W najnowszym numerze

 

On-line: Obraz tygodnia •  Kronika religijna •  Komentarze  


 

KRAJ

KATARZYNA KOLENDA-ZALEWSKA rozmawia z profesor HANNĄ ŚWIDĄ-ZIEMBĄ o przemianach polskiej sceny politycznej: „»Solidarność« w 1980 roku stworzyła iluzję, że może być jak w starożytnych Atenach, gdzie rządzili wszyscy obywatele. Ta iluzja tkwi mocno w Polakach, stąd też bierze się niechęć do partii politycznych”.

Autokary w ogóle nie przejeżdżają przez most na Sole. Jadą wprost na parking przed Muzeum. Za dwie godziny zabiorą gości do Brzezinki, a stamtąd jak najszybciej autostradą do Krakowa” – o Oświęcimiu, mieście, które żyje w cieniu obozu zagłady, pisze AGNIESZKA SABOR w reportażu „Miasto naznaczone”.

 

 

 

 

 

ŚWIAT

W korespondencji z Waszyngtonu JOANNA PETRY MROCZKOWSKA zastanawia się nad rolą katolicyzmu w Stanach Zjednoczonych, gdzie oszczędność, zdolność do wyrzeczeń i ofiarności ustąpiły konsumpcji, skrajnemu indywidualizmowi i hedonizmowi. „Entuzjastyczne i bezkrytyczne akceptowanie dominującej kultury doprowadziło do tego, że amerykańscy katolicy nie różnią się już od innych grup religijnych pod względem wartości etycznych, obyczajów moralnych i gustów kulturalnych; stoją w obliczu pokusy traktowania religii jak oferty z dobrze zaopatrzonego baru samoobsługowego”. Mimo to „jest to Kościół milionów katolików, którzy tworzą tętniące życiem parafie ludzi dumnych ze swojej wiary i wychodzących ku innym; Kościół, który nie godzi się wcale na »prywatyzowanie« religii”.

Współczesny Tybet to widok smutny dla wszystkich, którzy zaczytywali się w książkach podróżniczych opisującyhch ten kraj i jego zwyczaje przed 1950 r. Ta bogata kultura ginie na naszych oczach bezpowrotnie” – pisze ADAM SANOCKI w reportażu ze stolicy Tybetu Lhasy. „Magiczne formułki Tybetańczyków zastępowane są [przez Chińczyków] takimi słowami jak: postęp, materializm i idealizm”. Postępuje proces wynaradawiania i sinizacji Tybetańczyków, a młodzi coraz częściej postrzegają Dalajlamę jako nieskutecznego polityka.

ROBERT KALINOWSKI w relacji ze zniszczonego trzęsieniem ziemi indyjskiego Gudżaratu przestawia reakcję Hindusów na międzynarodową pomoc, także z Polski, i kłópoty z zetknięciem odmiennych kultur. „Religia indyjska nie pozwala na rozpacz: w hinduizmie nic nie jest ostateczne i nawet klęski żywiołowe są uznawane za jeszcze jeden element w bilansie ludzkich uczynków. Dlatego przybyli do Gudżaratu ratownicy muszą być przygotowani na zaskakującą reakcję poszkodowanych, którzy przyjmują tragedię jako coś naturalnego”.

Amerykańskim planem zbudowania strategicznej obrony przeciwrakietowej zaniepokojony jest STANISŁAW LEM: „Następną fazą będzie militaryzacja Kosmosu. Rzecz kluczowa: z tego rodzaju wyścigu od pewnego momentu nie można się już wycofać”.

    KOŚCIÓŁ

KS. STANISŁAW MUSIAŁ SJ: Zaniedbany Chrystus, czyli o przyszłości Kościoła w Polsce „Eucharystia nie jest ceremonią do uświetnienia czegokolwiek. Jest aktem najwyższej intymności między Chrystusem i Jego Kościołem, także między Chrystusem i każdym uczestnikiem liturgii. Uczestniczyć w niej może tylko osoba wierząca. Osoby niewierzące nie powinny być jej świadkami”.

KS. ADAM BONIECKI: Przed Bożym trybunałem, czyli o zakończeniu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego kard. Stefana Wyszyńskiego

„Proces beatyfikacyjny nie zajmował się polityczną strategią Prymasa. Zajmował się jego wiarą, nadzieją i miłością. Bo przed Bożym trybunałem stanął przecież nie »Prymas Tysiąclecia«, ale człowiek”.

KS. JAN KRACIK: Kardynałowie sprzed wieków

„Najwyższej rangi dygnitarze kościelni, choć nie stanowią osobnego stopnia hierarchicznego. Godność honorowa nadawana przez papieską nominację, a nie przez święcenia. Kardynałowie. Dziś są nimi biskupi z całego świata. A bywali duchowni wszystkich stopni, a nawet świeccy”.

Rozmowa z KARD. MARIANEM JAWORSKIM: Trudna misja (z metropolitą lwowskim Kościoła rzymskokatolickiego, niedawno mianowanym przez Papieża kardynałem rozmawia ks. Adam Boniecki)

„Powiem wyraźnie: mój Kościół nie będzie na Ukrainie przyczyną konfliktów. Obawy o repolonizację czy relatywizację nie mają żadnych realnych podstaw. Wspólnoty polskie są niewielkie, nastąpiła wymiana struktur społecznych i rodzinnych”.

KAROL JONCA: Milczenie biskupów?, czyli wrocławski kardynał Adolf Bertram wobec Trzeciej Rzeszy

„Sednem dyplomacji Bertrama nie były ambicje, ale troska o »zabezpieczanie substancji wiary«, czego nie mógł osiągnąć przez publiczne demonstracje, ale – jak sądził – przez nieustanne upominanie się u władz”.

Z cyklu „Kobiety w Biblii” ELŻBIETA ADAMIAK: Córka i ojciec (o Aksie, córce Kaleba)

KS. JAN SŁOMKA: Kwintesencja Ewangelii czyli cotygodniowa medytacja nad czytaniami liturgicznymi.

 


   FELIETONY
:

JÓZEFY HENNELOWEJ, EWY SZUMAŃSKIEJ, ANDRZEJA DOBOSZA,  MARCINA KRÓLA, JACKA PODSIADŁY i MARKA SKWARNICKIEGO.

 

 

 

 

 

 

Nr 7, 18 lutego 2001

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl