Obraz tygodnia

 

Z wizytą w Warszawie przebywał minister spraw zagranicznych Rosji Igor Iwanow. Z polskimi politykami rozmawiał m.in. o trasie nowego gazociągu z Rosji do Europy Zachodniej, a także o kablu światłowodowym, który bez polskiej kontroli biegnie przez nasz kraj wzdłuż gazociągu jamalskiego. „Rzeczpospolita” dotarła do listu ministra łączności Tomasaz Szyszki do ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego, w którym mowa o możliwości zagrożenia bezpieczeństwa państwa, jeśli sporna magistrala światłowodowa zostanie połączona z siecią światłowodową na terytorium Polski: wówczas kontrola nad całością danych przepływających przez sieć mogłaby znaleźć się w rękach rosyjskich. Rząd twierdzi, że umowy z Rosją nie mówiły o wykorzystywaniu kabla do międzynarodowego przesyłania danych. • George Bush junior został ogłoszony zwycięzcą wyborów prezydenckich w stanie Floryda. Gdy przerwano ręczne liczenie głosów w Palm Beach, jego przewaga nad Alem Gore zmalała do ok. 500 głosów. To zwycięstwo nie oznacza jeszcze prezydentury Busha, gdyż prawnicy Gore’a zapowiedzieli, że złożą protest do sądu najwyższego. • Zbiegły do Japonii prezydent Peru Alberto Fujimori zrezygnował ze stanowiska. Władzę w kraju, do czasu kwietniowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich, sprawuje opozycja. • Postkomunista Ion Iliescu i lider skrajnie nacjonalistycznej Partii Wielkiej Rumunii Vadim Tudor zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich. Ich partie będą też miały najwięcej deputowanych w nowym parlamencie, w którym zabraknie chadeków, dotąd największej partii koalicji rządzącej. • Prezydent Egiptu nakazał ambasadorowi w Izraelu powrót do kraju w odpowiedzi na „nasilenie izraelskiej przemocy i siły wobec Palestyńczyków”. • W Kosowie rozpoczęło pracę biuro rzecznika praw obywatelskich, którym został Polak, Marek A. Nowicki. • W kolejnym „decydującym” dla AWS tygodniu ZChN, SKL i PPChD zbojkotowały posiedzenie Rady Krajowej AWS (nie chcą w niej uczestniczyć do czasu dymisji Mariana Krzaklewskiego). Mimo to ZChN nie wstąpiło do powołanej przez SKL i PPChD Federacji AWS. • Z powodu fałszowania list członkowskich władze Unii Wolności rozwiązały 10 małopolskich kół partii. „Martwe dusze” w spisach członków miały zwiększyć liczbę delegatów kół na grudniowy, wyborczy zjazd partii. • W internetowej dyskusji za pośrednictwem portalu Wirtualna Polska premier Buzek poparł kandydaturę Leszka Balcerowicza na stanowiska prezesa NBP. • Leszek Balcerowicz zapowiedział, że Unia Wolności zagłosuje za skierowaniem budżetu do komisji. • Fundacje muszą płacić podatek dochodowy od kwot zainwestowanych w papiery wartościowe – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to spadek dochodów (a co za tym idzie kwot przeznaczanych na działalność charytatywną) dużych fundacji, jak Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czy Fundacja Batorego. • Zaostrzają się protesty pielęgniarek w całym kraju. W kilkunastu szpitalach na Dolnym Śląsku siostry rozpoczęły głodówkę. Domagają się podwyżki płac o kilkaset złotych. • Kolegium sędziów z Torunia odwołało Zbigniewa Wielkanowskiego z funkcji przewodniczącego wydziału karnego po publikacji dziennika „Rzeczpospolita”, sugerującej jego powiązania ze światem przestępczym. Stanowisko stracił także dotychczasowy prezes sądu Zbigniew Krepski. • Jeden z zabójców ks. Jerzego Popiełuszki, Waldemar Chmielewski, zeznał na procesie b. szefa SB i wiceministra spraw wewnętrznych Władysława Ciastonia, że nie ma pojęcia o bezpośrednim związku Ciastonia ze sprawą zabójstwa ks. Jerzego. • Poseł SLD Janusz Zemke oskarżył rządzących polityków o zlecenie UOP, policji, prokuraturze i resortowi finansów szukanie i fabrykowanie materiałów kompromitujących polityków SLD. Rzecznik UOP Magdalena Kluczyńska odpowiedziała, że SLD przygotowuje grunt pod likwidację Urzędu po wyborach lub oddanie go w ręce emerytowanych oficerów SB. • W Paryżu ukazał się ostatni, 637 numer miesięcznika „Kultura”. Zgodnie z wolą Jerzego Giedroycia, po jego śmierci pismo przestaje się ukazywać. • Z warszawskiej Zachęty zniknęła wystawa „Naziści”: minister kultury Kazimierz Ujazdowski chciał, by eksponowane na niej zdjęcia słynnych aktorów w hitlerowskich mundurach opatrzono komentarzem, na co nie zgodził się autor, Piotr Uklański. Przed tygodniem Daniel Olbrychski rozsiekał szablą eksponowaną na wystawie jego fotografię.

 

 

 

 

Nr 49, 

3 grudnia 2000

Szczegółowe omówienie
Obraz tygodnia
Kronika religijna
Komentarze

do góry

 

© 2000 Tygodnik Powszechny
Szczegółowe informacje o Redakcji; e-mail: redakcja@tygodnik.com.pl