Obraz tygodnia

 

Marszałek Sejmu Maciej Płażyński, niedawny kandydat na przewodniczącego Unii Wolności Donald Tusk i drugi w wyborach prezydenckich Andrzej Olechowski zapowiedzieli „tworzenie szerokiej platformy politycznej ludzi środka”. Tusk i kilku prominentnych działaczy dawnego Kongresu Liberalno-Demokratycznego (m.in. Jacek Merkel i Jan Krzysztof Bielecki, a także prezydent Warszawy Paweł Piskorski) wystąpiło z Unii Wolności, ze współpracy z Unią, która proponowała jego stronnikom miejsce na swoich listach wyborczych, zrezygnował także Olechowski. Płażyński odrzucił stanowisko wiceprzewodniczącego i szefa komitetu wyborczego Federacji AWS. AWS opuści prawdopodobnie jeszcze część polityków SKL, m.in. Aleksander Hall. • Marian Krzaklewski nie jest już przewodniczącym AWS: zastąpił go Jerzy Buzek. • Leszek Balcerowicz został zaprzysiężony w Sejmie na nowego prezesa NBP. • Sejm, głosami AWS i UW, przyjął ustawę reprywatyzacyjną (to jej 15 projekt w historii III RP). Jeśli zaakceptuje ją Senat i podpisze prezydent, byli właściciele, legitymujący się polskim obywatelstwem, odzyskają połowę majątku w naturze, a jeżeli to niemożliwe – w bonach. Ustawa obejmuje także repatriantów ze Wschodu, którzy utracili mienie na terenach przejętych przez ZSRR. • Rząd przygotował autopoprawkę do budżetu, zmieniając niemal wszystkie podstawowe założenia makroekonomiczne. Prognozy tempa wzrostu gospodarczego i inflacji zostało obniżone, zwiększono natomiast deficyt ekonomiczny. Ponad połowę dochodu z koncesji na UMTS (telefonii komórkowej trzeciej generacji) przeznaczono na finansowanie bieżących wydatków. • Andrzej Wajda zaprezentował w Sejmie obywatelski projekt ustawy o Fundacji Edukacji Narodowej, która miałaby powstać dzięki pieniądzom z tzw. rezerwy uwłaszczeniowej. • Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy PZU minister skarbu zmienił zarząd i Radę Nadzorczą. „Skarb państwa potraktował pozostałych akcjonariuszy towarzystwa jak bydło” – powiedział Ernst Jansen z międzynarodowego konsorcjum Eureko (wraz z BIG BG mają 30 proc. akcji PZU). • Sztab wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego wydał na jego kampanię 11,5 mln zł – niewiele mniej niż wynosi ustawowy limit. Kampania Krzaklewskiego kosztowała 10 mln zł, Olechowskiego i Kalinowskiego – ok. 2 mln. Najoszczędniejszy był Piotr Ikonowicz – niecałe 30 tys. zł. • Szef sztabu wyborczego Mariana Krzaklewskiego Wiesław Walendziak pozwał do sądu telewizyjne „Wiadomości”, które podały, że PKN Orlen wyłożył na kampanię niedawnego lidera AWS 20 mln zł. Sprawę do sądu odda też Orlen, który żąda od telewizji... 20 mln wpłaty na cel społeczny. • Aleksander Kwaśniewski, jako pierwszy po bombardowaniach z 1999 r. prezydent z kraju NATO, złożył wizytę w Belgradzie. • Biljana Plavszić, b. prezydent Republiki Serbskiej w Bośni i prawa ręka Radovana Karadżicia, oddała się do dyspozycji Haskiego Trybunału ds. Zbrodni Wojennych w b. Jugosławii. • NATO nie wycofa ze swoich arsenałów amunicji ze zubożonym uranem, ale powoła komisję, która zajmie się ewentualnymi skutkami ubocznymi użycia tej broni. • Papież Jan Paweł II otrzymał Złoty Medal Kongresu – najwyższe cywilne odznaczenie Kongresu USA. • Czeska telewizja publiczna wznowiła nadawanie programów, przygotowanych przez dziennikarzy, którzy w grudniu zbuntowali się przeciw nowym władzom. Dyrektor Hodacz podał się do dymisji, a parlament odwołał upolitycznioną Radę Telewizji i przyjął nową ustawę o mediach publicznych. • Córka lewackiej terrorystki Ulriki Meinhof oskarżyła niemieckiego szefa dyplomacji, Joschkę Fischera, o próbę zamordowania policjanta podczas starć ulicznych w maju 1976. • Gwałtowny atak mrozu na Syberii: w jakuckiej miejscowości Ojmiakon zanotowano minus 72 stopnie. • Co najmniej 400 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Salwadorze. • Brytyjska telewizja ITV wyemitowała film dokumentalny, z którego wynika, że w 1947 r. Wlk. Brytania przyjęła na swoje terytorium 8 tys. ukraińskich SS-manów. Do dziś na wyspie żyje ok. 1,5 tys. b. żołnierzy SS-Galizien – część z nich to podejrzani o udział w masakrach Polaków i Żydów. • Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej postawił 76-letniemu stalinowskiemu prokuratorowi Wacławowi L. zarzut udziału w dwóch mordach sądowych w 1946 r. • W wieku 97 lat zmarł Aleksander Bocheński, autor „Dziejów głupoty w Polsce”. • Po zwycięstwach Adama Małysza w dwóch kolejnych konkursach skoków narciarskich, w Polsce trwa „Małyszomania”. W czeskim Harrachovie skoczkowi kibicowało ponad 10 tys. polskich fanów; Małysz otrzymał także list od Unii Wolności: „Pańska ciężka praca i wytrwałość stały się szlachetnym przykładem dla młodego pokolenia Polaków”.

 

 

 

 

Nr 3, 21 stycznia 2001

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl