Obraz tygodnia

 

W Holandii zalegalizowano eutanazję w przypadku, gdy pacjent jest nieuleczalnie chory, a lekarze nie są w stanie ulżyć jego cierpieniom. Mimo iż do zabiegu konieczna jest pisemna zgoda chorego, a lekarz musi zasięgnąć opinii innego lekarza, już dziś – według holenderskiego Instytutu Bioetyki – nie rejestruje się aż dwóch trzecich przypadków skrócenia życia chorego, dokonywanych zarówno za jego zgodą, jak i bez (przeciwnicy prawa o eutanazji podnoszą, że pacjenci często nie są w stanie wyrazić swojej woli, a i tak się ich uśmierca). • „Wybory były zacięte, ale tej nocy, po podliczeniu, ponownym przeliczeniu i wreszcie ręcznym liczeniu głosów dostąpiliśmy zaszczytu zwycięstwa w stanie Floryda, co daje nam liczbę głosów elektorskich wymaganą do wygrania wyborów” – powiedział republikanin George W. Bush po tym, jak na Florydzie ogłoszono jego zwycięstwo nad Alem Gore’m 537 głosami. Demokraci zaprotestowali: ich zdaniem w co najmniej trzech hrabstwach nieprawidłowo liczono głosy, więc należy policzyć je ręcznie jeszcze raz. To pierwszy w historii USA protest po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez władze stanowe. • Jugosławia została ponownie członkiem OBWE. Serbskie siły demokratyczne podpisały porozumienie o wspólnym starcie w grudniowych wyborach parlamentarnych. • Augusto Pinochet został oskarżony przez chilijski sąd o wielokrotne porwania przeciwników politycznych i osadzony w areszcie domowym. • „Polska była miejscem zagłady Żydów, ale Polacy nie byli za nią odpowiedzialni, choć zdarzały się epizody, kiedy brali w tym udział. Tego nie kwestionujemy i nie ukrywamy” – powiedział szef polskiej dyplomacji Władysław Bartoszewski podczas wizyty w Izraelu. Podczas debaty w Knesecie kilku izraelskich posłów przypisywało Polsce współodpowiedzialność za Holocaust. • Polska wprowadziła zakaz importu bydła i produktów jego uboju z Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Holandii i Danii (wcześniej zakazano importu z Francji, Wlk. Brytanii, Irlandii, Szwajcarii i Portugalii). To działania prewencyjne w związku z pojawiającymi się na Zachodzie przypadkami tzw. choroby szalonych krów. Komisja Europejska chce, by Unia zakazała karmienia zwierząt hodowlanych mogącą powodować chorobę mączką mięsną i kostną. • Mniej niż połowa (47 proc.) Polaków popiera przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej – wynika z sondażu OBOP. • Prezydent Aleksander Kwaśniewski przedstawił klubom parlamentarnym pięciu kandydatów na stanowisko prezesa NBP: Leszka Balcerowicza, Marka Belkę, Dariusza Filara, Andrzeja Słowińskiego i Jerzego Stopyrę. • Rada Polityki Pieniężnej stwierdziła, że projekt budżetu na rok 2001 jest mało realistyczny: przewiduje zawyżone tempo wzrostu gospodarczego, nierealne są także założenia dotyczące ściągalności podatków, sytuacji finansowej ZUS i służby zdrowia. Sejm skierował projekt budżetu do komisji. • Tylko trzej polscy operatorzy telefonii komórkowej GSM złożyli oferty w przetargu na pięć koncesji telefonii nowej generacji UMTS. Inwestorzy z zagranicy zignorowali przetarg, który miał dostarczyć skarbowi państwa gigantyczne dochody. • Marian Krzaklewski zapowiedział na zjeździe „Solidarności”, że zrezygnuje z przywództwa AWS, gdy partie tworzące Akcję podpiszą umowę o utworzeniu federacji. Jeżeli federacja nie powstanie, RS AWS i środowiska z nim związane stworzą „polityczną reprezentację »Solidarności«”. Jeżeli powstanie, jej przywódcą będzie najprawdopodobniej Jerzy Buzek. • Episkopat Polski napiętnował wrogość między ugrupowaniami politycznymi i przypomniał, że granicę dla demokracji stanowi prawda: „jeśli nie ma ostatecznej prawdy, łatwo o instrumentalizację idei i przekonań dla celów, jakie stawia sobie władza”. • „Rzeczpospolita” ujawniła, że ludzie z najbliższego otoczenia wojewody śląskiego Marka Kempskiego wykorzystywali stanowiska do osiągania prywatnych korzyści. Kempski oddał się do dyspozycji premiera. • Trwa ogólnopolski protest pielęgniarek. W wielu szpitalach siostry odeszły od łóżek chorych, w blisko 20 – głodują lub okupują budynek. Partnerem w negocjacjach jest pracodawca, czyli dyrektor szpitala – podkreślił minister zdrowia Grzegorz Opala. • Sejm uchwalił, że wszystkie soboty będą wolne, ale tydzień pracy będzie nadal trwał 42 godziny. • W wieku 79 lat zmarł Ryszard Stanisławski, wybitny krytyk, wieloletni dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi. • Ostry konflikt między prezydentem i premierem Czech: po nominacji przez Vaclava Havla niewygodnego dla rządu Zdeńka Tumy na stanowisko prezesa Czeskiego Banku Narodowego Milosz Zeman naubliżał prezydentowi. „O tym, że rozmowy te miały chwilami charakter szantażu i gróźb napiszę kiedyś dokładniej w swoich pamiętnikach” – ujawnił Havel na łamach „Mlada Fronta Dnes”.

 

 

 

 

Nr 50, 

10 grudnia 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl