Kronika religijna

Stolica Apostolska •  Kościół w Świecie •  ...i w Polsce

 

STOLICA APOSTOLSKA

• W Rzymie obchodzono V Dzień życia konsekrowanego. Podczas Mszy św. w Bazylice św. Piotra Jan Paweł II przypomniał ubiegłoroczny Jubileusz zakonników i zakonnic mówiąc, że ich pierwszym zadaniem jest kontemplacja: „Wszystkie realia życia konsekrowanego rodzą się i odradzają każdego dnia w nieustannej kontemplacji oblicza Chrystusa. Sam Kościół czerpie swój zapał z codziennego stykania się z niewyczerpanym pięknem oblicza Chrystusa, swego Oblubieńca”. „Tak jak On i na miarę upodobnienia się do Niego – przekonywał Papież – również osoba konsekrowana staje się »znakiem, któremu sprzeciwiać się będą«; to znaczy staje się dla innych ozdrowieńczym bodźcem do zajęcia stanowiska wobec Jezusa, który – dzięki czynnemu pośrednictwu »świadka« – nie jest tylko historyczną postacią albo abstrakcyjnym ideałem, lecz ukazuje się jako żywa osoba, do której trzeba przylgnąć bez wahania. Czy nie macie wrażenia, że Kościół oczekuje od was tej niezbędnej posługi w epoce naznaczonej głębokimi przemianami społecznymi i kulturowymi?” – pytał Papież.

• Ewangeliczny obraz nowego nieba i nowej ziemi – był tematem katechezy wygłoszonej przez Jana Pawła II podczas środowej audiencji generalnej. „Pokusie tych – mówił Papież – którzy przyjmują apokaliptyczne scenariusze wdarcia się królestwa Bożego i tych, którzy przymykają oczy zmęczone snem obojętności, Chrystus przeciwstawia nadejście bez zgiełku nowego nieba i nowej ziemi. To przyjście jest podobne do ukrytego, a jednak żarliwego kiełkowania nasienia w ziemi. Bóg istotnie wkroczył w losy ludzi i świata, i podąża w milczeniu, oczekując z cierpliwością na ludzkość z jej opóźnieniami i uwarunkowaniami. Szanuje On jej wolność, podtrzymuje ją, kiedy jest targana rozpaczą, prowadzi ją z etapu na etap i zaprasza do współpracy z planem prawdy, sprawiedliwości i pokoju Królestwa. Działanie Boże i ludzkie zaangażowanie winny zazębiać się z sobą”. Stąd Jan Paweł II przytoczył słowa konstytucji „Gaudium et spes” II Soboru Watykańskiego: „Nauka chrześcijańska nie odwraca człowieka od budowania świata i nie zachęca go do zaniedbywania dobra bliźnich, lecz raczej silniej wiąże go obowiązkiem wypełniania tych rzeczy”.

• Watykan wobec kwestii dzieci. Stolica Apostolska będzie aktywnie uczestniczyć w przygotowaniach Światowego Szczytu nt. Dzieci organizowanego przez Narody Zjednoczone we wrześniu 2001 roku – powiedział stały obserwator Watykanu przy ONZ, abp Renato Martino. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej uważa, że rzeczą najważniejszą jest „promowanie i ochrona prawa do życia, jak również godności i praw dzieci, zarówno przed, jak i po urodzeniu”. Na Szczycie należy też dyskutować na temat rodziny jako podstawowej komórki społecznej „odpowiedzialnej w pierwszym rzędzie za wychowanie i ochronę dzieci od dzieciństwa aż do dorosłości”. Powinno się także podjąć inne tematy, wyjątkowo ważne dla miliarda dzieci zamieszkujących Ziemię, jak opieka zdrowotna, wyżywienie, prawo do mieszkania w warunkach godnych człowieka, a także pokój, bezpieczeństwo i stabilność społeczna – podkreślił abp Martino.

• Natura małżeństwa i rodziny – to temat przemówienia Jan Paweł II do pracowników trybunału Roty Rzymskiej. Papież mówił, że w dzisiejszej mentalności pojęcie „natury” nie zawsze jest właściwie rozumiane. Sprowadza się je do danych fizycznych i biologicznych, mniemając, że wzorce kulturowe można tworzyć i narzucać w sposób dowolny. Jest to wyraźnie widoczne w podejmowanych dziś próbach zrównywania związków faktycznych, nawet homoseksualnych, z małżeństwem, któremu odmawia się charakteru naturalnego. Tymczasem Kościół rozumie naturę głębiej: „Biorąc pod uwagę naturę małżeństwa widzimy, że małżonkowie łączą się właśnie jako osoby odmiennej płci. Odmienność ta wiąże się na płaszczyźnie ludzkiej z ogromnym bogactwem – również duchowym. Odniesienie do wymiaru naturalnego ich męskości i kobiecości jest decydujące dla zrozumienia istoty małżeństwa”. Według Papieża odmienność płciowa decyduje także o naturalnych celach małżeństwa, które wiąże się z dobrem małżonków oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa.

• Papież odwiedził rzymską parafię. Po rocznej przerwie związanej z obchodami Wielkiego Jubileuszu, Jan Paweł II rozpoczął wizyty duszpasterskie. Papież odwiedził parafie św. Alfonsa Marii de Liguori.

• Jan Paweł II ogłosił „konstytucję” Państwa Watykańskiego (1 lutego). Nowa ustawa, która zastąpiła poprzednią pochodzącą z roku 1929, uwzględnia w sposób systematyczny różne modyfikacje wprowadzane przez ostatnich 60 lat, od czasu pontyfikatu Piusa XII – czytamy w oficjalnym komunikacie. Dokument ma zapewnić „lepszy podział pracy między władzą legislacyjną, wykonawczą i sądowniczą” w Państwie Mieście Watykańskim, jak również sprawniejszą koordynację działań między administracją Watykanu a sekretariatem stanu Stolicy Apostolskiej.

• Słowacja zaprasza Papieża. Zaproszenie wspólnie wystosowali biskupi, prezydent, premier oraz przewodniczący parlamentu. „Wizytę Jana Pawła II można by połączyć z podróżą na Ukrainę i ewentualną wizytą w Polsce w czerwcu tego roku” – powiedział ks. Jan Cziszyn, sekretarz Konferencji Biskupów Słowacji.

 

 

 

 

 

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

• Chrześcijanie całego świata niosą pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Indiach. Wiele miejscowości w indyjskim stanie Gudżarat zostało dosłownie zrównanych z ziemią. W tragicznym kataklizmie zginęło prawdopodobnie ponad 100 tys. ludzi, w tym kilka tysięcy chrześcijan. Pół miliona jest bez dachu nad głową, 60 tys. wymaga specjalistycznej opieki medycznej. „Rozmiarów katastrofy nie da się opisać słowami; to przeszło wszelkie wyobrażenia” – powiedział Vinod Malaviya, protestancki bp Gudżaratu. W rejonie kataklizmu brakuje przede wszystkim antybiotyków, środków przeciwbólowych i dezynfekcyjnych, czystej wody pitnej, żywności, koców oraz namiotów.

Pomoc Kościołów chrześcijańskich dla ofiar najsilniejszego od 50 lat trzęsienia ziemi w Indiach koordynuje tamtejsza Caritas, która zbudowała już pięć miasteczek namiotowych i objęła opieką 35 tys. poszkodowanych rodzin. W ocalałych budynkach kościelnych organizowane są polowe szpitale bądź tymczasowe miejsca noclegowe. Międzynarodowa centrala Caritas zaapelowała do oddziałów krajowych o zebranie sumy 1 mln dolarów na pomoc dla Gudżaratu. Caritas Polska przekazała na ten cel już 100 tys. dolarów. Również protestanckie organizacje charytatywne zobowiązały się do udzielenia ofiarom kataklizmu „długofalowej pomocy” w wysokości 1,5 mln dolarów. Obserwatorzy podkreślają zgodną współpracę wolontariuszy reprezentujących hinduistów, muzułmanów, chrześcijan i dżinistów zamieszkujących Gudżarat. „To całe dramatyczne wydarzenie – paradoksalnie – przyczyni się do scalenia naszego narodu” – stwierdził kardynał-nominat, abp Bombaju Ivan Dias.

• Niemiecki Kościół katolicki wypłacił pierwsze odszkodowania dla robotników przymusowych. Odszkodowania przekazano 30 wywiezionym z terenów okupowanych osobom, które w czasie II wojny światowej pracowały w należących do Kościoła obiektach. Według kierownika kościelnego ośrodka poszukiwań byłych robotników przymusowych Michaela Pronolda, niemieckie diecezje sporządziły już listę 750 osób, spośród których zweryfikowano dotychczas 420. Jednorazowe odszkodowania, na które niemiecki episkopat przeznaczył 5 mln marek, można odbierać w monachijskim oddziale Caritasu do 31 grudnia 2002 r. Kolejne 5 mln marek zasili „Fundusz Pojednania Kościoła Katolickiego w Niemczech”, który funkcjonować będzie przy akcji solidarności katolików niemieckich „Renovabis” we Fryzyndze. Fundusz będzie finansować projekty, które służą zachowaniu pamięci o zbrodniach i ofiarach hitleryzmu oraz europejskiemu pojednaniu, np. program opieki nad byłymi więźniami obozów koncentracyjnych z Polski i Ukrainy czy pomoc terapeutyczną i socjalną dla kobiet zgwałconych w czasie niedawnej wojny w Bośni.

• Przedstawiciele europejskiego Kościoła katolickiego i protestanckiego uchwalili tekst Karty Ekumenicznej. Dokument został przyjęty w wyniku obrad wspólnej komisji katolickiej Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE) i protestanckiej Komisji Kościołów Europejskich (KEK) w portugalskim Porto (26-29 stycznia). Zawiera on wytyczne dotyczące dalszej współpracy ekumenicznej w Europie. Zostanie uroczyście podpisany w kwietniu tego roku na Europejskim Spotkaniu Ekumenicznym w Strassburgu.

• Komunistyczne władze wydaliły z seminarium duchownego w Pekinie 70 kleryków i wykładowców. Seminarium należy do kontrolowanego przez państwo Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich. Wydaleni odmówili w styczniu ubiegłego roku uczestnictwa w uroczystości wyświęcenia bez zgody i nominacji Stolicy Apostolskiej pięciu biskupów chińskiego Kościoła „patriotycznego”.

• Zmarł ks. kanonik Bolesław Zych (l. 88), polski kapłan i proboszcz, który przez ponad 50 lat pracował na Korsyce.

• Bill Gates i kardynał-nominat François Xavier Nguyen Van Thuân uczestniczyli w Rzymie w konferencji poświęconej globalizacji. Współwłaściciel firmy Microsoft oraz wietnamski hierarcha dyskutowali na temat rozwoju ekonomii internetowej oraz poprawy warunków życia najbiedniejszych. Według Gatesa gwarantem sukcesu jest talent człowieka, a „komputery o większej mocy sprzedawane po niższej cenie pozwolą sukcesywnie łączyć się społeczeństwom i ludziom”. Natomiast kard. Van Thuân stwierdził, że nie wszystko zależy od talentu człowieka – równie ważne są jego osobowość i godność. „Dóbr materialnych nie można wytwarzać bez końca, bez wyrażenia troski o to, kto wytwarza produkty kupowane przez nas po niższych cenach” – dodał przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et pax”.

Bill Gates jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie.

Jako dwudziestolatek założył z przyjacielem firmę Microsoft, obecnie największy na świecie koncern zajmujący się tworzeniem oprogramowania. W czerwcu ubiegłego roku amerykański sąd uznał Microsoft winnym praktyk monopolistycznych i nakazał jego podział na dwie odrębne firmy. Gates jest zaangażowany w działalność charytatywną. Kard. Van Thuân spędził 13 lat w komunistycznym więzieniu w Wietnamie, gdzie prowadził m.in. kursy językowe dla współwięźniów. W wieku 72 lat został kardynałem.


 

 

 

... I W POLSCE

• W Święto Ofiarowania Pańskiego Kościół w Polsce wraz z Kościołem powszechnym obchodził V Dzień Życia Konsekrowanego (2 lutego). W tym dniu zakonnice i zakonnicy spotkali się na Mszach św., by odnowić swoje śluby.

W zgromadzeniach zakonnych w Polsce żyje ponad 23 tys. kobiet i prawie 10 tys. mężczyzn. Wśród zgromadzeń męskich przodują franciszkanie (1144 osób). Tuż za nimi są salezjanie (1123) oraz franciszkanie konwentualni, których jest ponad 800. W sumie, według danych Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na terenie naszego kraju działa 56 zgromadzeń męskich zarejestrowanych w Episkopacie Polski. Wśród zgromadzeń żeńskich najwięcej jest elżbietanek (1296), służebniczek starowiejskich (1160) oraz szarytek (1116). W Polsce działa 14 żeńskich zgromadzeń klauzurowych oraz 93 czynnych.

• Zakończył się na poziomie diecezjalnym proces beatyfikacyjny kard. Stefana Wyszyńskiego (6 lutego). Proces otworzył kard. Józef Glemp 20 maja 1989 roku w archikatedrze św. Jana w Warszawie. W ciągu 12 lat przesłuchano 59 świadków oraz przebadano spuściznę pisarską Prymasa Tysiąclecia. Zgromadzona dokumentacja zostanie przekazana do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, która zbada i rozstrzygnie, czy kandydat do świętości odznaczał się heroicznością cnót. Do ogłoszenia kard. Wyszyńskiego błogosławionym, oprócz orzeczenia o heroiczności cnót, potrzebne będzie również stwierdzenie cudu dokonanego za jego wstawiennictwem, który specjalne komisje złożone z teologów i lekarzy uznają za autentyczny.

• Jan Paweł II może być świadkiem w procesie beatyfikacyjnym Jana Tyranowskiego. Papież wielokrotnie podkreślał rolę, jaką odegrał w jego życiu ten wybitny wychowawca i formator. Proces Jana Tyranowskiego na etapie diecezjalnym został zamknięty w marcu ub.r., a dokumentację przekazano watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. „Zazwyczaj wszystkich świadków przesłuchuje się tylko na etapie diecezjalnym, a ich świadectwa analizowane są później w Rzymie” – tłumaczy postulator diecezjalnej części procesu ks. Tadeusz Szaniawski SDB. Kapłan nie wykluczył jednak, że w tym wypadku może zostać uczyniony wyjątek. Podobnego zdania jest bp Kazimierz Nycz, który jednak zaznaczył, że prośbę taką powinna skierować do Papieża nie archidiecezja krakowska, ale watykańska kongregacja.

Jan Tyranowski urodził się w 1901 roku w Krakowie. Mieszkał na krakowskich Dębnikach. Był twórcą Róż Różańcowych. Zelatorem jednej z nich był młody Karol Wojtyła, który w książce „Dar i Tajemnica” tak pisał o Tyranowskim: „Od niego nauczyłem się m.in. elementarnych metod pracy nad sobą, które wyprzedzały to, co potem znalazłem w seminarium. Tyranowski, który sam kształtował się na dziełach św. Jana od Krzyża i św. Teresy od Jezusa, wprowadził mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój ówczesny wiek, lektury”.

• Trzydziestolecie istnienia obchodziły wspólnoty „Wiara i Światło” zajmujące się osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Na uroczystości w kopalni soli w Wieliczce 3 lutego spotkało się kilkuset przedstawicieli wspólnot z całego kraju. Mszę św. odprawił kard. Franciszek Macharski. W konferencji prasowej zorganizowanej w Wieliczce przez KAI, poświęconej wspólnotom, uczestniczyli m.in.: od lat związany z ruchem Zbigniew Nosowski oraz ks. Adam Boniecki.

Wspólnoty powstały w 1971 roku podczas pierwszej w historii międzynarodowej pilegrzymki osób z upośledzeniem umysłowym do Lourdes, zorganizowanej przez Jeana Vanier. Ruch stara się ukazywać światu, że człowiek z upośledzeniem umysłowym nie jest dla otoczenia ciężarem, lecz szansą, posiada bowiem wiele darów serca i ukrytych talentów. „Wiara i światło” jest nie tylko miejscem terapii, ale także wzorcem wspólnot chrześcijańskich skoncentrowanych wokół najsłabszych. Pierwsze polskie wspólnoty powstały w 1978 r. – dziś jest ich niemal 200. W 73 krajach świata działa 1,4 tys. wspólnot.

• Nakładem dominikańskiego Stowarzyszenia KAIROS i wydawnictwa jezuitów WAM ukazał się „Katechizm Kościoła Prawosławnego”. Publikacja jest tłumaczeniem dzieła francuskich teologów prawosławnych. Katechizm zbudowany został na zasadzie dialogu pomiędzy dzieckiem i katechetą. Zdaniem wydawców, zarówno katolicy jak i protestanci mają szansę odnalezienia w nim wizji Kościoła niepodzielonego. Publikacja jest także kompetentnym wprowadzeniem w wiedzę o Kościele prawosławnym. Przygotowanie polskiego wydania trwało od 1998 roku. Pracami kierował ks. prof. Henryk Paprocki, który czuwał nad całością przekładu i doborem materiału ikonograficznego. Wydanie Katechizmu przez dwie oficyny związane z Kościołem katolickim z aprobatą powitał metropolita prawosławny Sawa. „Wszelkie poczynania tego typu należy uznać za pozytywny wkład w budowanie wzajemnego zrozumienia i pojednania między wyznawcami różnych wspólnot chrześcijańskich” – napisał we wstępie do polskiego przekładu katechizmu.

• Polityka to sprawowanie władzy dla wspólnego dobra – te słowa Jana Pawła II przypomniał nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk podczas spotkania premiera Jerzego Buzka z korpusem dyplomatycznym na Zamku Królewskim w Warszawie (1 lutego). W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Rady Ministrów. Nuncjusz wyraził się z uznaniem o dokonaniach rządu i życzył, by podczas swojej kadencji uczynił jeszcze wiele dobra. Życzył także, by proces demokratycznych przemian służył dobru społeczeństw.

• „Piotrkowianinem XX wieku” został ks. Tadeusz Pecolt. 91-letniemu kapłanowi tytuł przyznali w plebiscycie mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego.

• Od 2 lutego Radio Plus w Warszawie udostępniło swoje pasmo Radiu Archidiecezji Warszawskiej Józef. Nowe pasmo lokalne nadaje na częstotliwości 96,5 FM w godz. 22.00-23.30. Jego redaktorem został Robert Tekieli. Dyrektor pasma ks. Rafał Markowski powiedział KAI, że docelowo Radio Archidiecezji Warszawskiej Józef będzie nadawać 24-godzinny program. Nastąpi to w momencie gdy Radio Plus otrzyma inną częstotliwość w Warszawie, o co stara się od ponad roku.

Radio Józef nadawało już samodzielnie swój program na częstotliwości 96,5 FM na terenie archidiecezji warszawskiej w okresie od czerwca 1994 r. do września 1998 r. Początkowo dzieliło czas antenowy z Radiem Maryja, a po uzyskaniu przez Radio Maryja własnych częstotliwości zaczęło emitować 24-godzinny program. W 1998 r. nawiązało współpracę z Radiem Plus. Patronat nad Radiem Józef objął od początku kard. Józef Glemp.

 

 

  

Nr 6, 11 lutego 2001

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl