II wiele uczyniono też na polu reformy Kurii Rzymskiej, organizacji synodów, funkcjonowania Konferencji Episkopatów. Z pewnością jednak wiele należy jeszcze zrobić, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości tych koniecznych instytucji służących komunii, szczególnie ważnych dzisiaj, gdy trzeba szybko i skutecznie rozwiązywać problemy, z jakimi styka się Kościół w niezwykle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości naszej epoki” (nr 46).

• Biskupi Jugosławii z wizytą ad limina Apostolorum. Z jednej strony chcę poinformować Jana Pawła II o pozytywnych zjawiskach w naszym kraju, z drugiej natomiast zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu ludzie żyją u nas w biedzie i nadal odczuwamy konsekwencje trwającej przez blisko półwiecze przymusowej propagandy ateistycznej – powiedział przewodniczący Konferencji Biskupów Jugosławii, kard. Franc Perko z Belgradu.

Według statystyk kościelnych w Jugosławii żyje ok. 550 tys. katolików. Największym problemem Kościoła katolickiego w Jugosławii jest brak księży. Konferencja Biskupów Jugosławii została oficjalnie utworzona przed trzema laty. Obecna wizyta ad limina jest ich pierwszą. Po raz ostatni biskupi, jeszcze jako członkowie ogólnojugosłowiańskiej Konferencji Biskupów, złożyli wizytę ad limina w 1993 r.

• Spotkanie Jana Pawła II z Jerzym Buzkiem. „Jan Paweł II jest głęboko przekonany, że UE to dla Polski właściwa droga” – powiedział premier Buzek. „Wiemy, że musi się to łączyć z zachowaniem wartości, z wynegocjowaniem dobrego miejsca dla Polski w Europie wolnych narodów, które porozumiewają się z sobą i które chcą być razem” – dodał.

• Pielgrzymka śladami Apostoła Pawła. Jan Paweł II odwiedzi Maltę w dniach 8 i 9 maja, po zakończeniu wizyty w Syrii – poinformowała archidiecezja Malty. W oświadczeniu dla prasy nie ma dokładnej informacji na temat programu wizyty Papieża. Pewne jest tylko, że Jan Paweł II pojedzie do Damaszku.

• Nowy nuncjusz na Słowacji. Został nim mianowany przez Jan Pawła II ks. Henryk Józef Nowacki, dotychczasowy kierownik polskiej sekcji sekretariatu Stanu.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Trwa akcja pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w indyjskim stanie Gudżarat. Nadal brakuje namiotów, leków, środków dezynfekcyjnych oraz koców. Zniszczonym przez kataklizm terenom grozi wybuch epidemii. Indyjska filia Caritas koncentruje się przede wszystkim na obszarach wiejskich, gdzie rzadziej dociera wsparcie ze strony rządu czy organizacji pozarządowych. Caritas Internationalis, która początkowo apelowała do oddziałów krajowych o pomoc w wysokości 1 mln dolarów, podwyższyła tę sumę do 2,6 mln. Amerykański odpowiednik Caritas, organizacja Catholic Relief Service przeznaczyła 650 tys. dolarów na pomoc poszkodowanym. Salezjanie realizują specjalny program opieki nad sierotami, których rodzice ponieśli śmierć w najsilniejszym od 50 lat trzęsieniu ziemi w Indiach. Caritas Polska wysłała do Gudżaratu szpital polowy. Już ponad 200 rannych skorzystało z pomocy polskich lekarzy i ratowników, którzy pracują w ambulatorium w położonej niedaleko epicentrum wstrząsów miejscowości Andżar.

Przywódcy chrześcijańskich Kościołów Indii wezwali organizacje kościelne, by niosły pomoc wszystkim – bez względu na wyznanie. Choć członkowie wielu prawicowych ugrupowań hinduskich odrzucają wsparcie ze strony chrześcijan, to jednak „nie ma czasu na spieranie się o religijne priorytety – mówi bp Gregory Karotempreli z Rajkot. – Po trzęsieniu ziemi chrześcijanie i Hindusi z Krajowego Korpusu Wolontariuszy razem szukają zasypanych pod gruzami”. Przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich skrytykowali ministra lotnictwa południowoindyjskiego stanu Karnataka, który powiedział, że trzęsienie ziemi było karą wymierzoną Hindusom przez Boga za prześladowania chrześcijan w Indiach. Ks. Donald D’Souza, zastępca sekretarza generalnego Konferencji Biskupów Indii, określił wypowiedź ministra jako „nieodpowiedzialną”.

• Dekadę na rzecz Przezwyciężania Przemocy rozpoczęła Światowa Rada Kościołów (4 lutego). Dekada, którą zainaugurowano w Berlinie uroczystym nabożeństwem ekumenicznym, potrwa do 2010 roku. Z inicjatywy ofiar i uczestników wojny domowej w Liberii wszyscy uczestnicy nabożeństwa otrzymali „znaki nadziei” – metalowe krzyżyki odlane z łusek pocisków. Zrzeszająca 342 związki wyznaniowe Rada (Kościół katolicki ma jedynie status obserwatora posiedzeń Rady) chce dzięki Dekadzie budować „kulturę pokoju” i zachęcić chrześcijan, by pokazali światu „jak można rozwiązywać problemy bez stosowania przemocy”. Przewodniczący Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech Manfred Kock uważa, że dzisiejszemu człowiekowi „potrzebna jest kultura wolna od przemocy zarówno w czterech ścianach własnego domu, jak i w wielkiej polityce światowej”. Jego zdaniem religia coraz częściej – jak w przypadku Kosowa, Palestyny czy Indonezji – staje się narzędziem w konfliktach międzynarodowych, a obowiązkiem chrześcijan jest zapobieganie tak instrumentalnemu wykorzystywaniu wiary.

• „Następca św. Piotra powinien z równą swobodą, jak Jan Paweł II obcować z mediami” – uważa przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, abp John Patrick Foley. Hierarcha uczestniczył w Monachium w prezentacji książki „Bóg w globalnej wiosce”. Jest to cykl wywiadów, w których Foley odpowiada na pytania dotyczące możliwości, roli i etyki dzisiejszych mediów. Jego zdaniem „od papieża należy oczekiwać, aby był »dobrym komunikatorem«, podobnie jak kapłan powinien być dobrym kaznodzieją”. Wzorem dla przyszłych następców św. Piotra jest Jan Paweł II, dzięki któremu „Kościół jest obecny w mediach tak silnie, jak nigdy dotąd”. Abp Foley zachęcił też do tworzenia katolickich stacji wszędzie tam, gdzie „istnieją jeszcze wolne długości fal radiowych czy telewizyjnych”.

• Pismo Święte przetłumaczono w całości lub we fragmentach na 2261 języków. Według Niemieckiego Towarzystwa Biblijnego ze Stuttgartu Biblia jest nadal najczęściej tłumaczoną książką świata. W roku 2000 Pismo Święte przełożono na kolejne 28 języków. 627 przekładów jeszcze nie ukończono. Ludność świata posługuje się ponad 6 tys. języków.

• Jan Paweł II zamierza ogłosić św. Izydora z Sewilli patronem Internetu. Kanonizowany w 1598 r. przez Klemensa VIII i ogłoszony w 1772 r. przez Innocentego XIII doktorem Kościoła święty opiekowałby się użytkownikami i programistami światowej sieci elektronicznej. Z taką inicjatywą wystąpiła dwa lata temu grupa hiszpańskich informatyków katolickich.

Św. Izydor urodził się ok. 556 r. w Sewilli jako najmłodszy z czwórki rodzeństwa. Jego bracia Leander i Fulgencjusz oraz siostra Florentyna również zostali wyniesieni na ołtarze. W 601 r. Izydor przejął po zmarłym Leandrze urząd arcybiskupa rodzinnego miasta, który pełnił aż do śmierci w 636 r. Sewilski hierarcha słynął z erudycji. Swoją wiedzę poszerzał nieustannie dzięki systematycznej lekturze. Jest autorem „Etymologiae” – pierwszego słownika encyklopedycznego na ziemiach hiszpańskich, który w 20 księgach zawiera hasła z matematyki, medycyny, historii, filozofii i teologii. Kościół katolicki wspomina go w rocznicę śmierci, czyli 4 kwietnia.


 

 

 

... I W POLSCE

• Po raz dziewiąty Kościół katolicki obchodził we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes Światowy Dzień Chorego (11 lutego). W Polsce centralne uroczystości odbyły się w Gdańsku, uczestniczył w nich kard. Fiorenzo Angelini, b. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W wielu diecezjach biskupi odwiedzili chorych w szpitalach i hospicjach. Przy tej okazji apelowali do wiernych, ale i do rządzących państwem, o troskę o ludzi cierpiących. Upominali się również o sprawiedliwe wynagrodzenie dla lekarzy i pielęgniarek.

Niespodzianką dla najmłodszych pacjentów z 500 szpitali w Polsce były specjalne upominki wraz z „Liścikiem Jana Pawła II do chorych dzieci”. W całej Polsce pojawiły się bilboardy przypominające o Światowym Dniu Chorego. W jego przededniu środowisko gdańskiej Akademii Medycznej zorganizowało sesję naukową pod hasłem „Pacjent i pracownik służby zdrowia wobec zagrożenia bezdusznością”. Zdaniem abp Tadeusza Gocłowskiego, który odprawiał Mszę św. w oliwskiej katedrze wraz z nuncjuszem apostolskim abp Józefem Kowalczykiem i kard. Angelinim, „właściwe uposażenie pielęgniarek i lekarzy jest sprawą honoru państwa”. Nie można jednak przekraczać granicy jeśli chodzi o formę egzekwowania swoich praw. Odejście od łóżka chorego jest naruszeniem praw drugiego człowieka.

• Zakończono diecezjalne etapy procesów beatyfikacyjnych ks. Jerzego Popiełuszki oraz kard. Stefana Wyszyńskiego. (Zob. artykuł ks. Adama Bonieckiego na str. 1.)

• Integracja Europy jest logiczną konsekwencją dziejów, ale w procesie jednoczenia obecność chrześcijaństwa jest niezbędna – mówił prymas Polski kard. Józef Glemp podczas sympozjum „Polska i Węgry. Millennium chrześcijaństwa” w Warszawie (10 lutego). Zdaniem Prymasa utrzymanie podziału Europy jest nie do przyjęcia, gdyż logika rozwoju ludzkiego domaga się współpracy. Panuje uogólnienie, że państwa unijne tolerują lub wręcz propagują odejście od zasad moralnych – mówił kard. Glemp. Pornografia, życie w wolnych związkach, legalność aborcji, eutanazja – za tolerowanie tych zjawisk opinia publiczna nieraz obarcza odpowiedzialnością kierownictwo Unii. Tymczasem w Unii nie brak ludzi, którzy stojąc na gruncie demokracji, boją się deprawacji moralnej społeczeństwa, lecz nie mają możliwości kształtowania norm społecznych według zasad filozoficznych czy religijnych. Kościół uważa taką sytuację za słaby punkt idei unijnej, zwłaszcza że wielu obywateli tych państw będzie wyznawcami rygorystycznych odłamów islamu lub sekt. Problemem jest także dostosowanie prawa polskiego do norm unijnych – stwierdził kard. Glemp. Nie jest jasne, gdzie przebiega granica między prawem obligatoryjnym a tolerancją ustawodawstwa typowego dla danej narodowości. Prymas Polski mówił także o lękach, które są udziałem mieszkańców obu części kontynentu. W państwach kandydujących istnieje obawa o wykup ziemi, zawładnięcie finansami czy przemysłem. Na Zachodzie ludzie boją się wtargnięcia taniej siły roboczej i obniżenia stopy życiowej. Za najtrudniejszy problem kard. Glemp uznał restrukturyzację polskiego rolnictwa.

W sympozjum uczestniczyli także: prymas Węgier kard. Laszlo Paskai, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski oraz prawosławny metropolita warszawski i całej Polski abp Sawa.

• Ponad 13 mln zł zebrano w ramach akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w 2000 r. Akcję zorganizowała katolicka Caritas Polska po raz pierwszy razem z Eleos Kościoła prawosławnego i Diakonią Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Rozprowadzono ponad 4,3 mln świec. W 1999 r. rozprowadzono 4 mln świec, uzyskując 12 mln zł.

Fundusze uzyskane z akcji przekazywane są m.in. na dofinansowanie zimowisk i kolonii letnich, organizowanych w Polsce przez Caritas dla dzieci z ubogich rodzin (w ub. r. skorzystało z nich ok. 70 tys. dzieci); wspieranie działalności domów samotnej matki, ośrodków rehabilitacyjnych oraz świetlic środowiskowych. Pieniądze wpłacać można na konto: Caritas Polska, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa, PKO BP SA I O/Centrum w Warszawie, VIII O/Warszawa, nr 90 10201013 122640130.

• Caritas Diecezji Kieleckiej ostrzega przed oszustami, którzy w jej imieniu zbierają pieniądze na dożywianie dzieci. Policja przypuszcza, że zbiórka na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Indiach będzie kolejnym pretekstem do wyłudzania pieniędzy. Na kilku kieleckich osiedlach znowu pojawili się oszuści podający się za przedstawicieli Caritas. Caritas informuje, że nigdy nie prowadziła i nie prowadzi kwest na ulicach i w prywatnych mieszkaniach. Aby nie stwarzać okazji do oszustw, pieniądze przyjmuje tylko poprzez swoje biura, parafie lub wpłaty bezpośrednio na konto.

• Podejrzany o zabójstwo proboszcza z Czarnocina Grzegorz D. przyznał się do winy. Zatrzymany 6 lutego przez policję w Warszawie mężczyzna przyznał się do tego, że 20 stycznia wieczorem włamał się do budynku plebanii. Zaskoczony przez 70-letniego ks. Stefana Chamerskiego zaatakował go ciosami w głowę i w twarz powodując tym samym jego śmierć. Następnie zrabował ok. 15 tys. zł. Sąd Rejonowy w Pińczowie (woj. świętokrzyskie) zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

• Arka-Invesco PTE, w którym udziały ma Konferencja Episkopatu Polski, i Pocztowo-Bankowy PTE podpisały umowę o połączeniu obu towarzystw emerytalnych i zarządzanych przez nie funduszy. „Pocztowo-Bankowy PTE jest naszym najlepszym partnerem do połączenia z uwagi na duże podobieństwo uczestników, strukturę sieci sprzedaży oraz zbliżoną politykę inwestycyjną, co oznacza, że nie zmieni się nasza polityka etycznego inwestowania” – tak Rafał Andrzejewski, prezes Arka-Invesco tłumaczy wybór Bankowo-Pocztowego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego jako partnera do fuzji. Celem fuzji jest wzmocnienie kapitałowe oraz zwiększenie liczby klientów.

• O zabezpieczenie kościołów przed włamaniami i kradzieżą zaapelowała do proboszczów Kuria Diecezjalna w Tarnowie. Specjalne instrukcje i wskazówki księża otrzymali na piśmie. Tarnowska Kuria zaleca, aby w oknach świątyń montować kraty, a także solidne drzwi i nietypowe, antywłamaniowe zamki. Nie należy również umieszczać kosztownych przedmiotów w gablotach na wota – czytamy w instrukcji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Prawdziwe korale, przedmioty ze szlachetnych metali i kamieni powinny być przechowywane razem z kosztownymi naczyniami liturgicznymi w kasie pancernej.

 

 

  

Nr 7, 18 lutego 2001

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl